ใช้ปุ่ม E (การชดเชยแสง) เพื่อปรับค่าแสงจากค่าที่กล้องแนะนำ การชดเชยแสงสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง

–1 EV

ไม่มีการชดเชยแสง

+1 EV

ปุ่ม E

ปุ่ม E อาจถูกปิดใช้งานในบางโหมดถ่ายภาพหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง

การปรับการชดเชยแสง

กดปุ่ม E ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  • ค่าสูงขึ้นจะทำให้วัตถุสว่างขึ้น ค่าต่ำลงจะให้ภาพที่มืดลง

  • สามารถเรียกคืนค่าแสงปกติได้โดยการตั้งค่าการชดเชยแสงเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปิดการทำงานของกล้อง