ใช้รายการ [ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อปรับโฟกัสอัตโนมัติตามภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัตินี้สามารถใช้เพื่อถ่ายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในภายหลังและนำมารวมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์โฟกัสซ้อนของผู้ผลิตรายอื่น

ตัวเลือกการถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เริ่ม]

เริ่มต้นถ่ายภาพ การถ่ายภาพจะถ่ายตามจำนวนภาพที่เลือกไว้ เปลี่ยนระยะโฟกัสตามจำนวนที่เลือกไว้ในแต่ละภาพ

[ภาพที่ถ่ายไป]

เลือกจำนวนภาพ (สูงสุด 300)

[ระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น]

เลือกปริมาณระยะโฟกัสที่จะเปลี่ยนในการถ่ายแต่ละครั้ง

[ช่วงเวลาห่างจากภาพถัดไป]

เวลาระหว่างภาพ เป็นวินาที เลือก [00] เพื่อถ่ายภาพที่ประมาณ 3 ภาพต่อวินาที เพื่อให้ค่าแสงถูกต้องเมื่อใช้แฟลช โปรดเลือกช่วงเวลาห่างที่มากพอสำหรับชาร์จแฟลช

[ล็อคค่าแสงจากภาพแรก]

หากเลือก [เปิด] กล้องจะล็อคค่าแสงสำหรับทุกภาพที่การตั้งค่าสำหรับภาพแรก

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เลือก [เปิด] เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์และกำจัดการสั่นที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพ

 • การเลือก [เปิด] จะไม่ปิดเสียงกล้องอย่างสมบูรณ์ อาจยังคงได้ยินเสียงของกล้องอยู่ เช่น ระหว่างที่โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง ในกรณีหลังจะสังเกตได้ชัดที่สุดที่รูรับแสงที่แคบกว่า (หมายถึงค่ารูรับแสงสูงขึ้น) f/5.6

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น]

ไฮไลท์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก:

 • [โฟลเดอร์ใหม่]: โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับภาพใหม่แต่ละชุด

 • [รีเซ็ตหมายเลขไฟล์]: หมายเลขไฟล์จะถูกรีเซ็ตเป็น 0001 ทุกครั้งที่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ก่อนการถ่ายภาพ
 • ใช้เลนส์ AF‑S หรือ AF‑P

 • เลือกโหมดลั่นชัตเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ E

 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านเลือกโหมด A หรือ M เพื่อให้รูรับแสงไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการถ่ายภาพ การเลื่อนโฟกัสใช้ไม่ได้ในโหมด b และ EFCT

 • เราขอแนะนำให้ท่านหยุดค่ารูรับแสงสองหรือสามสต็อปจากค่าสูงสุด

 • เราขอแนะนำให้ท่านถ่ายภาพทั้งหมดที่ค่าความไวแสง (ISO) เดียวกัน

 • ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบันและดูภาพที่ได้

 • เราขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR)

 • เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องจะไม่หยุดถ่ายภาพกลางคัน ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว

 • ในการถ่ายภาพโดยไม่แนบตาเข้ากับช่องมองภาพแล้วเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] ให้ถอดขอบยางรองตาแล้วปิดช่องมองภาพด้วยฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มาเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าทางช่องมองภาพรบกวนการถ่ายภาพหรือค่าแสง (ปิดช่องมองภาพ)

การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

 1. หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

  การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสใช้ไม่ได้กับเลนส์แมนวลโฟกัส

 2. โฟกัส

  • กล้องจะถ่ายภาพชุดโดยเริ่มจากตำแหน่งโฟกัสที่เลือกไว้และต่อไปยังระยะอนันต์ ตำแหน่งโฟกัสเริ่มต้นควรอยู่ด้านหน้าของจุดที่ใกล้ที่สุดของวัตถุเล็กน้อย

  • ห้ามขยับกล้องหลังการโฟกัส

 3. ไฮไลท์ [ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส] ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2
 4. ปรับการตั้งค่าการเลื่อนโฟกัส

  ปรับการตั้งค่าการเลื่อนโฟกัสตามที่อธิบายด้านล่าง

  • การเลือกจำนวนภาพ:

   ไฮไลท์ [ภาพที่ถ่ายไป] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกจำนวนภาพ (สูงสุด 300) แล้วกดปุ่ม J

   • เราขอแนะนำให้ถ่ายภาพมากกว่าที่ท่านคิดว่าท่านต้องการและภาพเลือกภาพเหล่านั้นออกขณะทำโฟกัสซ้อน อาจจำเป็นต้องใช้ภาพมากกว่า 100 ภาพสำหรับแมลงหรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ในขณะที่ต้องถ่ายภาพทิวทัศน์เพียงไม่กี่ภาพจากด้านหน้าไปด้านหลังด้วยเลนส์มุมกว้าง

  • การเลือกปริมาณระยะโฟกัสที่จะเปลี่ยนในการถ่ายแต่ละครั้ง:

   ไฮไลท์ [ระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น] แล้วกดปุ่ม 2

   กดปุ่ม 4 เพื่อลดระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น และกดปุ่ม 2 เพื่อเพิ่มระดับ กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการ

