สามารถใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ( เลนส์ F เมาท์ที่รองรับ ) ในโหมด A และ M โดยการตั้งค่ารูรับแสงด้วยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ โดยการระบุข้อมูลเลนส์ (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดของเลนส์) ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นของเลนส์ CPU ต่อไปนี้ได้

 • หากทราบทางยาวโฟกัสของเลนส์:

  • สามารถใช้ซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้

  • ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะระบุไว้ (มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ) ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่าย

 • หากทราบค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์:

  • ค่ารูรับแสงจะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

  • ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด qA (รูรับแสงอัตโนมัติ)

  • รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ) อยู่ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่าย

 • ระบุทั้งทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์:

  • ใช้ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได้ (โปรดทราบว่าอาจต้องใช้ [วัดแสงเน้นกลางภาพ] หรือ [วัดแสงเฉพาะจุด] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องกับเลนส์บางเลนส์ รวมถึงเลนส์ Reflex-NIKKOR)

  • ช่วยเพิ่มความแม่นยำของ [วัดแสงเน้นกลางภาพ] และ [วัดแสงเฉพาะจุด] และการควบคุมแฟลช i‑TTL

เทเลคอนเวอร์เตอร์และเลนส์ซูม
 • หากทางยาวโฟกัสที่ถูกต้องไม่สามารถใช้ได้ เช่น เนื่องจากท่านใช้เลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์หรือเลนส์ซูม ให้เลือกค่าถัดไปที่ใหญ่ที่สุด

 • ค่ารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอร์เตอร์คือค่ารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอร์เตอร์ร่วมกับเลนส์

การป้อนข้อมูลเลนส์

 1. เลือกข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU

  ไฮไลท์ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่า แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกหมายเลขเลนส์

  ไฮไลท์ [หมายเลขเลนส์] แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกหมายเลขเลนส์

 3. ป้อนทางยาวโฟกัสและรูรับแสง

  ไฮไลท์ [ทางยาวโฟกัส (มม.)] หรือ [ค่ารูรับแสงสูงสุด] แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อแก้ไขรายการที่ไฮไลท์

 4. บันทึกการตั้งค่าและออกจากเมนู

  กดปุ่ม J ทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงที่ระบุไว้จะถูกเก็บไว้ในหมายเลขเลนส์ที่ได้เลือกไว้

การเรียกใช้ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU

 1. การเลือกหมายเลขเลนส์ชนิดไม่มี CPU กับปุ่มควบคุมของกล้อง

  กำหนด [เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU] ไปยังปุ่มควบคุมโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง]

 2. ใช้ปุ่มควบคุมที่เลือกไว้เพื่อเลือกหมายเลขเลนส์

  กดปุ่มควบคุมที่เลือกแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งจนกว่าหมายเลขเลนส์ที่ต้องการจะปรากฏในแผงควบคุม

  1

  ทางยาวโฟกัส

  2

  ค่ารูรับแสงสูงสุด

  3

  หมายเลขเลนส์

เลนส์ซูม

ข้อมูลจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนส์ชนิดไม่มี CPU เข้าหรือออก ข้อมูลสำหรับทางยาวโฟกัสต่างๆ สามารถป้อนเป็นหมายเลขเลนส์แยกต่างหาก หรือสามารถแก้ไขข้อมูลสำหรับเลนส์ให้แสดงค่าใหม่ของทางยาวโฟกัสของเลนส์และค่ารูรับแสงสูงสุดแต่ละครั้งที่ปรับค่าซูม