เลือกโหมด AF และโหมดพื้นที่ AF โหมด AF กำหนดวิธีที่กล้องโฟกัสในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ส่วนโหมดพื้นที่ AF กำหนดวิธีที่กล้องเลือกจุดโฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ

การเลือกโหมด AF

กดปุ่มโหมด AF ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก ตัวเลือกที่ใช้การได้จะต่างกันไปตามการตั้งค่ากล้อง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

AF‑A

[สลับโหมด AF อัตโนมัติ]

กล้องใช้ AF‑S เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งและใช้ AF‑C เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

 • ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น

AF‑S

[AF ครั้งเดียว]

ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่ โฟกัสจะล็อคขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

AF‑C

[AF ต่อเนื่อง]

สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อตามการเปลี่ยนแปลงระยะของวัตถุที่ต้องการถ่าย ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

AF‑F

[AF ตลอดเวลา]

กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อตามการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภาพ เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและโฟกัสจะล็อค

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เท่านั้น

การเลือกโหมดพื้นที่ AF

กดปุ่มโหมด AF ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามโหมด AF

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[AF จุดเดียว]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้

 • ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (9 จุด)]/
[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (21 จุด)]/
[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (51 จุด)]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้; หากวัตถุออกจากจุดที่เลือกไว้ชั่วขณะ กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อเลือก AF‑A หรือ AF‑C ไว้สำหรับโหมด AF

 • เลือกวัตถุที่เคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ จำนวนจุดโฟกัสยิ่งมาก พื้นที่ในการโฟกัสยิ่งกว้างขึ้น

[ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ]

ผู้ใช้เลือกจุดโฟกัส; ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะติดตามวัตถุที่ออกจากจุดโฟกัสที่เลือกแล้วเลือกจุดโฟกัสใหม่ตามต้องการ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อเลือก AF‑A หรือ AF‑C ไว้สำหรับโหมด AF

 • ใช้สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง (เช่น นักกีฬาเทนนิส)

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม]

กล้องจะโฟกัสโดยใช้กลุ่มจุดโฟกัสที่ผู้ใช้เลือก หากตรวจพบใบหน้า กล้องจะให้ความสำคัญก่อน

 • เลือกสำหรับภาพนิ่ง วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว และวัตถุอื่นๆ ที่ยากต่อการถ่ายภาพโดยใช้ [AF จุดเดียว]

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

กล้องจะตรวจหาวัตถุและเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ หากตรวจพบใบหน้า กล้องจะเน้นไปที่ภาพบุคคล

ไลฟ์วิว

ตัวเลือก

คำอธิบาย

3

[AF แบบจุดเข็ม]

ด้วยพื้นที่โฟกัสที่เล็กกว่าที่ใช้สำหรับ [AF จุดเดียว] AF แบบจุดเข็มจะใช้สำหรับการโฟกัสที่จุดเล็กๆ บนจุดที่เลือกในกรอบภาพ

 • แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่นิ่ง เช่น อาคาร ภาพผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายในสตูดิโอ และภาพระยะใกล้

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก AF‑S เป็นโหมด AF สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

d

[AF จุดเดียว]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้

 • ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่

f

[AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)]

เหมือนกับ [AF จุดเดียว] เว้นแต่กล้องจะโฟกัสบนพื้นที่ที่กว้างกว่า

 • เลือกสำหรับภาพนิ่ง วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว และวัตถุอื่นๆ ที่ยากต่อการถ่ายภาพโดยใช้ [AF จุดเดียว]

g

[AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)]

e

[AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส]

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ หากวัตถุเคลื่อนออกจากโฟกัสที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ

 • ใช้สำหรับภาพถ่ายของนักกีฬาและวัตถุที่เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ [AF จุดเดียว]

 • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก AF‑A หรือ AF‑C เป็นโหมด AF สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

h

[AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

กล้องจะตรวจหาวัตถุที่ต้องการถ่ายและเลือกพื้นที่โฟกัสอย่างอัตโนมัติ

 • ใช้ในโอกาสที่ท่านไม่มีเวลาเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเอง สำหรับถ่ายภาพบุคคล หรือสำหรับภาพนิ่งและภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้เตรียมตัวอื่นๆ

 • หากตรวจพบวัตถุบุคคลในระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของวัตถุ หากกล้องตรวจพบดวงตาของวัตถุ เส้นขอบสีเหลืองอำพันจะปรากฏขึ้นรอบดวงตาแทน (AF หาหน้า/ตา)

การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล

เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF ท่านสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยตนเอง กดปุ่มเลือกคำสั่ง ขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา (1342) หรือทแยงมุมเพื่อเลือกจุดโฟกัส

การล็อคการเลือกจุดโฟกัส

การเลือกจุดโฟกัสสามารถล็อคได้โดยหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ตำแหน่ง “L” การเลือกจุดโฟกัสสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งโดยหมุนล็อคไปที่ I