ข้อมูลภาพถ่ายจะปรากฏซ้อนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนดูข้อมูลภาพตามที่แสดงด้านล่าง

1

ข้อมูลไฟล์

2

ข้อมูลค่าแสง 1

3

ไฮไลท์ 1

4

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม 1

5

ข้อมูลการถ่ายภาพ 1

6

ข้อมูลบอกตำแหน่ง 2

7

ข้อมูลภาพรวม 1

8

ไม่แสดง (เฉพาะรูปภาพ) 1

 1. แสดงเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กันสำหรับ [ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพ

 2. แสดงเฉพาะเมื่อฝังข้อมูลในรูปภาพ

ข้อมูลไฟล์

1

สถานะป้องกัน ( การป้องกันไม่ให้ลบภาพ )

2

สัญลักษณ์แสดงการรีทัช ( N เมนูรีทัช: การสร้างสำเนาภาพรีทัช )

3

เครื่องหมายอัปโหลด ( การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด )

4

จุดโฟกัส * ( การถ่ายภาพ (โหมด b) )

5

จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด

6

กรอบพื้นที่ AF *

7

คุณภาพของภาพ ( การปรับคุณภาพของภาพ )

8

ขนาดภาพ ( การเลือกขนาดภาพ )

9

พื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

10

เวลาในการบันทึก ( โซนเวลาและวันที่ )

11

วันที่บันทึก ( โซนเวลาและวันที่ )

12

ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน ( การใช้การ์ดหน่วยความจำสองใบ )

13

ให้คะแนน ( ให้คะแนนภาพ )

14

ชื่อโฟลเดอร์ ( โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล )

15

การตั้งชื่อไฟล์ ( การตั้งชื่อไฟล์ )

 • แสดงเฉพาะเมื่อเลือก [จุดโฟกัส] ไว้สำหรับ [ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ]

ข้อมูลค่าแสง

 • แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ไฮไลท์

ในการเลือกช่องสีสำหรับการแสดงไฮไลท์ ให้เลือก [เลือก R, G, B] ในเมนู i แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2

1

ไฮไลท์ (พื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป)

2

หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม ( โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล )

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

ในการเลือกช่องสีสำหรับการแสดงไฮไลท์ ให้เลือก [เลือก R, G, B] ในเมนู i แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2

1

หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม ( โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล )

2

ไวต์บาลานซ์ (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

อุณหภูมิสี ( การเลือกอุณหภูมิสี )

ตั้งค่าเอง ( ตั้งค่าเอง )

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด (การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

3

กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนล RGB)

4

กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีแดง)

5

กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีเขียว)

6

กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีน้ำเงิน)

การซูมแสดงภาพ

หากต้องการซูมเข้าภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ให้กดปุ่ม X (T) ใช้ปุ่ม X (T) และ W (Y) เพื่อซูมเข้าและซูมออก และเลื่อนภาพด้วยตัวเลือกคำสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลของภาพในส่วนที่มองเห็นบนจอภาพ

กราฟฮิสโตแกรม

กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงการกระจายโทนสี โดยที่ความสว่างของพิกเซล (โทน) จะอยู่บนแกนแนวนอนและจำนวนพิกเซลจะอยู่บนแกนแนวตั้ง กราฟฮิสโตแกรมของกล้องมีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นและอาจแตกต่างจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถ่ายอื่นๆ ตัวอย่างกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงดังต่อไปนี้:

 • หากภาพมีวัตถุที่มีความสว่างหลากหลาย การกระจายโทนสีจะค่อนข้างสม่ำเสมอ

 • ถ้าภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซ้ายมือ

 • ถ้าภาพสว่าง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซ้าย กราฟฮิสโตแกรมสามารถให้แนวคิดคร่าวๆ ของแสงโดยรวมเมื่อแสงในบรรยากาศรอบๆ ที่สว่างทำให้ยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ

ข้อมูลการถ่ายภาพ

ดูการตั้งค่าที่มีผลในเวลาที่ถ่ายภาพ

1

ระบบวัดแสง ( เลือกวิธีวัดค่าแสงของกล้อง )

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

รูรับแสง ( A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

2

โหมดถ่ายภาพ (การเลือกโหมดถ่ายภาพ)

ค่าความไวแสง (ISO) 1 (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

3

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

ปรับค่าแสงที่ดีที่สุด 2 ( b5: ชดเชยแสงอย่างละเอียด )

4

ทางยาวโฟกัส 3

5

ข้อมูลเลนส์

6

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ( โหมดโฟกัสอัตโนมัติ )

