ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ CPU (แต่โปรดทราบว่าจะไม่สามารถใช้เลนส์ IX-NIKKOR ได้) ขอแนะนำชนิด G, E และ D ซึ่งสามารถเข้าถึงคุณสมบัติกล้องแบบเต็มรูปแบบเป็นพิเศษ

เลนส์ CPU

เลนส์ 1/อุปกรณ์เสริม

โฟกัสอัตโนมัติ 2

โหมดถ่ายภาพ

ระบบวัดแสง

P
S

A
M

L

M
N

t

3D-RGB

RGB

ชนิด G, E หรือ D 3; AF‑S, AF‑P, AF‑I

4

4

4

4

44

4

PC NIKKOR 19mm f/4E ED 6

45

45

45

44, 5

45

PC-E NIKKOR series 6

45

45

45

44, 5

45

PC Micro 85mm f/2.8D 6, 7

48

45

44, 5

45

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I 9

4

4

4

4

44

4

AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเว้นเลนส์สำหรับ F3AF)

4 10

4

4

4

44

AI-P NIKKOR

4

4

4

44

 1. เลนส์ IX-NIKKOR จะนำมาใช้ไม่ได้

 2. M (แมนวลโฟกัส) สามารถใช้ได้กับเลนส์ทั้งหมด

 3. ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) รองรับกับเลนส์ VR

 4. [วัดแสงเฉพาะจุด] จะวัดจุดโฟกัสที่เลือกไว้

 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเอียงหรือขยับเลนส์

 6. ฝ้า เส้น และสิ่งรบกวนภาพอื่นๆ (“สัญญาณรบกวน”) อาจปรากฏขึ้นในภาพที่ถ่ายโดยใช้ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการเลือก [ไม่ใช้] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d5 [ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์]

 7. ระบบควบคุมการวัดค่าแสงและแฟลชของกล้องจะทำงานผิดปกติเมื่อเลนส์ชิฟต์และ/หรือทิลต์ หรือเมื่อใช้รูรับแสงที่ไม่ใช่ค่ารูรับแสงสูงสุด

 8. โหมด M (แมนวล) เท่านั้น

 9. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใช้ได้สำหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดู “เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I” (เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I)

 10. เมื่อซูมเลนส์ AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม่> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เลนส์จะโฟกัสที่ระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อซูมสูงสุด สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหน้าจอในช่องมองภาพไม่อยู่ในโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเองจนกว่าภาพในช่องมองภาพจะอยู่ในโฟกัส

 • “สัญญาณรบกวน” ในรูปแบบเส้นปรากฏขณะใช้โฟกัสอัตโนมัติที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง ใช้แมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส เมื่อปรับค่ารูรับแสงระหว่างบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพไลฟ์วิว อาจมีเส้นปรากฏบนภาพเมื่อใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง

ค่ารูรับแสงของเลนส์

ค่ารูรับแสงคือการวัด “ความเร็ว” ของเลนส์ ค่ารูรับแสงสูงสุด (กว้างที่สุด) โดยจะปรากฏที่ส่วนท้ายของชื่อเลนส์ ตัวอย่างเช่น “f/2.8” หรือ “f/3.5–5.6”

เลนส์ VR

ไม่แนะนำให้ใช้เลนส์ในรายการด้านล่างสำหรับการเปิดรูรับแสงนานหรือภาพที่ถ่ายด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง เนื่องจากการออกแบบของระบบลดภาพสั่นไหว (VR) อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นในภาพ

 • AF‑S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF‑ED

 • AF‑S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF‑ED

 • AF‑S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4.5–5.6G IF‑ED

 • AF‑S VR Nikkor 200mm f/2G IF‑ED

 • AF‑S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF‑ED

 • AF‑S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR

 • AF‑S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR

 • AF‑S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

 • AF‑S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

 • AF‑S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

 • AF‑S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF‑ED

 • AF‑S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR

 • AF‑S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II

 • AF‑S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

 • AF‑S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR

เราขอแนะนำให้ปิดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อใช้เลนส์ VR อื่นๆ

การคำนวณมุมมองภาพ

สามารถใช้กล้องกับเลนส์ Nikon สำหรับกล้องรูปแบบ 35 มม. หากติดเลนส์รูปแบบ 35 มม. หรือเลนส์ที่รองรับรูปแบบ FX มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใช้ฟิล์ม 35 มม.

 • ท่านยังสามารถถ่ายภาพในมุมมองที่แตกต่างจากเลนส์ปัจจุบันได้โดยการเลือกตัวเลือกอื่นสำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่น หากติดเลนส์รูปแบบ 35 มม. หรือเลนส์ที่รองรับรูปแบบ FX ท่านสามารถลดมุมมองภาพโดยเลือก [DX (24×16)]

  1

  เลนส์

  2

  ขนาดภาพ [FX (36×24)] (35.9 × 23.9 มม. เทียบเท่ากับกล้องรูปแบบ 35 มม.)

