ในการอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกล้องผ่านเครือข่ายไร้สายหรือใช้สาย USB ที่ให้มา

การเชื่อมต่อผ่าน USB

เชื่อมต่อกล้องโดยใช้สาย USB ที่ให้มา จากนั้นท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์ NX Studio เพื่อคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อดูและแก้ไข

การติดตั้ง NX Studio

ท่านจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อติดตั้ง NX Studio โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nikon สำหรับข้อมูลล่าสุด รวมถึงความต้องการของระบบ

 • ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง NX Studio ล่าสุดจากเว็บไซต์ด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอนคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • โปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถดาวน์โหลดภาพจากกล้องโดยใช้ NX Studio รุ่นก่อนๆ ได้

คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ NX Studio

ดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด

 1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

  หลังจากปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาตามภาพประกอบ

  การใช้ตัวอ่านการ์ด

  สามารถคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ในตัวอ่านการ์ดของบริษัทอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรตรวจสอบว่าการ์ดสามารถใช้งานร่วมกับตัวอ่านการ์ดได้หรือไม่

 2. เปิดกล้อง

  • คอมโพเนนต์ Nikon Transfer 2 ของ NX Studio จะเริ่มต้นขึ้น ซอฟต์แวร์โอนย้ายภาพ Nikon Transfer 2 ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ NX Studio

  • หากมีข้อความเตือนให้ท่านเลือกโปรแกรม ให้เลือก Nikon Transfer 2

  • หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิด NX Studio แล้วคลิกสัญลักษณ์ “Import (นำเข้า)”

 3. คลิก [Start Transfer] (เริ่มโอนย้าย)

  ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

 4. ปิดกล้อง

  ถอดสาย USB เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น

Windows 10 และ Windows 8.1

Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกล้อง

คลิกข้อความ จากนั้นคลิก [Nikon Transfer 2] เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

macOS

หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกล้องแล้ว จากนั้นให้เปิดใช้ Image Capture (แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับ macOS) แล้วเลือก Nikon Transfer 2 เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดเมื่อตรวจพบกล้อง

ข้อควรระวัง: การโอนย้ายวิดีโอ

อย่าพยายามโอนย้ายวิดีโอจากการ์ดหน่วยความจำในขณะที่เสียบการ์ดไว้ในกล้องของผู้ผลิตหรือรุ่นอื่น การกระทำเช่นนั้นจะส่งผลให้วิดีโอถูกลบโดยที่ยังไม่ได้โอนย้าย

ข้อควรระวัง: การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • อย่าปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนย้ายข้อมูล

 • อย่าเสียบขั้วแรงๆ หรือเสียบขั้วโดยเอียงเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อตรงขณะที่ถอดสายออก

 • ให้ปิดกล้องทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสาย

 • เพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักกลางคัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องจนเต็มแล้ว

ฮับ USB

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง; อย่าเชื่อมต่อสายผ่านฮับ USB หรือแป้นพิมพ์ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ที่ติดตั้งไว้ก่อน

เครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi)

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi‑Fi ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อเครือข่าย” (การเชื่อมต่อเครือข่าย)

Wi‑Fi ในตัวกล้อง

ใช้รายการ [เชื่อมต่อกับ PC] ในเมนูตั้งค่ากล้องเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7

การเชื่อมต่อตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 จะเปิดใช้งานรายการ [Wireless Transmitter (WT-7)] ในเมนูตั้งค่า เมื่อใช้ Camera Control Pro 2 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) จะสามารถควบคุมกล้องและสามารถบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในทันทีที่ถ่าย

 • สามารถใช้ WT-7 เพื่ออัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp

 • ท่านยังสามารถเชื่อมต่อผ่านอีเทอร์เน็ต

 • ใช้ WT-7 สำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากกว่าการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ในตัวกล้อง