   • แนะนำให้ใช้ค่า 5 หรือน้อยกว่า เนื่องจากการตั้งค่าที่สูงกว่าจะเพิ่มความเสี่ยงที่บางพื้นที่อาจไม่อยู่ในโฟกัสเมื่อนำภาพมาซ้อนกัน ลองทำการทดลองด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกันก่อนการถ่ายภาพ

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ:

   ไฮไลท์ [ช่วงเวลาห่างจากภาพถัดไป] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกจำนวนของวินาทีระหว่างภาพ แล้วกดปุ่ม J

   • เลือก 00 เพื่อถ่ายภาพที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 3 ภาพต่อวินาที แนะนำให้ตั้งค่า 00 เมื่อถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช; เพื่อให้ค่าแสงถูกต้องเมื่อใช้แฟลช โปรดเลือกช่วงเวลาห่างที่มากพอสำหรับชาร์จแฟลช

  • การเปิดหรือปิดใช้งานล็อคค่าแสงจากภาพแรก:

   ไฮไลท์ [ล็อคค่าแสงจากภาพแรก] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • แนะนำให้ใช้ [ปิด] หากแสงและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการถ่ายภาพ ใช้ [เปิด] เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์และสิ่งที่คล้ายกันภายใต้แสงที่แปรปรวน

   • การเลือก [เปิด] จะล็อคค่าแสงตามค่าที่ใช้ในภาพแรก เพื่อให้แน่ใจว่าภาพทั้งหมดมีค่าแสงเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างฉับพลันระหว่างการถ่ายภาพอาจทำให้ภาพที่ปรากฏแตกต่างออกไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเลือก [ปิด]

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • หากเลือก [เปิด] ไว้ เวลาที่จะได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือกระจกคือเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปิดลงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการถ่ายภาพเท่านั้น

  • เลือกตัวเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้น:

   ไฮไลท์ [โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการ

   • เลือก [โฟลเดอร์ใหม่] เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับภาพใหม่แต่ละชุด [รีเซ็ตหมายเลขไฟล์] เพื่อรีเซ็ตหมายเลขไฟล์เป็น 0001 ทุกครั้งที่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 5. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ [เริ่ม] แล้วกดปุ่ม J กล้องจะเริ่มถ่ายภาพหลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที ซึ่งกล้องจะถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ โดยเริ่มจากระยะโฟกัสที่เลือกไว้ตอนเริ่มถ่ายภาพและจะดำเนินการต่อไปจนถึงค่าอนันต์ตามระยะของระดับขั้นการเลื่อนโฟกัสของแต่ละภาพ การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถ่ายภาพได้ถึงจำนวนภาพถ่ายที่เลือกไว้ หรือเมื่อโฟกัสถึงระยะอนันต์ หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนจะถ่ายภาพครบตามจำนวน ให้เลือก [ปิด] สำหรับ [ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส] ในเมนูถ่ายภาพหรือกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หรือกดปุ่ม J ระหว่างการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
 • ความไวชัตเตอร์และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพอาจแตกต่างกันไปในการถ่ายแต่ละภาพ เป็นผลให้ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มต้นของภาพต่อไปอาจแตกต่างกัน

 • ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย] ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงเมื่อกำลังถ่ายภาพ

 • หากท่านใช้แฟลช โปรดเลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าเวลาที่จำเป็นสำหรับชาร์จแฟลช หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป แฟลชอาจยิงด้วยกำลังน้อยกว่าที่ต้องใช้สำหรับการรับแสงเต็มส่วน

 • หากไม่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน เช่น เนื่องจากตั้งความไวชัตเตอร์เป็น A (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ % (เวลา) คำเตือนจะปรากฏขึ้น

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องขณะที่การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสทำงานอยู่จะทำให้การถ่ายภาพหยุดลงได้

การปรับการตั้งค่าระหว่างการถ่ายภาพ

การตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูจะปรับระหว่างถ่ายภาพ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม จอภาพจะปิดประมาณ 2 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

ถ่ายระยะใกล้

เนื่องจากความลึกของโฟกัสจะลดลงที่ระยะโฟกัสสั้น เราขอแนะนำให้ท่านเลือกระดับขั้นการเลื่อนโฟกัสให้น้อยลงและเพิ่มจำนวนภาพที่ถ่ายเมื่อจะถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้กับกล้อง

ขณะถ่ายภาพ

ทันทีก่อนที่จะถ่ายแต่ละภาพระหว่างการถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ความไวชัตเตอร์ที่แสดงในแผงควบคุมจะแสดงจำนวนภาพที่เหลือ

การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส: ข้อจำกัด
 • การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสจะไม่เริ่มต้น หาก:

  • ไม่ได้ตั้งนาฬิกาในกล้อง

  • ติดตั้งเลนส์ที่ไม่รองรับ (ให้ใช้เลนส์ AF‑S หรือ AF‑P เท่านั้น)

  • ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

 • การถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัสไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

  • ไลฟ์วิว

  • การบันทึกภาพยนตร์

  • การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา))

  • ตั้งเวลาถ่าย

  • การถ่ายคร่อม

  • การถ่ายภาพซ้อน

  • HDR (High Dynamic Range)

  • การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

  • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  • ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

การเลือก [เปิด] สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • ค่าความไวแสง (ISO) [Hi 0.3] ถึง [Hi 2.0]

 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช

 • โหมดหน่วงเวลาถ่าย

 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน

 • ลดการกะพริบ