ค่าเริ่มต้นสำหรับการแสดงภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง และเมนูตั้งค่าจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ

ค่าเริ่มต้น

[ลบ]

[โฟลเดอร์แสดงภาพ]

ทั้งหมด

[ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ]

[จุดโฟกัส]

U

[ข้อมูลค่าแสง]

U

[ไฮไลท์]

U

[กราฟ RGB ฮิสโตแกรม]

U

[ข้อมูลการถ่ายภาพ]

U

[ภาพรวม]

U

[ไม่แสดง (เฉพาะรูปภาพ)]

U

[คัดลอกภาพ]

[แสดงภาพทันทีที่ถ่าย]

ปิด

[หลังจากลบ]

แสดงภาพถัดไป

[หมุนแนวตั้ง]

เปิด

[ฉายสไลด์]

[ประเภทของภาพ]

ภาพนิ่งและภาพยนตร์

[ช่วงเวลาระหว่างภาพ]

2 วินาที

[ให้คะแนน]

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ

ค่าเริ่มต้น

[รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ]

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล]

[เปลี่ยนชื่อ]

ND780

[เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข]

100

[เลือกโฟลเดอร์จากรายการ]

[การตั้งชื่อไฟล์]

DSC

[หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2]

ภาพที่เกินมา

[พื้นที่ภาพ]

[เลือกพื้นที่ภาพ]

FX (36×24)

[ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

เปิด

[มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ]

ปิด

[คุณภาพของภาพ]

JPEG Normal

[ขนาดภาพ]

ใหญ่

[การบันทึก NEF (RAW)]

[การบีบอัดภาพ NEF (RAW)]

บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ

[ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)]

14 บิท

[ตั้งค่าความไวแสง (ISO)]

[ค่าความไวแสง (ISO)]

b, EFCT

อัตโนมัติ

P, S, A, M

100

[ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ]

เปิด

[ความไวแสงสูงสุด]

51200

[ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย c]

เหมือนกับไม่ใช้แฟลช

[ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด]

อัตโนมัติ

[ไวต์บาลานซ์]

อัตโนมัติ: รักษาบรรยากาศโดยรวม

[ปรับอย่างละเอียด]

A-B: 0, G-M: 0

[เลือกอุณหภูมิสี]

5000 K

[ตั้งค่าเอง]

d-1

[ตั้งค่า Picture Control]

อัตโนมัติ

[จัดการ Picture Control]

[พื้นที่สี]

sRGB

[Active D‑Lighting]

ปิด

[ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน]

ปิด

[ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง]

ปกติ

[ควบคุมขอบมืด]

ปกติ

[ชดเชยการเลี้ยวเบน]

เปิด

[ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ]

ปิด

[ลดการกะพริบ]

[ตั้งค่าการลดการกะพริบ]

ไม่ใช้

[สัญลักษณ์แสดงการลดการกะพริบ]

เปิด

[การควบคุมแฟลช]

[โหมดควบคุมแฟลช]

TTL

[ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย]

ปิด

[การควบคุมแฟลชรีโมต]

กลุ่มชุดแฟลช

[ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ]

[ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ]

การถ่ายคร่อม AE และแฟลช

[จำนวนภาพ]

0

[ระดับการเพิ่ม]

1.0

[การถ่ายภาพซ้อน] *

[โหมดการถ่ายภาพซ้อน]

ปิด

[จำนวนภาพ]

2

[โหมดซ้อนภาพ]

เฉลี่ย

[บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)]

เปิด

[การซ้อนภาพขณะถ่าย]

เปิด

[เลือกภาพแรก (NEF)]

[HDR (High Dynamic Range)]

[โหมด HDR]

ปิด

[ระดับ HDR]

อัตโนมัติ

[บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)]

ปิด

[การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา]

[เลือกวัน/เวลาเริ่ม]

ทันที

[ช่วงเวลาห่าง]

1 นาที

[จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา]

0001×1

[ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน]

เปิด

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เปิด

[เน้นช่วงเวลาห่าง]

ปิด

[โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ]

ปิด

[ตัวเลือก]

ปิด

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น]

[โฟลเดอร์ใหม่]

U

[รีเซ็ตหมายเลขไฟล์]

U

[ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]

[ช่วงเวลาห่าง]

5 วินาที

[ระยะเวลาในการถ่ายภาพ]

25 นาที

[ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน]

เปิด

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เปิด

[พื้นที่ภาพ]

[เลือกพื้นที่ภาพ]

FX

[ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

เปิด

[ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม]

1920×1080; 60p

[เน้นช่วงเวลาห่าง]

