ท่านอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดกับกล้องได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตรวจสอบรายการเหล่านี้ก่อนติดต่อผู้ขายหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบปัญหาทั่วไปที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 2

ปิดกล้องแล้วถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นรอประมาณหนึ่งนาที ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่แล้วเปิดกล้อง

กล้องอาจเขียนข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำต่อไปหลังจากถ่ายภาพ รออย่างน้อยหนึ่งนาทีก่อนถอดแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาในเว็บไซต์ของ Nikon

  • สำหรับข้อมูลสนับสนุนและคำตอบของคำถามที่การสอบถามบ่อยๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน (การเรียนรู้ทั้งชีวิต)

  • ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดสำหรับกล้องของท่านได้ที่:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

ขั้นตอนที่ 4

ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน
  • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกล้อง บางรายการในเมนูและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการเข้าใช้งานรายการเมนูที่เป็นสีเทาหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้ ให้ท่านลองกู้คืนค่าที่ตั้งจากโรงงานโดยใช้รายการ [รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด] ในเมนูตั้งค่า

  • อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าโปรไฟล์เครือข่ายไร้สาย ข้อมูลลิขสิทธิ์ และการป้อนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตไปด้วย เมื่อรีเซ็ต การตั้งค่าจะไม่สามารถกู้คืนได้