กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดค้างไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดต่อไปนี้:

โหมด

คำอธิบาย

b

อัตโนมัติ ( การถ่ายภาพ (โหมด b) , การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

โหมด “เล็งแล้วถ่าย” จะปล่อยให้กล้องทำการตั้งค่าเอง

P

โปรแกรมอัตโนมัติ ( P (โปรแกรมอัตโนมัติ) )

กล้องตั้งค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปและในกรณีที่มีเวลาน้อยในการปรับตั้งค่ากล้อง

S

อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) )

ผู้ใช้เลือกความไวชัตเตอร์; กล้องจะเลือกรูรับแสงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้เพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว

A

อัตโนมัติปรับรูรับแสง ( A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) )

เมื่อผู้ใช้เลือกรูรับแสง; กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้เพื่อทำให้พื้นหลังเบลอหรือให้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส

M

ปรับเอง ( M (ปรับเอง) )

ผู้ใช้ควบคุมทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอร์เป็น Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา) เพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน

U1/U2

โหมดตั้งค่าผู้ใช้ ( การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2 )

กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

EFCT

โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ (การใช้โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)

ถ่ายภาพโดยเพิ่มเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

ชนิดเลนส์
 • เมื่อใช้เลนส์ CPU ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ G หรือ E ให้ล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไว้ที่รูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด)

 • โหมด A จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติหากใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ในโหมด P หรือ SA” จะปรากฏในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในโหมด P, S, A และ M

P (โปรแกรมอัตโนมัติ)

ในโหมดนี้ กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกล้องเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ท่านยังมีตัวเลือกในการเลือกความไวชัตเตอร์และรูรับแสงที่ต่างกันโดยไม่กระทบต่อค่าแสง (“โปรแกรมแบบยืดหยุ่น”)

โปรแกรมแบบยืดหยุ่น

โหมด P จะมี “โปรแกรมแบบยืดหยุ่น” ซึ่งแม้ว่ากล้องจะเลือกค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงแรกเริ่ม ในขณะที่ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายอยู่บนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักสามารถหมุนเพื่อเลือกชุดการตั้งค่าที่แตกต่างกันโดยไม่กระทบต่อค่าแสงจากค่าที่กล้องเลือก ขณะใช้งานโปรแกรมแบบยืดหยุ่น สัญลักษณ์โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (“A”) จะปรากฏในช่องมองภาพ

 • หากต้องการเรียกคืนค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้หมุนแป้นหมุนจนกระทั่งสัญลักษณ์โปรแกรมแบบยืดหยุ่นหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปิดการทำงานของกล้อง

S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง)

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง ท่านสามารถเลือกความไวชัตเตอร์ขณะที่กล้องเลือกรูรับแสงโดยอัตโนมัติที่จะทำให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด ในการเลือกความไวชัตเตอร์ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทำงาน

 • สามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์เป็น “s” หรือเป็นค่าระหว่าง 30 วินาที (q) และ 1/8000 วินาที (o)

A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง)

ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ท่านสามารถเลือกรูรับแสงโดยกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติ ในการปรับรูรับแสง ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยขณะที่ระบบวัดแสงทำงาน

 • สามารถตั้งค่ารูรับแสงระหว่างค่าต่ำสุดไปจนถึงค่าสูงสุดของเลนส์ได้

เลนส์ชนิดไม่มี CPU

ใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อปรับรูรับแสง หากมีการระบุค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์โดยใช้รายการ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่าขณะกำลังใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU ค่ารูรับแสงปัจจุบันจะแสดงขึ้นในช่องมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปัดเศษเป็นค่าสต็อปจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

 • หากไม่มีการระบุค่า หน้าจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจำนวนสต็อป (F, โดยค่ารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเป็น F0) และจะต้องอ่านค่ารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

การแสดงระยะชัดลึก

รูรับแสงสามารถลดสต็อปลงได้โดยการกดปุ่ม Pv ค้างไว้ ระยะชัดลึก (ช่วงของระยะทางที่ปรากฏว่าอยู่ในโฟกัส) สามารถดูตัวอย่างได้ในช่องมองภาพ

M (ปรับเอง)

