หากต้องการดูเมนูถ่ายภาพยนตร์ ให้เลือกแท็บ 1 ในเมนูกล้อง

เมนูถ่ายภาพยนตร์ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

รายการ

0

[รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพยนตร์]

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพยนตร์

[การตั้งชื่อไฟล์]

การตั้งชื่อไฟล์

[ปลายทาง]

ปลายทาง

[พื้นที่ภาพ]

พื้นที่ภาพ

[ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม]

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

[คุณภาพภาพยนตร์]

คุณภาพภาพยนตร์

[ประเภทไฟล์ภาพยนตร์]

ประเภทไฟล์ภาพยนตร์

[ตั้งค่าความไวแสง (ISO)]

ตั้งค่าความไวแสง (ISO)

[ไวต์บาลานซ์]

ไวต์บาลานซ์

[ตั้งค่า Picture Control]

ตั้งค่า Picture Control

[จัดการ Picture Control]

จัดการ Picture Control

[Active D‑Lighting]

Active D‑Lighting

[ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง]

ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง

[ชดเชยการเลี้ยวเบน]

ชดเชยการเลี้ยวเบน

[ลดการกะพริบ]

ลดการกะพริบ

[VR แบบอิเล็กทรอนิกส์]

VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

[ความไวของไมโครโฟน]

ความไวของไมโครโฟน

[ลดความไวไมโครโฟน]

ลดความไวไมโครโฟน

[การตอบสนองความถี่]

การตอบสนองความถี่

[ลดเสียงรบกวนจากลม]

ลดเสียงรบกวนจากลม

[ความดังของหูฟัง]

ความดังของหูฟัง

[ไทม์โค้ด]

ไทม์โค้ด