กดปุ่ม O (Q) เพื่อลบภาพปัจจุบันหรือใช้รายการ [ลบ] ในเมนูแสดงภาพเพื่อลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ ภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์แสดงภาพปัจจุบัน (ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่ถูกลบ) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อจะลบภาพ เนื่องจากจะไม่สามารถกู้คืนภาพที่ลบไปแล้วได้

ระหว่างการแสดงภาพ

กดปุ่ม O (Q) เพื่อลบภาพปัจจุบัน

 1. กดปุ่ม O (Q)

  ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น

 2. กดปุ่ม O (Q) อีกครั้ง

  ในการลบภาพ ให้กดปุ่ม O (Q) อีกครั้ง หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม K

การแสดงภาพแบบปฏิทิน

ระหว่างการแสดงภาพแบบปฏิทิน ท่านสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่เลือกโดยการไฮไลท์วันในรายการวันที่และกดปุ่ม O (Q)

ลบสำเนา

หากภาพที่เลือกในหน้าจอแสดงภาพเมื่อกดปุ่ม O (Q) ถูกบันทึกด้วยการ์ดหน่วยความจำสองใบที่ใส่ไว้ แล้วเลือก [สำรอง] หรือ [RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2] ไว้สำหรับ [หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2] ท่านจะได้รับข้อความเตือนให้เลือกว่าจะลบทั้งสองสำเนาหรือเฉพาะสำเนาในการ์ดในช่องใส่การ์ดปัจจุบัน (ลบสำเนา)

เมนูแสดงภาพ

รายการ [ลบ] ในเมนูแสดงภาพประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้ โปรดทราบว่าบางครั้งท่านอาจต้องลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

Q

[ที่เลือกไว้]

ลบภาพที่เลือก

i

[เลือกวันที่]

ลบภาพทั้งหมดในวันที่ที่เลือกไว้ ( เลือกวันที่: )

R

[ทั้งหมด]

ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับแสดงภาพ ถ้าใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ ท่านสามารถเลือกการ์ดที่จะลบได้

ที่เลือกไว้

 1. เลือกภาพ

  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพ แล้วกดปุ่ม W (Y) เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ O กำกับไว้ (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X/T ค้างไว้)

  • ทำซ้ำตามที่ต้องการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

 2. กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

  ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ; ให้ไฮไลท์ [ใช่] แล้วกดปุ่ม J

เลือกวันที่:

 1. เลือกวันที่

  ไฮไลท์วันที่แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่ไฮไลท์ วันที่ที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ M กำกับ ทำซ้ำตามที่ต้องการเพื่อเลือกวันเพิ่ม; หากต้องการยกเลิกการเลือกวัน ให้ไฮไลท์วันดังกล่าว แล้วกดปุ่ม 2

 2. ลบภาพที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก

  กดปุ่ม J ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ให้ไฮไลท์ [ใช่] แล้วกดปุ่ม J

ทั้งหมด

 1. เลือกช่อง

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ช่องที่มีการ์ดหน่วยความจำที่จะลบภาพแล้วกดปุ่ม J

 2. ลบภาพ
  • ไฮไลท์ [ใช่] แล้วกดปุ่ม J เพื่อลบทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับ [โฟลเดอร์แสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพ

  • โปรดทราบว่าบางครั้งท่านอาจต้องลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