ปิด

[โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ]

ปิด

[ปลายทาง]

ช่องที่ 1

[ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส]

[ภาพที่ถ่ายไป]

100

[ระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น]

5

[ช่วงเวลาห่างจากภาพถัดไป]

0

[ล็อคค่าแสงจากภาพแรก]

เปิด

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เปิด

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น]

[โฟลเดอร์ใหม่]

U

[รีเซ็ตหมายเลขไฟล์]

U

[การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง]

ปิด

  • ขณะถ่ายภาพซ้อนจะรีเซ็ตเมนูถ่ายภาพไม่ได้

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์

ค่าเริ่มต้น

[รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพยนตร์]

[การตั้งชื่อไฟล์]

DSC

[ปลายทาง]

ช่องที่ 1

[พื้นที่ภาพ]

[เลือกพื้นที่ภาพ]

FX

[ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

เปิด

[ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม]

1920×1080; 60p

[คุณภาพภาพยนตร์]

คุณภาพสูง

[ประเภทไฟล์ภาพยนตร์]

MOV

[ตั้งค่าความไวแสง (ISO)]

[ความไวแสงสูงสุด]

51200

[ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)]

เปิด

[ค่าความไวแสง (โหมด M)]

100

[ไวต์บาลานซ์]

เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย

[ปรับอย่างละเอียด]

A-B: 0, G-M: 0

[เลือกอุณหภูมิสี]

5000 K

[ตั้งค่าเอง]

d-1

[ตั้งค่า Picture Control]

เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย

[จัดการ Picture Control]

[Active D‑Lighting]

ปิด

[ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง]

ปกติ

[ชดเชยการเลี้ยวเบน]

เปิด

[ลดการกะพริบ]

อัตโนมัติ

[VR แบบอิเล็กทรอนิกส์]

ปิด

[ความไวของไมโครโฟน]

อัตโนมัติ

[ลดความไวไมโครโฟน]

ไม่ใช้

[การตอบสนองความถี่]

ช่วงกว้าง

[ลดเสียงรบกวนจากลม]

ปิด

[ความดังของหูฟัง]

15

[ไทม์โค้ด]

[บันทึกไทม์โค้ด]

ปิด

[วิธีนับเวลา]

นับเวลาขณะบันทึก

[จุดเริ่มต้นไทม์โค้ด]

[ชดเชยเฟรม]

เปิด

ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

ตัวเลือกเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

ค่าเริ่มต้น

[รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง]

a1

[เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑C]

การถ่าย

a2

[เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑S]

โฟกัส

a3

[ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค]

3

a4

[ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ]

เปิด

a5

[หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา

a6

[จุดโฟกัสที่ใช้]

ทุกจุด

a7

[บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกล้อง]

ไม่

a8

[เปิดใช้ AF]

ชัตเตอร์/AF‑ON

a9

[จุดโฟกัสแบบวนรอบ]

ไม่วน

a10

[ตัวเลือกจุดโฟกัส]

[ไฟแสดงจุดโฟกัส]

อัตโนมัติ

[โหมดแมนวลโฟกัส]

เปิด

[ไฟช่วยหา AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส]

เปิด

a11

[AF ขณะแสงน้อย]

ปิด

a12

[วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF]

เปิดใช้

b1

[ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง]

1/3 สต็อป

b2

[ชดเชยแสงอย่างง่าย]

ปิด

b3

[วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ]

เปิดระบบหาใบหน้า

b4

[บริเวณที่เน้นกลางภาพ]

φ12 มม.

b5

[ชดเชยแสงอย่างละเอียด]

[วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ]

0

[วัดแสงเน้นกลางภาพ]

0

[วัดแสงเฉพาะจุด]

0

[ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์]

0

c1

[ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์]

ปิด

c2

[ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

6 วินาที

c3

[ตั้งเวลาถ่าย]

[หน่วงเวลาถ่ายเมื่อตั้งเวลา]

10 วินาที

[จำนวนภาพ]

1

[ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ]

0.5 วินาที

c4

[หน่วงเวลาปิดจอภาพ]

[แสดงภาพ]

10 วินาที

[เมนู]

1 นาที

[การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ]

10 วินาที

[แสดงภาพทันทีที่ถ่าย]

4 วินาที

[ไลฟ์วิว]

10 นาที

d1

[ความเร็วการถ่ายในโหมด CL]

3 fps

d2

[ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด]

100

d3

[ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน]

พร้อมกัน

d4

[โหมดหน่วงเวลาถ่าย]

ปิด

d5

[ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์]

