ท่านสามารถเลือกพื้นที่ภาพโดยใช้รายการ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ เลือก [FX] เพื่อถ่ายภาพยนตร์ในรูปแบบที่เรียกว่า “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX” และเลือก [DX] เพื่อถ่ายใน “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX” ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบนี้แสดงในภาพด้านล่าง

  • ขนาดของพื้นที่ที่บันทึกคือประมาณ 35.9 × 20.2 มม. (รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX) และ 23.5 × 13.2 มม. (รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX) ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยเลนส์รูปแบบ DX และเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะถูกบันทึกในรูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX

  • การเปิดใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการเลือก [เปิด] สำหรับ [VR แบบอิเล็กทรอนิกส์] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะลดขนาดการตัดภาพ และเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏเล็กน้อย