โหมดพื้นที่ AF ( โหมดพื้นที่ AF )

7

เปิด/ปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR)

8

ไวต์บาลานซ์ 4 (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

9

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด (การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

10

พื้นที่สี ( พื้นที่สี )

11

ชื่อกล้อง

12

พื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

13

หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม

1

ประเภทแฟลช 5

2

การควบคุมแฟลชรีโมต 5

3

โหมดแฟลช 5 ( โหมดแฟลช )

4

โหมดควบคุมแฟลช 5 ( โหมดควบคุมแฟลช )

ชดเชยแสงแฟลช 5 ( ชดเชยแสงแฟลช )

1

การลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง ( ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง )

การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน ( ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน )

2

Active D‑Lighting ( Active D‑Lighting )

3

ระดับ HDR ( High Dynamic Range (HDR) )

4

ควบคุมขอบมืด (ควบคุมขอบมืด)

5

ประวัติการรีทัช ( N เมนูรีทัช: การสร้างสำเนาภาพรีทัช )

6

คำอธิบายภาพ ( คำอธิบายภาพ )

1

ชื่อช่างภาพ 7 ( ข้อมูลลิขสิทธิ์ )

2

เจ้าของลิขสิทธิ์ 7 ( ข้อมูลลิขสิทธิ์ )

 1. แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

 2. แสดงเมื่อได้กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b5 [ชดเชยแสงอย่างละเอียด] เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์สำหรับระบบวัดแสง

 3. รวมถึงการขยายภาพที่ถ่ายด้วยเทเลคอนเวอร์เตอร์

 4. รวมถึงอุณหภูมิสีของภาพที่ถ่ายโดยใช้ 4 ([อัตโนมัติ])

 5. ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง, การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต )

 6. รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือกเมื่อถ่ายภาพ

 7. ข้อมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ โดยใช้รายการ [ข้อมูลลิขสิทธิ์] ในเมนูตั้งค่า

ข้อมูลบอกตำแหน่ง

ละติจูด, ลองจิจูด และข้อมูลบอกตำแหน่งอื่นๆ จะได้รับมาจากสมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไป ( ข้อมูลบอกตำแหน่ง ) ในกรณีของภาพยนตร์ ข้อมูลจะบอกตำแหน่งเมื่อเริ่มบันทึก

ข้อมูลภาพรวม

1

จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด

2

เครื่องหมายอัปโหลด ( การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด )

3

สถานะป้องกัน ( การป้องกันไม่ให้ลบภาพ )

4

สัญลักษณ์แสดงการรีทัช ( N เมนูรีทัช: การสร้างสำเนาภาพรีทัช )

5

ชื่อกล้อง

6

สัญลักษณ์แสดงคำอธิบายภาพ ( คำอธิบายภาพ )

7

สัญลักษณ์แสดงข้อมูลบอกตำแหน่ง ( ข้อมูลบอกตำแหน่ง )

8

กราฟฮิสโตแกรม (กราฟฮิสโตแกรม)

9

คุณภาพของภาพ ( การปรับคุณภาพของภาพ )

10

ขนาดภาพ ( การเลือกขนาดภาพ )

11

พื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

12

ชื่อไฟล์ ( การตั้งชื่อไฟล์ )

13

เวลาในการบันทึก ( โซนเวลาและวันที่ )

14

ชื่อโฟลเดอร์ ( โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล )

15

วันที่บันทึก ( โซนเวลาและวันที่ )

16

ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน ( การใช้การ์ดหน่วยความจำสองใบ )

17

ให้คะแนน ( ให้คะแนนภาพ )

18

ระบบวัดแสง ( เลือกวิธีวัดค่าแสงของกล้อง )

19

โหมดถ่ายภาพ (การเลือกโหมดถ่ายภาพ)

20

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

21

รูรับแสง ( A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

22

ค่าความไวแสง (ISO) 1 (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

23

ทางยาวโฟกัส

24

Active D‑Lighting ( Active D‑Lighting )

25

Picture Control (การประมวลผลภาพ (Picture Control))

26

พื้นที่สี ( พื้นที่สี )

27

โหมดแฟลช 2 ( โหมดแฟลช )

28

ไวต์บาลานซ์ (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

อุณหภูมิสี ( การเลือกอุณหภูมิสี )

ตั้งค่าเอง ( ตั้งค่าเอง )

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด (การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

29

ชดเชยแสงแฟลช 2 ( ชดเชยแสงแฟลช )

โหมดสั่งแฟลช 2

30

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

 1. แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

 2. ปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก