ในการอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกล้องผ่านเครือข่ายไร้สายหรือใช้สาย USB ที่ให้มา

การเชื่อมต่อผ่าน USB

หากใช้สาย USB ที่ให้มาในการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ที่เปิด ViewNX‑i ท่านสามารถคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งก็จะสามารถดู ตัดต่อ และจัดระเบียบภาพได้

การติดตั้ง ViewNX‑i

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง ViewNX‑i จากเว็บไซต์ต่อไปนี้และทำตามขั้นตอนคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ (ผู้ใช้ที่มีซอฟต์แวร์อยู่แล้วควรดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดมาติดตั้ง เนื่องจากรุ่นก่อนๆ อาจไม่รองรับกล้อง)
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • โดยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • สำหรับความต้องการของระบบและข้อมูลอื่นๆ โปรดดูเว็บไซต์ Nikon ในส่วนภูมิภาคของท่าน

Capture NX‑D

ใช้ซอฟต์แวร์ Capture NX‑D ของ Nikon เพื่อปรับภาพอย่างละเอียดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาพ NEF (RAW) แล้วบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวน์โหลด Capture NX‑D ได้จาก:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของ ViewNX‑i

 1. เชื่อมต่อสาย USB

  หลังจากปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มากับกล้องตามภาพประกอบ

 2. เปิดกล้อง

  คอมโพเนนต์ Nikon Transfer 2 ของ ViewNX‑i จะเริ่มต้นขึ้น (หากมีข้อความเตือนให้ท่านเลือกโปรแกรม ให้เลือก Nikon Transfer 2) หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นขึ้นอัตโนมัติ ให้เปิด ViewNX‑i แล้วคลิกสัญลักษณ์ “Import (นำเข้า)”

 3. คลิก [Start Transfer (เริ่มโอนย้าย)]

  ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

 4. ปิดกล้อง

  ปิดกล้องและถอดสาย USB เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น

Windows 10 และ Windows 8.1

Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกล้อง

 • คลิกข้อความ จากนั้นคลิก [Nikon Transfer 2] เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

macOS

หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกล้องแล้ว จากนั้นให้เปิดใช้ Image Capture (แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับ macOS) แล้วเลือก Nikon Transfer 2 เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดเมื่อตรวจพบกล้อง

การโอนย้ายภาพยนตร์

อย่าพยายามโอนย้ายภาพยนตร์จากการ์ดหน่วยความจำในขณะที่เสียบการ์ดไว้ในกล้องตัวอื่น การกระทำเช่นนั้นจะส่งผลให้ภาพยนตร์ถูกลบโดยที่ยังไม่ได้โอนย้าย

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • อย่าปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนย้ายข้อมูล

 • อย่าเสียบขั้วแรงๆ หรือเสียบขั้วโดยเอียงเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อตรงขณะที่ถอดสายออก

 • ให้ปิดการทำงานของกล้องก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดสายเชื่อมต่อ

 • เพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักกลางคัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องจนเต็มแล้ว

ฮับ USB

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง; อย่าเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือแป้นพิมพ์

เครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi)

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi‑Fi ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อเครือข่าย” (การเชื่อมต่อเครือข่าย)

Wi‑Fi ในตัวกล้อง

ใช้รายการ [เชื่อมต่อกับ PC] ในเมนูตั้งค่ากล้องเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7

การเชื่อมต่อตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 จะเปิดใช้งานรายการ [Wireless Transmitter (WT-7)] ในเมนูตั้งค่า เมื่อใช้ Camera Control Pro 2 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) จะสามารถควบคุมกล้องและสามารถบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในทันทีที่ถ่าย

 • สามารถใช้ WT-7 เพื่ออัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp

 • ท่านยังสามารถเชื่อมต่อผ่านอีเทอร์เน็ต

 • ใช้ WT-7 สำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากกว่าการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ในตัวกล้อง