ไม่ใช้

d6

[เพิ่มช่วงความไวชัตเตอร์ต่ำสุด (M)]

ปิด

d7

[การเรียงหมายเลขไฟล์]

เปิด

d8

[บันทึกต้นฉบับ (EFFECTS)]

ปิด

d9

[ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)]

ปิด

d10

[แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ]

ปิด

d11

[ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส]

[ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ]

ปิด

[สีไฮไลท์ของเส้นขอบที่เข้าโฟกัส]

แดง

d12

[ไฟหน้าจอ LCD]

ปิด

d13

[ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง]

เปิด

d14

[VR แบบออพติคอล]

เปิด

e1

[ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช]

1/200 วินาที

e2

[ความไวชัตเตอร์ของแฟลช]

1/60 วินาที

e3

[การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช]

ทั้งภาพ

e4

[ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ]

ตัวแบบและพื้นหลัง

e5

[โมเดลลิ่งแฟลช]

เปิด

e6

[ลำดับการถ่ายคร่อม]

MTR > อันเดอร์ > โอเวอร์

f1

[ปรับแต่งเมนู i]

ตั้งค่า Picture Control,
คุณภาพของภาพ,
โหมดแฟลช,
การเชื่อมต่อ Wi‑Fi,
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ,
เลือกพื้นที่ภาพ,
ไวต์บาลานซ์,
ขนาดภาพ,
ระบบวัดแสง,
Active D‑Lighting,
โหมดพื้นที่ AF,
กำหนดการควบคุมเอง

f2

[ปรับแต่งเมนู i (Lv)]

ตั้งค่า Picture Control,
คุณภาพของภาพ,
โหมดแฟลช,
การเชื่อมต่อ Wi‑Fi,
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ,
ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ,
ไวต์บาลานซ์,
ขนาดภาพ,
ระบบวัดแสง,
Active D‑Lighting,
โหมดพื้นที่ AF,
ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้

f3

[กำหนดการควบคุมเอง]

[ปุ่ม Preview]

ดูตัวอย่าง

[ปุ่ม Fn]

เลือกพื้นที่ภาพ

[ปุ่ม AE‑L/AF‑L]

ล็อค AE/AF

[ปุ่ม AF‑ON]

AF‑ON

[ปุ่ม BKT]

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

[ปุ่มบันทึกภาพยนตร์]

ไม่มี

f4

[ปุ่ม OK]

[การถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ]

เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

[ไลฟ์วิว]

เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง

[โหมดแสดงภาพ]

เปิด/ปิดซูม

[เปิด/ปิดซูม]

1 : 1 (100%)

f5

[แป้นหมุนเลือกคำสั่ง]

[หมุนแบบย้อนกลับ]

ชดเชยแสง: U,
ความไวชัตเตอร์/รูรับแสง: U

[สลับหลัก/รอง]

การปรับค่าแสง: ปิด,
การโฟกัสอัตโนมัติ: ปิด

[การตั้งค่ารูรับแสง]

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

[เมนูและการแสดงภาพ]

ปิด

[การเลื่อนภาพด้วยแป้นหมุนย่อย]

10 ภาพ

f6

[ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน]

ไม่

f7

[แสดงค่ากลับด้าน]

f8

[ปุ่ม D]

แบ็คไลท์ LCD (D)

g1

[ปรับแต่งเมนู i]

ตั้งค่า Picture Control,
ขนาดและอัตราเฟรม/
คุณภาพของภาพ,
ลดเสียงรบกวนจากลม,
การเชื่อมต่อ Wi‑Fi,
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ,
ปลายทาง,
ไวต์บาลานซ์,
ความไวของไมโครโฟน,
ระบบวัดแสง,
Active D‑Lighting,
โหมดพื้นที่ AF,
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

g2

[กำหนดการควบคุมเอง]

[ปุ่ม Preview]

ไม่มี

[ปุ่ม Fn]

ไม่มี

[ปุ่ม AE‑L/AF‑L]

ล็อค AE/AF

[ปุ่ม AF‑ON]

AF‑ON

[ปุ่มกดชัตเตอร์]

ถ่ายภาพ

g3

[ความเร็วของ AF]

0

[ช่วงที่มีผล]

ตลอดเวลา

g4

[ความไวในการติดตามของ AF]

4

g5

[แสดงไฮไลท์]

[รูปแบบการแรเงา]

ปิด

[เกณฑ์การแสดงไฮไลท์]

248

ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า

ตัวเลือกเมนูตั้งค่า

ค่าเริ่มต้น

[ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ]

[บันทึก User Settings]

[รีเซ็ต User Settings]