ท่านควบคุมได้เองทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง เลือกโหมดนี้สำหรับการเปิดรับแสงเป็นเวลานานของวัตถุ เช่น ดอกไม้ไฟหรือท้องฟ้าตอนกลางคืน (การถ่ายภาพ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา), การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M เท่านั้น) ) สามารถปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอ้างอิงกับสัญลักษณ์แสดงค่าแสงโดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งดังต่อไปนี้ขณะที่เปิดใช้การตั้งเวลาสแตนด์บาย:

 • หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์ สามารถตั้งความไวชัตเตอร์เป็นค่าระหว่าง 1/8000 วินาที (o) และ 30 วินาที (q) เป็น A (Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง)) หรือ % (Time (เวลา)) หรือเป็น s

 • สามารถปรับรูรับแสงได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 • ค่ารูรับแสงต่ำสุดและสูงสุดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเลนส์

ความไวชัตเตอร์:

รูรับแสง:

เลนส์ AF Micro NIKKOR

หากใช้ระบบวัดแสงภายนอก จะต้องพิจารณาอัตราส่วนค่าแสงก็ต่อเมื่อใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์เพื่อตั้งค่ารูรับแสง

เพิ่มช่วงความไวชัตเตอร์ต่ำสุด

สำหรับความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่ 900 วินาที (15 นาที) ให้เลือก [เปิด] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d6 [เพิ่มช่วงความไวชัตเตอร์ต่ำสุด (M)]

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสงบนช่องมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงว่าภาพมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเมื่อใช้การตั้งค่าในขณะนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 [ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง] ปริมาณการได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV

กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 เป็น 1/3 สต็อป

ค่าแสงที่ดีที่สุด

เปิดรับแสงน้อยเกินไปราว 1/3 EV

เปิดรับแสงมากเกินไปเกิน 3 EV

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

 • ทิศทางของสัญลักษณ์แสดงค่าแสงสามารถกลับด้านได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f7 [แสดงค่ากลับด้าน]

การเตือนค่าแสง

ถ้าค่าแสงเกินขีดจำกัดของระบบวัดแสง หน้าจอจะกะพริบ

การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2

กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่ง U1 และ U2 บนแป้นหมุนเลือกโหมด

การบันทึก User Settings

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่า:

 1. ปรับการตั้งค่า

  ทำการปรับตั้งค่ากล้องตามที่ต้องการ รวมถึง:

  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ (ยกเว้นการตั้งค่าบางอย่าง),

  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์ (ยกเว้นการตั้งค่าบางอย่าง),

  • การตั้งค่าแบบกำหนดเอง และ

  • โหมดถ่ายภาพ, ความไวชัตเตอร์ (โหมด S และ M), รูรับแสง (โหมด A และ M), โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (โหมด P), การชดเชยแสง และถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

 2. เลือก [บันทึก User Settings]

  กดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท์ [บันทึก User Settings] ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 3. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ [บันทึกลง U1] หรือ [บันทึกลง U2] แล้วกดปุ่ม 2

 4. บันทึก User Settings

  ไฮไลท์ [บันทึกการตั้งค่า] โดยใช้ปุ่ม 1 และ 3 แล้วกดปุ่ม J เพื่อกำหนดการตั้งค่าปัจจุบันให้กับโหมดตั้งค่าผู้ใช้ที่เลือกไว้

 5. ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ U1 หรือ U2 เพื่อเรียกใช้การตั้งค่าที่เพิ่งบันทึกในตำแหน่งที่เลือกไว้

User Settings

ไม่สามารถบันทึกรายการต่อไปนี้ไว้ใน U1 หรือ U2

 • เมนูถ่ายภาพ:

  • [โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล]

  • [พื้นที่ภาพ]

  • [จัดการ Picture Control]

  • [การถ่ายภาพซ้อน]

  • [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา]

  • [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]

  • [ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส]

 • เมนูถ่ายภาพยนตร์:

  • [พื้นที่ภาพ]

  • [จัดการ Picture Control]

การรีเซ็ต User Settings

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ U1 หรือ U2 ไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน:

 1. เลือก [รีเซ็ต User Settings]

  กดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท์ [รีเซ็ต User Settings] ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ [รีเซ็ต U1] หรือ [รีเซ็ต U2] แล้วกดปุ่ม 2

 3. รีเซ็ต User Settings

  ไฮไลท์ [รีเซ็ต] แล้วกดปุ่ม J เพื่อเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงานสำหรับตำแหน่งที่เลือกไว้ กล้องจะทำงานในโหมด P

การใช้โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

การเลือกเอ็ฟเฟ็กต์

ในการเลือกเอ็ฟเฟ็กต์ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ EFCT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

j

[ไนท์วิชัน]

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียวโดยใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง

 • แมนวลโฟกัสสามารถใช้ในกรณีที่กล้องไม่สามารถจับโฟกัสภาพได้

f

[สีจัดจ้าน]

ความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต์โดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพมีสีสันสดใส

d

[สีฉูดฉาด]

ความอิ่มตัวของสีโดยรวมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพมีชีวิตชีวา

e

[แปลงเป็นภาพวาด]

ทำให้เส้นขอบภาพคมชัดและสีชัดเจนสำหรับเอ็ฟเฟ็กต์โปสเตอร์

k

[เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น]

สร้างภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่มีความอิ่มตัวของสีและบริเวณขอบภาพคล้ายกับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของเล่น

l

[ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว]

สร้างภาพถ่ายที่ปรากฏเป็นรูปภาพสามมิติ ได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้กับการถ่ายภาพจากจุดที่มองเห็นได้กว้าง

m

[เลือกสีเด่น]

ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไว้จะถูกบันทึกเป็นสีขาวดำ

8

[ภาพเงา]

วัตถุย้อนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจ้า

9

[ไฮคีย์]

ใช้ในฉากที่มีความสว่างเพื่อสร้างภาพสว่างที่เต็มไปด้วยแสง

!

[โลว์คีย์]

ใช้ในฉากที่มืดเพื่อสร้างภาพที่โลว์คีย์มืดทึม โดยจะเน้นส่วนไฮไลท์

ป้องกันภาพพร่ามัว

ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่นขณะใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำ

โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ
 • ภาพที่ถ่ายในโหมด j, f, d, e, k, l หรือ m โดยเลือก [NEF (RAW)] ไว้สำหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกที่คุณภาพของภาพ [JPEG Finem] ในขณะที่ถ่ายภาพที่การตั้งค่า NEF (RAW) + JPEG เฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้นที่จะถูกบันทึก

 • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d8 [บันทึกต้นฉบับ (EFFECTS)] กล้องจะบันทึกสองภาพของแต่ละภาพที่ถ่ายในโหมด f, d, e, k, l และ m: สำเนาภาพ NEF (RAW) ที่ยังไม่ได้ประมวลผลและสำเนาภาพ JPEG ที่ใช้เอ็ฟเฟ็กต์ หากเลือก [ปิด] ไว้ เฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้นที่จะถูกบันทึก

 • ไม่สามารถปรับเอ็ฟเฟ็กต์ได้ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

 • ความเร็วในการถ่ายภาพสำหรับ

  Cl
  (การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ) และ
  Ch
  (การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง) จะช้าเมื่อเลือก e หรือ l ไว้

 • ในโหมด e และ l อัตราการรีเฟรชจอแสดงผลไลฟ์วิวจะลดลง

การปรับการตั้งค่า e (แปลงเป็นภาพวาด)

เมื่อเลือก e ไว้ จะสามารถปรับเอ็ฟเฟ็กต์ได้ในไลฟ์วิว:

 1. กดปุ่ม a

  ภาพที่มองผ่านเลนส์จะปรากฏบนจอภาพ

 2. กดปุ่ม J

  ตัวเลือกแปลงเป็นภาพวาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

 3. ปรับความหนาเส้นขอบ

  กดปุ่ม 4 เพื่อทำให้เส้นบางลงหรือ 2 เพื่อทำให้หนาขึ้น

 4. กดปุ่ม J

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่า k (เอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่น)

เมื่อเลือก k ไว้ จะสามารถปรับเอ็ฟเฟ็กต์ได้ในไลฟ์วิว:

 1. กดปุ่ม a

  ภาพที่มองผ่านเลนส์จะปรากฏบนจอภาพ

 2. กดปุ่ม J

  ตัวเลือกเอ็ฟเฟ็กต์กล้องของเล่นจะปรากฏขึ้น

 3. ปรับตั้งตัวเลือก
  • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่าที่ต้องการ

