เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยการแจ้งเตือนและข้อความผิดพลาดต่างๆ ที่ปรากฏในช่องมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ

การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและช่องมองภาพ:

การแจ้งเตือน

ปัญหา/วิธีแก้ไข

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

B (กะพริบ)

B
(กะพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ไม่ได้ปรับเป็นรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ให้อยู่ที่รูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด)

H

d

แบตเตอรี่ใกล้หมด

เตรียมแบตเตอรี่สำรองให้พร้อม

H
(กะพริบ)

d
(กะพริบ)

แบตเตอรี่หมด

 • เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่สำรอง

 • ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อมูลแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้

 • แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • ระดับแบตเตอรี่ต่ำมาก; ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับกล้องได้

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตอื่นด้วยแบตเตอรี่แท้ของ Nikon

อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง

ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

F

F

รูรับแสงจะแสดงเป็นจำนวนสต็อปจากค่ารูรับแสงสูงสุด ไม่ได้ใส่เลนส์ หรือใส่เลนส์ชนิดไม่มี CPU โดยไม่ได้ระบุค่ารูรับแสงสูงสุด

ค่ารูรับแสงจะแสดงขึ้นถ้ามีการระบุค่ารูรับแสงสูงสุด

FH
(กะพริบ)

กล้องไม่สามารถโฟกัสภาพโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้

เปลี่ยนองค์ประกอบภาพหรือโฟกัสด้วยตนเอง

A
(กะพริบ)

A
(กะพริบ)

เลือก A (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) ไว้ในโหมด S

 • เปลี่ยนความไวชัตเตอร์

 • เลือกโหมด M

%
(กะพริบ)

%
(กะพริบ)

เลือก % (เวลา) ไว้ในโหมด S

 • เปลี่ยนความไวชัตเตอร์

 • เลือกโหมด M

1
(กะพริบ)

k
(กะพริบ)

กำลังดำเนินการ

รอให้กล้องประมวลผลภาพเสร็จสมบูรณ์

c
(กะพริบ)

แฟลชทำงานเต็มกำลัง

ภาพอาจมืดเกินไป ตรวจสอบระยะห่างของวัตถุและการตั้งค่า เช่น รูรับแสง ช่วงแฟลช และค่าความไวแสง (ISO)

(สัญลักษณ์แสดงค่าแสง ส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสว่างเกินไป; เกินขีดจำกัดของระบบควบคุมการวัดค่าแสงของกล้อง

 • ลดค่าความไวแสง ISO ลง

 • โหมด P: ใช้ฟิลเตอร์ ND ของผู้ผลิตรายอื่น (ลดทอนแสง) (สามารถใช้ฟิลเตอร์ได้หากการแจ้งเตือนยังคงปรากฏอยู่หลังจากการตั้งค่าต่อไปนี้ถูกปรับในโหมด S หรือ A)

 • โหมด S: เลือกความไวชัตเตอร์สูง

 • โหมด A: เลือกรูรับแสงที่แคบลง (ค่ารูรับแสงสูงขึ้น)

วัตถุมืดเกินไป; เกินขีดจำกัดของระบบควบคุมการวัดค่าแสงของกล้อง

 • เพิ่มค่าความไวแสง (ISO)

 • โหมด P: ใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (สามารถใช้แฟลชได้หากการแจ้งเตือนยังคงปรากฏอยู่หลังจากการตั้งค่าต่อไปนี้ถูกปรับในโหมด S หรือ A)

 • โหมด S: เลือกความไวชัตเตอร์ต่ำ

 • โหมด A: เลือกรูรับแสงที่กว้างขึ้น (ค่ารูรับแสงต่ำลง)

Y
(กะพริบ)

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไม่รองรับการลดตาแดงและตั้งค่าโหมดแฟลชเป็นการลดตาแดงหรือการลดตาแดงด้วยแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำไว้

 • ใช้ชุดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง

 • เปลี่ยนโหมดแฟลช

n
(กะพริบ)

j
(กะพริบ)

หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึกภาพถ่ายได้อีก

 • ลบภาพจากการ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะมีที่ว่างสำหรับการบันทึกภาพเพิ่มเติม คัดลอกภาพที่ต้องการเก็บไว้ลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นก่อนดำเนินการต่อ

 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

กล้องไม่มีหมายเลขไฟล์เหลืออยู่

 • ลบภาพจากการ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะมีที่ว่างสำหรับการบันทึกภาพเพิ่มเติม คัดลอกภาพที่ต้องการเก็บไว้ลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นก่อนดำเนินการต่อ

 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

O
(กะพริบ)

O
(กะพริบ)

กล้องทำงานผิดปกติ

กดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อความผิดพลาด

การแจ้งเตือนเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในจอภาพและแผงควบคุม:

การแจ้งเตือน

ปัญหา/วิธีแก้ไข

จอภาพ

แผงควบคุม

ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

S

ไม่ได้ใส่หรือใส่การ์ดหน่วยความจำไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำถูกต้อง

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนี้
โปรดใส่การ์ดใบอื่น

W,
R
(กะพริบ)

การเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำผิดพลาด

 • ตรวจสอบว่ากล้องรองรับการ์ดหน่วยความจำ

 • หากยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากนำการ์ดออกและใส่เข้าไปใหม่ซ้ำๆ แสดงว่าการ์ดชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้

 • ลบภาพจากการ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะมีที่ว่างสำหรับการบันทึกภาพเพิ่มเติม คัดลอกภาพที่ต้องการเก็บไว้ลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นก่อนดำเนินการต่อ

 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคอยู่ เลื่อนตัวล็อคไปที่ตำแหน่ง “เขียน”

W,
X
(กะพริบ)

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคอยู่ (ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ)

เลื่อนสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับบนการ์ดไปที่ตำแหน่ง “เขียน”

ยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดนี้ โปรดฟอร์แมตการ์ด

T
(กะพริบ)

การ์ดหน่วยความจำฟอร์แมตอย่างไม่ถูกต้อง

 • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

 • แทนที่ด้วยการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตอย่างถูกต้อง

ไม่สามารถเปิดไลฟ์วิวได้ โปรดรอสักครู่

อุณหภูมิภายในกล้องสูงขึ้น

หยุดการถ่ายภาพจนกว่ากล้องจะเย็นลง

กล้องร้อนเกินไป โปรดรอให้เย็นลงก่อนแล้วค่อยใช้งาน โปรดรอสักครู่

ไม่มีภาพในโฟลเดอร์

ไม่มีภาพในโฟลเดอร์

ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพ

ไม่มีภาพอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้สำหรับแสดงภาพ

ใช้รายการ [โฟลเดอร์แสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีภาพ

ไม่สามารถแสดงไฟล์นี้

ไฟล์ถูกแก้ไขโดยใช้แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานไฟล์ DCF

ห้ามเขียนทับภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์

ไฟล์เสียหาย

ห้ามเขียนทับภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์

ไม่สามารถเลือกไฟล์นี้

ไม่สามารถรีทัชภาพที่เลือกได้

ตัวเลือกรีทัชใช้ได้เฉพาะกับภาพที่ถ่ายหรือรีทัชมาก่อนหน้าในกล้องนี้

ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์นี้ได้

ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์ที่เลือกได้

 • ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถตัดต่อได้

 • ภาพยนตร์ที่มีความยาวต่ำกว่าสองวินาทีไม่สามารถตัดต่อได้

ไม่สามารถบันทึกไฟล์นี้ลงในการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน

ไฟล์ขนาด 4 GB ขึ้นไปสามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตเป็น exFAT เท่านั้น ไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดที่ฟอร์แมตสำหรับระบบไฟล์อื่น เช่น FAT32 ได้

ใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุมากกว่า 32 GB ที่ฟอร์แมตในกล้องหรือคงขนาดไฟล์ไว้ไม่ให้เกิน 4 GB