การตั้งค่ากล้องที่ระบุไว้ด้านล่างสามารถเปลี่ยนเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานได้โดยกดปุ่ม W (Y) และ E ค้างไว้พร้อมกันนานกว่าสองวินาที (ปุ่มเหล่านี้มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกำกับ) แผงควบคุมจะปิดชั่วครู่ในระหว่างที่การตั้งค่าถูกรีเซ็ต

การตั้งค่าที่เข้าใช้ได้จากเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือก

ค่าเริ่มต้น

คุณภาพของภาพ

JPEG Normal

ขนาดภาพ

ใหญ่

ตั้งค่าความไวแสง (ISO)

ค่าความไวแสง (ISO)

P, S, A, M

100

โหมดอื่นๆ

อัตโนมัติ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

เปิด

ไวต์บาลานซ์

อัตโนมัติ > รักษาบรรยากาศโดยรวม

การปรับละเอียด

A-B: 0, G-M: 0

ตั้งค่า Picture Control

อัตโนมัติ

Active D‑Lighting

ปิด

ลดการกะพริบ

ตั้งค่าการลดการกะพริบ

ไม่ใช้

สัญลักษณ์แสดงการลดการกะพริบ

เปิด

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

ปิด 1

การถ่ายภาพซ้อน

ปิด 2

HDR (High Dynamic Range)

ปิด 3

การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง

ปิด

  1. จำนวนภาพจะถูกรีเซ็ตค่าเป็นศูนย์ ระดับการเพิ่มค่าเมื่อถ่ายคร่อมจะถูกรีเซ็ตค่าเป็น 1 EV (การถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์) เลือก [อัตโนมัติ] ไว้สำหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถ่ายคร่อม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

  2. หากฟังก์ชั่นการถ่ายภาพซ้อนทำงานอยู่ในขณะนั้น การถ่ายภาพจะหยุดลง และกล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น หากเลือก [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] หรือ [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] ไว้ โหมดการถ่ายภาพซ้อนจะถูกรีเซ็ตเป็น [ปิด] [โหมดซ้อนภาพ], [จำนวนภาพ] และ [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] จะไม่ถูกรีเซ็ต

  3. [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] หรือ [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] จะถูกรีเซ็ตเป็น [ปิด] [ระดับ HDR] และ [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] จะไม่ถูกรีเซ็ต

การตั้งค่าที่เข้าใช้ได้จากเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก

ค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าความไวแสง (ISO)

ความไวแสงสูงสุด

51200

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)

เปิด

ค่าความไวแสง (โหมด M)

100

ไวต์บาลานซ์

เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย

ตั้งค่า Picture Control

เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย

Active D‑Lighting

ปิด

VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิด

ความดังของหูฟัง

15

การตั้งค่าอื่นๆ

ตัวเลือก

ค่าเริ่มต้น

จุดโฟกัส *

กลาง

โปรแกรมแบบยืดหยุ่น

ปิด

ชดเชยแสง

ปิด

ค้างปุ่มล็อค AE

ปิด

โหมดพื้นที่ AF

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

j, l, 8, 9, !

AF จุดเดียว

b, f, d, e, k, m, P, S, A, M

AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

e, l

AF จุดเดียว

b, j, f, d, k, m, 8, 9, !, P, S, A, M

AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

การถ่ายภาพนิ่ง

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

b, f, d, e, k, l, m, 8, 9, !, P, S, A, M

AF‑A

j

AF‑S

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

b, j, f, d, k, m, 8, 9, !, P, S, A, M

AF‑A

e, l

AF‑S

การบันทึกภาพยนตร์

j, f, d, k, m, 8, 9, !

AF‑S

e, l

AF‑C

b, P, S, A, M

AF‑F

ระบบวัดแสง

วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ

โหมดแฟลช

แฟลชลบเงา

ชดเชยแสงแฟลช

ปิด

ล็อคค่าแสงแฟลช

ปิด

ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า

ไม่ใช้

ชดเชยแสงด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง

ไม่ใช้

โหมดหน่วงเวลาถ่าย

ปิด

ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)

ปิด

แสดงไฮไลท์

ปิด

  • จุดโฟกัสจะไม่ปรากฏขึ้นหากเลือก [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF