ใช้ปุ่ม Fn เพื่อเรียกใช้การตั้งค่าที่เลือกไว้ได้อย่างรวดเร็ว

  • การตั้งค่าที่กำหนดไว้สามารถปรับได้โดยกดปุ่ม Fn ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ในบางกรณี สามารถทำการปรับได้โดยใช้ทั้งแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อย

  • ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง] และ g2 [กำหนดการควบคุมเอง] ในเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเองเพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn ระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์ตามลำดับ

  • ค่าเริ่มต้นที่กำหนดสำหรับปุ่ม Fn คือ [เลือกพื้นที่ภาพ]

ปุ่ม Fn

ปุ่ม Fn อาจถูกปิดใช้งานในบางโหมดถ่ายภาพหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง