ปุ่ม X (T) ใช้เพื่อปรับคุณภาพของภาพและเลือกขนาดของภาพ JPEG

การปรับคุณภาพของภาพ

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ คุณภาพของภาพสามารถปรับได้โดยกดปุ่ม X (T) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[NEF (RAW) + JPEG Finem]

บันทึกภาพแต่ละภาพเป็นสองภาพ: ภาพ NEF (RAW) และสำเนาภาพ JPEG สำหรับสำเนาภาพ JPEG ท่านสามารถเลือกจากตัวเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพหรือขนาดไฟล์ ตัวเลือกที่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ ตัวเลือกที่ไม่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับขนาดไฟล์

[NEF (RAW) + JPEG Fine]

[NEF (RAW) + JPEG Normalm]

[NEF (RAW) + JPEG Normal]

[NEF (RAW) + JPEG Basicm]

[NEF (RAW) + JPEG Basic]

[NEF (RAW)]

บันทึกภาพในรูปแบบ NEF (RAW)

[JPEG Finem]

บันทึกภาพในรูปแบบ JPEG คุณภาพของภาพจะสูงขึ้นตามคุณภาพตั้งแต่จากพื้นฐานถึงปกติไปจนถึงระดับดี ตัวเลือกที่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ ตัวเลือกที่ไม่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับขนาดไฟล์

[JPEG Fine]

[JPEG Normalm]

[JPEG Normal]

[JPEG Basicm]

[JPEG Basic]

การเลือกขนาดภาพ

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ขนาดภาพสามารถปรับได้โดยกดปุ่ม X (T) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

เลือกจาก [ใหญ่], [กลาง] และ [เล็ก]; ตัวเลือกที่เลือกใช้กับภาพ JPEG ขนาดจริงของภาพถ่ายในหน่วยพิกเซลจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

พื้นที่ภาพ

ขนาดภาพ

[ใหญ่]

[กลาง]

[เล็ก]

[FX (36×24)]

6048×4024

4528×3016

3024×2016

[DX (24×16)]

3936×2624

2944×1968

1968×1312

[1:1 (24×24)]

4016×4016

3008×3008

2000×2000

[16:9 (36×20)]

6048×3400

4528×2544

3024×1696

ดูตัวอย่างซูม (การถ่ายภาพไลฟ์วิว)

กดปุ่ม X (T) เพื่อซูมเข้าภาพผ่านเลนส์ในจอภาพ

  • อัตราการซูมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม X (T); หากต้องการซูมออกให้กดปุ่ม W (Y)

  • ขณะที่ซูมเข้าภาพในเลนส์ หน้าจอนำทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมด้านล่างขวาของหน้าจอ

  • ใช้ตัวเลือกคำสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของกรอบภาพที่มองไม่เห็นบนจอภาพ

  • ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว คุณภาพและขนาดของภาพสามารถปรับได้โดยใช้รายการ [คุณภาพของภาพ] และ [ขนาดภาพ] ในเมนูถ่ายภาพ