หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม i หรือแตะสัญลักษณ์ i ในจอแสดงผลไลฟ์วิวเพื่อดูเมนู i

  • ไฮไลท์รายการโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือกแล้วกลับไปยังเมนู i

  • หากต้องการยกเลิกแล้วกลับสู่การแสดงผลก่อนหน้า ให้กดปุ่ม i

  • เมนูที่แตกต่างกันจะแสดงขึ้นระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ, ไลฟ์วิว และการบันทึกภาพยนตร์

รายการปรากฏเป็นสีเทา

รายการและตัวเลือกเมนูบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโหมดและสถานะของกล้อง รายการที่ไม่สามารถใช้งานได้จะแสดงเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้

แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
  • แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักสามารถใช้เพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับรายการที่ถูกไฮไลท์ในปัจจุบันในเมนู i หากมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าที่เลือก สามารถเลือกได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  • บางรายการสามารถปรับโดยหมุนแป้นหมุนใดก็ได้

  • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไฮไลท์รายการอื่น

เมนูการถ่ายภาพนิ่ง i

การกดปุ่ม i ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งจะแสดงรายการดังต่อไปนี้ ไฮไลท์รายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

1

ตั้งค่า Picture Control

2

คุณภาพของภาพ

3

โหมดแฟลช

4

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

5

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

6

เลือกพื้นที่ภาพ 1

7

ไวต์บาลานซ์

8

ขนาดภาพ

9

ระบบวัดแสง

10

Active D‑Lighting

11

โหมดพื้นที่ AF

12

กำหนดการควบคุมเอง 1

13

ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ 2

14

ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ 2

  1. แสดงขึ้นระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพเท่านั้น

  2. แสดงขึ้นระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิวเท่านั้น

ปรับแต่งเมนู i

เลือกรายการที่แสดงในเมนู i ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 [ปรับแต่งเมนู i] และ f2 [ปรับแต่งเมนู i (Lv)] เพื่อเลือกรายการที่แสดงในการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพและไลฟ์วิวตามลำดับ

เมนูภาพยนตร์ i

การกดปุ่ม i ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์จะแสดงรายการดังต่อไปนี้ ไฮไลท์รายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก

1

ตั้งค่า Picture Control

2

ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ

3

ลดเสียงรบกวนจากลม

4

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

5

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

6

ปลายทาง

7

ไวต์บาลานซ์

8

ความไวของไมโครโฟน

9

ระบบวัดแสง

10

Active D‑Lighting

11

โหมดพื้นที่ AF

12

VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

ปรับแต่งเมนู i

ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 [ปรับแต่งเมนู i] เพื่อเลือกรายการที่แสดงในเมนูภาพยนตร์ i

เมนูแสดงภาพ i

การกดปุ่ม i ในระหว่างการแสดงภาพจะเป็นการเปิดเมนูที่เปลี่ยนตามบริบทการใช้งาน i ของตัวเลือกการแสดงภาพที่ใช้งานบ่อย

แสดงภาพ

การเล่นไฟล์ภาพยนตร์

หยุดเล่นภาพยนตร์ชั่วคราว