  • [ความสดใส]: กดปุ่ม 2 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสีหรือ 4 เพื่อลด

  • [ขอบมืด]: กดปุ่ม 2 เพื่อเพิ่มขอบมืดหรือ 4 เพื่อลด

 4. กดปุ่ม J

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

การปรับการตั้งค่า l (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว)

เมื่อเลือก l ไว้ จะสามารถปรับเอ็ฟเฟ็กต์ได้ในไลฟ์วิว:

 1. กดปุ่ม a

  ภาพที่มองผ่านเลนส์จะปรากฏบนจอภาพ

 2. จัดตำแหน่งจุดโฟกัส
  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อวางตำแหน่งจุดโฟกัสในพื้นที่ที่ท่านต้องการโฟกัส

  • กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบโฟกัส

  • หากต้องการลบตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหน้าจอชั่วคราวแล้วขยายภาพบนหน้าจอเพื่อให้ได้โฟกัสที่แม่นยำขึ้น ให้กดปุ่ม X (T) กดปุ่ม W (Y) เพื่อเรียกคืนหน้าจอภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

 3. แสดงตัวเลือก

  กดปุ่ม J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว

 4. เลือกทิศทางและขนาดของพื้นที่ที่จะโฟกัส
  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนของพื้นที่ที่จะโฟกัส

  • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกว้างของพื้นที่ที่จะโฟกัส

 5. กดปุ่ม J

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ที่เป็นภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะแสดงด้วยความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น การถ่ายส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ประมาณ 15 นาทีโดยเลือก 1920 × 1080/30p ไว้สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะแสดงเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

การปรับการตั้งค่า m (เลือกสีเด่น)

เมื่อเลือก m ไว้ จะสามารถปรับเอ็ฟเฟ็กต์ได้ในไลฟ์วิว:

 1. กดปุ่ม a

  ภาพที่มองผ่านเลนส์จะปรากฏบนจอภาพ

 2. กดปุ่ม J

  ตัวเลือกเลือกสีเด่นจะปรากฏขึ้น

 3. เลือกสี

  • จัดวัตถุที่มีสีที่ต้องการให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหน้าจอ

  • หากต้องการซูมเข้าเพื่อจะเลือกสีได้แม่นยำขึ้น ให้กดปุ่ม X (T) กดปุ่ม W (Y) เพื่อซูมออก

  • กดปุ่ม 1 เพื่อเลือกสีของวัตถุในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเป็นสีที่จะถูกบันทึกเป็นสีเมื่อถ่ายภาพ; สีที่เลือกจะปรากฏเป็นลำดับแรกในกล่องสีหมายเลข

  • ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไว้ในกล่องสีจะปรากฏเป็นสีขาวดำ

 4. เลือกช่วงสี

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดช่วงเฉดสีที่คล้ายกัน ซึ่งจะเพิ่มลงในภาพถ่าย; เลือกค่าระหว่าง [1] ถึง [7] ค่ายิ่งสูง ช่วงของสีที่จะเพิ่มก็จะยิ่งกว้างขึ้น; ค่ายิ่งต่ำ ช่วงของสีที่จะเพิ่มก็จะยิ่งน้อยลง

 5. เลือกสีเพิ่ม

  • หากต้องการเลือกสีเพิ่ม หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อไฮไลท์กล่องสีหมายเลขอื่น แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

  • สามารถเลือกได้สูงสุด 3 สี

  • หากต้องการยกเลิกการเลือกสีที่ไฮไลท์ไว้ ให้กดปุ่ม O (Q)

  • หากต้องการลบสีทั้งหมด ให้กดปุ่ม O (Q) ค้างไว้ ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; เลือก [ใช่]

 6. กดปุ่ม J

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง; เอ็ฟเฟ็กต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ขณะถ่ายภาพ

หมายเหตุ: เลือกสีเด่น
 • กล้องอาจมีปัญหาในการตรวจจับบางสี แนะนำให้เลือกสีที่สด

 • ค่าที่สูงขึ้นสำหรับช่วงสีอาจเพิ่มเฉดสีจากสีอื่นๆ