[ภาษา (Language)]

(ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)

[โซนเวลาและวันที่]

[โซนเวลา]

(ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)

[วันที่และเวลา]

[รูปแบบวันที่]

(ค่าที่ตั้งจากโรงงานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์)

[ชดเชยเวลากลางวัน]

ปิด

[ความสว่างของจอภาพ]

0

[สมดุลของสีบนจอภาพ]

A-B: 0, G-M: 0

[ระนาบกล้อง]

[การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ]

อัตโนมัติ

[ปรับเอง]

พื้นหลังสว่าง

[ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด]

[เปิด/ปิดการปรับ AF ละเอียด]

ปิด

[ปรับอย่างละเอียดและบันทึกเลนส์]

[ค่าเริ่มต้น]

[แสดงค่าที่บันทึกไว้]

[ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU]

[หมายเลขเลนส์]

1

[ทางยาวโฟกัส (มม.)]

[ค่ารูรับแสงสูงสุด]

[ทำความสะอาดเซ็นเซอร์]

[ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด]

ทำความสะอาดเมื่อเปิดและปิด

[ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด]

[ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น]

[สร้างแผนที่พิกเซล]

[คำอธิบายภาพ]

[แนบคำอธิบาย]

U

[ข้อมูลลิขสิทธิ์]

[แนบข้อมูลลิขสิทธิ์]

U

[ตัวเลือกเสียงเตือน]

[เปิด/ปิดเสียงเตือน]

ปิด

[ความดัง]

2

[ความสูงต่ำ]

ต่ำ

[การควบคุมด้วยระบบสัมผัส]

[เปิดใช้/ไม่ใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส]

เปิดใช้

[แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ]

ซ้าย V ขวา

[HDMI]

[ความละเอียดของสัญญาณ]

อัตโนมัติ

[ขั้นสูง]

[ความละเอียดของสัญญาณภาพ]

อัตโนมัติ

[ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก]

ปิด

[ความละเอียดของสัญญาณ]

8 บิท

[รูปแบบการส่งสัญญาณ N-Log/HDR]

ปิด

[ดูข้อมูลดิบ]

ปิด

[ข้อมูลบอกตำแหน่ง]

[ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

เปิดใช้

[ตำแหน่ง]

[ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม]

ใช่

[ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)]

[ไฟ LED]

เปิด

[โหมดลิงก์]

จับคู่

[กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR)]

ไม่มี

[โหมดเครื่องบิน]

ไม่ใช้

[เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์]

[จับคู่ (บลูทูธ)]

[การเชื่อมต่อบลูทูธ]

ไม่ใช้

[เลือกเพื่อส่ง (บลูทูธ)]

[เลือกเพื่อส่งอัตโนมัติ]

ปิด

[การเชื่อมต่อ Wi‑Fi]

[ส่งขณะปิด]

เปิด

[เชื่อมต่อกับ PC]

[การเชื่อมต่อ Wi‑Fi]

ไม่ใช้

[ตั้งค่าเครือข่าย]

[ตัวเลือก]

[ส่งอัตโนมัติ]

ปิด

[ลบหลังจากส่ง]

ไม่

[ส่งไฟล์ในรูปแบบ]

NEF (RAW) + JPEG

[ไม่เลือกเลย?]

[MAC Address]

[Wireless Transmitter (WT-7)]

[Wireless Transmitter]

ไม่ใช้

[เลือกฮาร์ดแวร์]

LAN แบบใช้สาย

[ตั้งค่าเครือข่าย]

[ตัวเลือก]

[ส่งอัตโนมัติ]

ปิด

[ลบหลังจากส่ง]

ไม่

[ส่งไฟล์ในรูปแบบ]

NEF (RAW) + JPEG

[เขียนทับหากชื่อไฟล์ซ้ำ]

ไม่

[ป้องกันเมื่อใส่เครื่องหมายส่ง]

ไม่

[เครื่องหมายระบุสถานะการส่ง]

ปิด

[ส่งโฟลเดอร์]

[ไม่เลือกเลย?]

[ตั้งค่าผู้ใช้สำหรับ HTTP]

[ข้อมูลแบตเตอรี่]

[การประหยัดพลังงาน]

เน้นความเร็วเครือข่าย

[ระยะเวลาก่อนปิดอัตโนมัติ]

[MAC Address]

[รุ่นเฟิร์มแวร์]

[สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง]

[ข้อมูลแบตเตอรี่]

[ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด]

กดชัตเตอร์ได้

[บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู]

[รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

[รุ่นเฟิร์มแวร์]