การซูมเข้าในภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ให้กดปุ่ม X (T) หรือ J หรือแตะจอแสดงผลสองครั้งอย่างรวดเร็ว

การซูมแสดงภาพ

ไปที่

คำอธิบาย

ซูมเข้าหรือออก/ดูพื้นที่อื่นๆ ของภาพ

กดปุ่ม X (T) หรือใช้การกางนิ้วเพื่อซูมเข้าสูงสุดประมาณ 24 เท่า (ภาพขนาดใหญ่โดยใช้รูปแบบ FX/36 × 24), 18 เท่า (ภาพขนาดกลาง) หรือ 12 เท่า (ภาพขนาดเล็ก) กดปุ่ม W (Y) หรือบีบนิ้วเข้าบนจอเพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเข้า ให้ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือเลื่อนนิ้วบนจอ เพื่อดูพื้นที่ของภาพที่มองไม่เห็นบนจอภาพ กดปุ่มเลือกคำสั่งค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาพอย่างรวดเร็ว หน้าจอนำทางจะปรากฏขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม; พื้นที่ที่มองเห็นบนจอภาพขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกำกับ แถบด้านล่างหน้าจอนำทางแสดงอัตราการซูม กลายเป็นสีเขียวที่สัดส่วนภาพ 1 : 1

ตัดภาพ

การสร้างการตัดภาพไปยังพื้นที่ปัจจุบันบนจอภาพ ให้กดปุ่ม i ไฮไลท์ [ตัดภาพด่วน] แล้วกดปุ่ม J โปรดทราบว่า [ตัดภาพด่วน] จะใช้ไม่ได้เมื่อแสดงกราฟ RGB ฮิสโตแกรม ( กราฟ RGB ฮิสโตแกรม )

เลือกใบหน้า

ใบหน้าที่ตรวจจับได้ในระหว่างการซูมจะมีขอบสีขาวกำกับในหน้าจอนำทาง หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยหรือแตะคำแนะนำบนจอภาพเพื่อดูใบหน้าอื่นๆ

ดูภาพอื่น

หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก หรือแตะสัญลักษณ์ e หรือ f ที่ด้านล่างของจอแสดงผลเพื่อดูภาพอื่นในตำแหน่งเดียวกันที่อัตราการซูมปัจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปิดดูภาพยนตร์

เปลี่ยนสถานะป้องกัน

กดปุ่ม Q/g (U) เพื่อป้องกันหรือนำการป้องกันออกจากภาพ ( การป้องกันไม่ให้ลบภาพ )

กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ

กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่ม K เพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

แสดงเมนู

กดปุ่ม G เพื่อดูเมนู