ให้คะแนนภาพหรือทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นภาพในกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง สามารถดูการให้คะแนนใน ViewNX‑i และ Capture NX‑D ได้เช่นกัน การให้คะแนนจะใช้ไม่ได้กับภาพที่ป้องกันไว้

 1. เลือกภาพ

  แสดงภาพหรือไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อในการแสดงภาพขนาดย่อ

 2. แสดงตัวเลือกแสดงภาพ

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ

 3. เลือก [ให้คะแนน]

  ไฮไลท์ [ให้คะแนน] แล้วกดปุ่ม 2

 4. เลือกให้คะแนน

  กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจากการให้คะแนนภาพเป็นดาวศูนย์ถึงห้าดวง หรือเลือก d เพื่อทำเครื่องหมายภาพไว้เป็นกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์