ใช้ปุ่ม S (Q) เพื่อปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)) ยิ่งค่าความไวแสง (ISO) สูงขึ้นเท่าใด ยิ่งต้องใช้แสงน้อยลงเท่านั้น จึงช่วยให้สามารถใช้ความไวชัตเตอร์ที่สูงขึ้นหรือรูรับแสงที่เล็กลงได้ ท่านยังมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ ซึ่งจะปรับความไวโดยอัตโนมัติหากค่าที่ผู้ใช้เลือกนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่ดีที่สุดได้

ปรับค่าความไวแสง (ISO)

กดปุ่ม S (Q) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  • เลือกจากค่าได้ตั้งแต่ ISO 100 ถึง 51200 สามารถเลือกใช้ค่าความไวแสงต่ำกว่า ISO 100 ได้ตั้งแต่ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และค่าความไวแสงเกิน ISO 51200 ได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 2 EV

  • นอกเหนือจากการตั้งค่าจาก ISO 100 ถึง 51200 โหมด b และโหมด EFCT ทั้งหมดนอกเหนือจาก j ยังมีตัวเลือก X ([อัตโนมัติ]) เมื่อเลือก X ไว้ กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ

ค่าความไวแสง (ISO) สูง

ค่าความไวแสง (ISO) ยิ่งสูง ยิ่งต้องการแสงน้อยลงสำหรับการถ่ายภาพ ช่วยให้ถ่ายภาพได้เมื่อสภาพแสงไม่ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ภาพพร่ามัวเมื่อวัตถุเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ายิ่งค่าความไวแสงสูง ภาพก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับผลกระทบจาก “สัญญาณรบกวน” ในรูปแบบของจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น

เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ในโหมด P, S, A และ M ท่านสามารถกดปุ่ม S (Q) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกว่าจะให้กล้องปรับค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติหรือไม่หากค่าที่ผู้ใช้เลือกนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่ต้องการได้

  • เมื่อเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สัญลักษณ์ ISO AUTO จะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ เมื่อไฟแสดงสถานะเหล่านี้ติดสว่าง (ไม่กะพริบ) ภาพจะถูกถ่ายที่ความไวแสงที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าความไวแสง (ISO)] เมื่อค่าความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ผู้ใช้เลือก สัญลักษณ์ ISO AUTO จะกะพริบและค่าที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล

ความไวแสงสูงสุด

ในโหมด P, S, A และ M ท่านสามารถเลือกค่าจำกัดสูงสุดสำหรับการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเพื่อป้องกันค่าความไวแสง (ISO) สูงเกินไป ค่าความไวแสง (ISO) สูงสุดสามารถเลือกได้โดยใช้รายการ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] > [ความไวแสงสูงสุด] ในเมนูถ่ายภาพ