เพื่อเลือกหน้าที่ของการ์ดหน่วยความจำในช่องที่ 2 เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ ให้กดปุ่ม G แล้วเลือก [หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2] ในเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

P

[ภาพที่เกินมา]

จะใช้การ์ดในช่องที่ 2 เฉพาะเมื่อการ์ดในช่องที่ 1 เต็ม

Q

[สำรอง]

แต่ละภาพจะได้รับการบันทึกสองครั้ง ครั้งแรกลงในการ์ดในช่องที่ 1 และอีกครั้งลงในการ์ดในช่องที่ 2

R

[RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2]

  • สำเนาภาพ NEF (RAW) ที่ถ่ายจากการตั้งค่า NEF (RAW) + JPEG จะถูกบันทึกลงในการ์ดในช่องที่ 1 เท่านั้น ส่วนสำเนาภาพ JPEG ไปยังการ์ดในช่องที่ 2 เท่านั้น

  • ภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่าคุณภาพของภาพอื่นจะได้รับการบันทึกสองครั้งที่การตั้งค่าเดียวกัน ครั้งแรกลงในการ์ดในช่องที่ 1 และอีกครั้งลงในการ์ดในช่องที่ 2

[RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2]
  • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [การถ่ายภาพซ้อน] > [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] ในเมนูถ่ายภาพ หรือหากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [HDR (High Dynamic Range)] > [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] ในเมนูถ่ายภาพ สำเนาที่ยังไม่ได้ประมวลผลของภาพ NEF (RAW) แต่ละภาพที่ประกอบขึ้นเป็นภาพซ้อนหรือภาพ HDR จะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองใบพร้อมกับ JPEG คอมโพสิต โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพ

  • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d8 [บันทึกต้นฉบับ (EFFECTS)] สำเนาที่ยังไม่ได้ประมวลผลของภาพ NEF (RAW) ที่ถ่ายในโหมด f, d, e, k, l และ m จะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองใบพร้อมกับรูปภาพ JPEG สุดท้าย โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพ

[สำรอง] และ [RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2]
  • แผงควบคุมและช่องมองภาพจะแสดงจำนวนภาพถ่ายที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดที่มีพื้นที่ว่างเหลือน้อยที่สุด

  • ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อการ์ดใดการ์ดหนึ่งเต็ม

การบันทึกภาพยนตร์

เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบลงในกล้อง จะสามารถเลือกการ์ดที่ใช้บันทึกภาพยนตร์ได้โดยใช้รายการ [ปลายทาง] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์

ลบสำเนา

เมื่อลบภาพที่บันทึกด้วย [สำรอง] หรือ [RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2] ท่านมีตัวเลือกในการลบทั้งสองสำเนาหรือเฉพาะสำเนาในการ์ดในช่องใส่การ์ดปัจจุบัน

  • การกดปุ่ม O (Q) เมื่อภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้ที่ไฮไลท์ไว้ระหว่างการแสดงภาพจะแสดงข้อความยืนยัน

  • ในการลบเฉพาะสำเนาในการ์ดในช่องใส่การ์ดปัจจุบัน ให้ไฮไลท์ [ภาพที่เลือกไว้] แล้วกดปุ่ม O (Q) อีกครั้ง สำเนาในการ์ดที่เหลือจะไม่ถูกลบ

  • ในการลบทั้งสองสำเนา ให้ไฮไลท์ [บันทึกภาพลง w และ x] แล้วกดปุ่ม O (Q)