ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกภาพปัจจุบันสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp

 • รายการเมนู i ใช้เพื่อเลือกภาพสำหรับอัปโหลดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

  • [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (สมาร์ทดีไวซ์)]: แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านบลูทูธในตัวกล้องโดยใช้รายการ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] ในเมนูตั้งค่า ( เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ )

  • [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC)]: แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi‑Fi ในตัวกล้องโดยใช้รายการ [เชื่อมต่อกับ PC] ในเมนูตั้งค่า ( เชื่อมต่อกับ PC )

  • [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (WT)]: แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp ผ่านตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) โดยใช้รายการ [Wireless Transmitter (WT-7)] ในเมนูตั้งค่า ( Wireless Transmitter (WT-7) )

 • ไม่สามารถเลือกภาพยนตร์สำหรับอัปโหลดเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านแอพ SnapBridge

 • ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับภาพยนตร์ที่จะอัปโหลดโดยวิธีอื่นๆ คือ 4 GB

 1. เลือกภาพ

  แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรือการซูมแสดงภาพหรือเลือกจากในรายการภาพขนาดย่อ

 2. เลือก [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง]

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู i จากนั้นไฮไลท์ [เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง] แล้วกดปุ่ม J ภาพที่เลือกสำหรับอัปโหลดจะมีสัญลักษณ์ W กำกับไว้; หากต้องการไม่เลือก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