ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไว้ในการ์ดขนาด 64 GB 1 ที่การตั้งค่าพื้นที่ภาพ คุณภาพของภาพ และขนาดภาพแตกต่างกัน ความจุที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามสภาพการถ่ายภาพและชนิดของการ์ด

เลือก [FX (36×24)] ไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความจุการ์ดหน่วยความจำและบัฟเฟอร์เมื่อเลือก [FX (36×24)] ไว้สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพ

  • หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่ไม่ใช่ DX เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

คุณภาพของภาพ

ขนาดภาพ

ขนาดไฟล์

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ 2

ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2, 3

NEF (RAW), บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

ประมาณ 21.7 MB

1400 ภาพ

100 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

ประมาณ 27.7 MB

1200 ภาพ

68 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท

ประมาณ 19.4 MB

1800 ภาพ

100 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท

ประมาณ 24.1 MB

1500 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Fine 4

ใหญ่

ประมาณ 9.8 MB

3600 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 6.7 MB

6000 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 4.1 MB

11,200 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Normal 4

ใหญ่

ประมาณ 6.6 MB

7000 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 4.0 MB

11,700 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 2.2 MB

21,900 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Basic 4

ใหญ่

ประมาณ 2.3 MB

13,700 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 1.7 MB

21,900 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 1.2 MB

40,100 ภาพ

100 ภาพ

เลือก [DX (24×16)] ไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความจุการ์ดหน่วยความจำและบัฟเฟอร์เมื่อเลือก [DX (24×16)] ไว้สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพ

  • หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ DX เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

คุณภาพของภาพ

ขนาดภาพ

ขนาดไฟล์

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ 2

ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2, 3

NEF (RAW), บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, 12 บิท

ประมาณ 9.9 MB

3000 ภาพ

100 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, 14 บิท

ประมาณ 12.5 MB

2600 ภาพ

100 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท

ประมาณ 8.8 MB

3800 ภาพ

100 ภาพ

NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท

ประมาณ 10.8 MB

3300 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Fine 4

ใหญ่

ประมาณ 4.8 MB

7600 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 3.5 MB

11,700 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 2.4 MB

19,200 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Normal 4

ใหญ่

ประมาณ 3.2 MB

14,600 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 2.1 MB

21,900 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 1.3 MB

34,400 ภาพ

100 ภาพ

JPEG Basic 4

ใหญ่

ประมาณ 1.2 MB

26,700 ภาพ

100 ภาพ

กลาง

ประมาณ 1.0 MB

40,100 ภาพ

100 ภาพ

เล็ก

ประมาณ 0.7 MB

60,200 ภาพ

100 ภาพ

  1. ตัวเลขเป็นค่าสำหรับการ์ดหน่วยความจำ SanDisk SD UHS-II ขนาด 64 GB (SDSDXPK-064G-JNJIP, วัดเมื่อเดือนกันยายน 2019)

  2. จำนวนภาพที่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์จะแตกต่างกันไปตามฉากที่บันทึก

  3. จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี รวมถึงเมื่อ:

    • เลือกตัวเลือกการบีบอัดคุณภาพ JPEG (m) ไว้สำหรับ [คุณภาพของภาพ]

    • เลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ]

  4. ตัวเลขเมื่อเลือกตัวเลือกเน้นขนาด (ตัวเลือกที่ไม่มีเครื่องหมาย m) ไว้สำหรับ [คุณภาพของภาพ] การเลือกตัวเลือกการบีบอัดคุณภาพ (m) จะเพิ่มขนาดไฟล์; จำนวนภาพและความจุบัฟเฟอร์ลดลง

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ในการถ่ายภาพต่อเนื่องหนึ่งชุด

สามารถกำหนดจำนวนภาพถ่ายสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุดไว้เท่าใดก็ได้ระหว่าง 1 ถึง 100 โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d2 [ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด]