ในการเปิดชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์และกำจัดการสั่นที่เกิดขึ้น ให้เลือก [เปิด] สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] ในเมนูถ่ายภาพ ใช้สำหรับภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่ง และวัตถุที่อยู่นิ่งอื่นๆ

การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง
 • การเลือก [เปิด] สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] จะไม่ปิดเสียงกล้องอย่างสมบูรณ์ อาจยังคงได้ยินเสียงของกล้องอยู่ เช่น ระหว่างที่โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง ในกรณีหลังจะสังเกตได้ชัดที่สุดที่รูรับแสงที่แคบกว่า (หมายถึงค่ารูรับแสงสูงขึ้น) f/5.6

 • ระหว่างไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง ท่านอาจสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้ในจอแสดงผล ลักษณะเหล่านี้จะปรากฏในภาพที่ถ่ายออกมาแล้ว

  • การกะพริบหรือแถบในฉากที่มีแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม

  • การผิดเพี้ยนที่มาจากการเคลื่อนไหว (วัตถุแต่ละอย่าง เช่น รถไฟหรือรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพอาจผิดเพี้ยน หรือทั้งกรอบภาพอาจผิดเพี้ยนเมื่อแพนกล้องในแนวนอน)

  • ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างในจอแสดงผล

  • บริเวณหรือแถบสว่างในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือเมื่อวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ

 • การเลือก [เปิด] สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] จะปิดเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่าช่างภาพจะไม่ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในภาพของตัวแบบ

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก [เปิด] สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • ค่าความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2

 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช

 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน

 • ลดการกะพริบ

การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดแบบไม่มีเสียง

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d13 [ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง] ควบคุมว่าจอภาพจะยังคงเปิดอยู่หรือไม่ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดในโหมดไม่มีเสียง