  3

  ขนาดภาพ [DX (24×16)] (23.5 × 15.7 มม.)

  4

  แนวทแยงมุมของภาพ

  5

  มุมมองภาพ [FX (36×24)] (รูปแบบ 35 มม.)

  6

  มุมมองภาพ [DX (24×16)]

 • แนวทแยงมุมของภาพสำหรับรูปแบบ 35 มม. คือประมาณ 1.5 เท่าของการตัดส่วนของ [DX (24×16)] การเลือก [DX (24×16)] จึงเป็นการคูณทางยาวโฟกัสที่ปรากฏของเลนส์ในรูปแบบ 35 มม. กับกล้องด้วยประมาณ 1.5 เท่า ตัวอย่างเช่น การเลือก [DX (24×16)] เมื่อติดเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 50 มม. จะเป็นการเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏเป็นประมาณ 75 มม.

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I
 • ตารางด้านล่างนี้แสดงจุดโฟกัสที่ใช้ได้สำหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพเมื่อติดเทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I โปรดทราบว่ากล้องอาจไม่สามารถโฟกัสวัตถุมืดหรือมีคอนทราสต์ต่ำ หากค่ารูรับแสงที่ใช้ร่วมกับเลนส์ที่ช้ากว่า f/5.6

  เทเลคอนเวอร์เตอร์

  รูรับแสงของเลนส์สูงสุด

  จุดโฟกัส

  TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

  f/4 หรือเร็วกว่า

  f/5.6

  1

  TC-17E II

  f/2.8 หรือเร็วกว่า

  f/4

  1

  f/5.6

  2

  TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

  f/2.8 หรือเร็วกว่า

  f/4

  3

  f/5.6

  2

  TC-800-1.25E ED

  f/5.6

  1

  1. กล้องจะใช้ AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF

  2. ไม่สามารถใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ

  3. ข้อมูลโฟกัสสำหรับจุดโฟกัสที่ไม่ใช่จุดกึ่งกลางจะได้จากไลน์เซ็นเซอร์

 • ไม่สามารถใช้งานโฟกัสอัตโนมัติเมื่อใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์กับ AF‑S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF‑ED

การระบุเลนส์ CPU และเลนส์ชนิด G, E และ D

เลนส์ CPU จะมีขั้ว CPU (q) เลนส์ชนิด G จะมีตัวหนังสือ “G”, เลนส์ชนิด E จะมี “E” และเลนส์ชนิด D จะมี “D” เลนส์ชนิด G และ E จะไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ (w)

เลนส์ CPU

เลนส์ชนิด G หรือ E

เลนส์ชนิด D

เลนส์ชนิดไม่มี CPU และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

เลนส์1/อุปกรณ์เสริม

โหมดถ่ายภาพ

ระบบวัดแสง

P
S

A
M

L

M
N

t

3D-RGB

RGB

เลนส์ AI-, AI-modified NIKKOR หรือ Nikon Series E 2

4 3

4 4

4 5

Medical-NIKKOR 120mm f/4

4 6

Reflex-NIKKOR

4 3

4 5

PC-NIKKOR

4 7

4

เทเลคอนเวอร์เตอร์ชนิด AI 8

4 3

4 4

4 5

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล่ PB‑6 9

4 10

4

วงแหวนส่วนต่อขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ 13; PN-11)

4 3

4

 1. เลนส์บางตัวไม่สามารถใช้ได้ (อุปกรณ์เสริมและเลนส์ที่ไม่รองรับ)

 2. องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกล้องจะถูกจำกัดโดยตัวกล้อง เมื่อยึด AI 200–400mm f/4 ED กับกล้อง จะไม่สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้

 3. หากระบุค่ารูรับแสงสูงสุดโดยใช้รายการ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่า ค่ารูรับแสงจะแสดงในช่องมองภาพและแผงควบคุม

 4. ใช้ได้เฉพาะเมื่อระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์โดยใช้รายการ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่า อย่างไรก็ตาม เลนส์บางตัวอาจไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแม้ว่าจะมีทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุด ใช้ [วัดแสงเฉพาะจุด] หรือ [วัดแสงเน้นกลางภาพ] หากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 5. เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ให้ระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์โดยใช้รายการ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่า

 6. สามารถใช้ได้ในโหมด M ความไวชัตเตอร์ต่ำกว่าความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกว่า

