ใช้ปุ่ม W (Y) เพื่อเลือกว่ากล้องวัดแสงอย่างไรเมื่อตั้งค่าแสง

ปุ่ม W (Y)

ปุ่ม W (Y) อาจถูกปิดใช้งานในบางโหมดถ่ายภาพหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง

การเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง

กดปุ่ม W (Y) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ตัวเลือก

คำอธิบาย

L

[วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ]

วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพถูกปรับให้เหมาะกับวัตถุที่หลากหลาย โดยให้ภาพที่เป็นธรรมชาติ

M

[วัดแสงเน้นกลางภาพ]

กล้องจะกำหนดน้ำหนักส่วนใหญ่ให้อยู่บริเวณกลางกรอบภาพ สามารถใช้กับวัตถุที่มีผลต่อองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น

N

[วัดแสงเฉพาะจุด]

กล้องจะวัดพื้นที่วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อวัดแสงในพื้นที่เฉพาะของกรอบภาพเมื่อวัตถุของท่านย้อนแสงหรือมีพื้นที่ที่มีคอนทราสต์สูง

t

[ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์]

กล้องจะกำหนดเน้นน้ำหนักมากที่สุดในส่วนที่ไฮไลท์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลดการสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่ไฮไลท์ เช่น เมื่อถ่ายภาพที่มีแสงบนเวที