ก่อนถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ก่อนถ่ายภาพ ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและช่องมองภาพ

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

คำอธิบาย

L

แบตเตอรี่เต็ม

K

พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใช้ไปบางส่วน

J

I

H

d

แบตเตอรี่ใกล้หมด ชาร์จแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรองให้พร้อม

H (กะพริบ)

d (กะพริบ)

ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

แผงควบคุมและช่องมองภาพแสดงจำนวนของภาพที่สามารถถ่ายเพิ่มได้ในการตั้งค่าปัจจุบัน (เช่น จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

  • แผงควบคุมจะแสดงช่องที่ใส่การ์ดหน่วยความจำอยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการใส่การ์ดทั้งสองช่อง)

  • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน [ภาพที่เกินมา] จะเลือกไว้สำหรับ [หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2] ในเมนูถ่ายภาพ เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองชิ้น ภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ดในช่องที่ 1 ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 เมื่อการ์ดในช่องที่ 1 เต็ม

  • หากใส่การ์ดหน่วยความจำสองชิ้น กล้องจะแสดงจำนวนของภาพที่สามารถบันทึกเพิ่มได้ในการ์ดในช่องที่ 1 เมื่อการ์ดในช่องที่ 1 เต็ม หน้าจอจะแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดในช่องที่ 2

  • ค่าที่เกิน 1000 จะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น ค่าระหว่าง 1400 ถึง 1499 จะแสดงเป็น 1.4 k

  • หากการ์ดหน่วยความจำเต็มหรือล็อคอยู่ หรือการ์ดเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สัญลักษณ์ของช่องดังกล่าวจะกะพริบ