 7. ใช้ระบบวัดแสงแบบ Stop-Down ในโหมด A หยุดค่ารูรับแสงโดยใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนเลนส์และล็อคค่าแสงก่อนที่จะขยับเลนส์ ในโหมด M หยุดค่ารูรับแสงโดยใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนเลนส์และวัดค่าแสงก่อนที่จะขยับเลนส์

 8. จำเป็นต้องชดเชยแสงเมื่อใช้เลนส์ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF‑S 80–200mm f/2.8D

 9. ต้องใช้วงแหวนส่วนต่อขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจต้องใช้ PB‑6D ขึ้นกับแนวการตั้งกล้อง

 10. สามารถใช้กับระบบวัดแสงแบบ Stop-Down ได้; ในโหมด A หยุดค่ารูรับแสงโดยใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนตัวจับเบลโล่และวัดค่าแสงก่อนที่จะถ่ายภาพ

 • เมื่อปรับค่ารูรับแสงระหว่างบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพไลฟ์วิว อาจมีเส้นปรากฏบนภาพเมื่อใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง

อุปกรณ์เสริมและเลนส์ที่ไม่รองรับ

อุปกรณ์เสริมและเลนส์ชนิดไม่มี CPU ต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ การพยายามในการติดเลนส์เหล่านี้กับกล้องอาจทำให้กล้องหรือเลนส์เสียหายได้

 • เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16A

 • เลนส์ชนิดไม่มี AI (เลนส์ที่มีตัวเชื่อมต่อระบบวัดแสง pre-AI)

 • เลนส์ที่ต้องใช้ชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)

 • เลนส์ฟิชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)

 • 2.1cm f/4

 • วงแหวนส่วนต่อขยาย K2

 • เลนส์ 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–174180)

 • เลนส์ 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–174127)

 • เลนส์ 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)

 • เลนส์ AF สำหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16)

 • เลนส์ PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือก่อนหน้า)

 • เลนส์ PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)

 • เลนส์ PC 35mm f/3.5 (ชนิดเก่า)

 • เลนส์ Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเก่า)

 • เลนส์ Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–143000)

 • เลนส์ Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111–200310)

เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ
 • ระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์โดยใช้รายการ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] ในเมนูตั้งค่าอนุญาตให้ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเลนส์ CPU รวมถึงการแสดงค่ารูรับแสงและระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี เพื่อใช้กับเลนส์ชนิดไม่มี CPU หากไม่ระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดและเลือก [วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ] ไว้สำหรับระบบวัดแสง จะใช้ [วัดแสงเน้นกลางภาพ] แทน

 • ต้องตั้งค่ารูรับแสงโดยใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ หากไม่ระบุค่ารูรับแสงสูงสุดโดยใช้ [ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU] รูรับแสงที่แสดงในแผงควบคุมและช่องมองภาพของกล้องจะแสดงจำนวนสต็อปจากค่ารูรับแสงสูงสุดและจะต้องอ่านค่ารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขในการที่จะสามารถใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จะแตกต่างไปตามเลนส์

เลนส์ CPU

เลนส์/อุปกรณ์เสริม

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ไลฟ์วิว

ชนิด G, E หรือ D; AF‑S, AF‑P, AF‑I

4

4

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

4 1

PC-E NIKKOR series

4 1

PC Micro 85mm f/2.8D

4 1

เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF‑S/AF‑I

4

4

AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเว้นเลนส์สำหรับ F3AF)

4 2

4

AI-P NIKKOR

4 3

4

 1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเอียงหรือขยับเลนส์

 2. เมื่อซูมเลนส์ AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม่> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เลนส์จะโฟกัสที่ระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อซูมสูงสุด สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นเมื่อภาพบนหน้าจอในช่องมองภาพไม่อยู่ในโฟกัส ปรับระยะโฟกัสเองจนกว่าภาพในช่องมองภาพจะอยู่ในโฟกัส

 3. โดยค่ารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือแคบกว่านั้น

เลนส์ชนิดไม่มี CPU และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

เลนส์/อุปกรณ์เสริม

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ไลฟ์วิว

เลนส์ AI-, AI-modified NIKKOR หรือ Nikon Series E

4 1

Medical-NIKKOR 120mm f/4

4

Reflex-NIKKOR

PC-NIKKOR

4 2

เทเลคอนเวอร์เตอร์ชนิด AI

4 3

ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล่ PB‑6

4 3

วงแหวนส่วนต่อขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ 13; PN-11)

4 3

 1. โดยค่ารูรับแสงสูงสุด f/5.6 หรือแคบกว่านั้น

 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเอียงหรือขยับเลนส์

 3. โดยค่ารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด f/5.6 หรือแคบกว่านั้น