ไวต์บาลานซ์

ไวต์บาลานซ์จะช่วยให้สีของภาพไม่ได้รับผลกระทบจากสีของแหล่งกำเนิดแสง ควรใช้การปรับไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ (4) สำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ หากไม่ได้ผลตามที่ต้องการเมื่อใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการด้านล่าง หรือใช้ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง

 • ในโหมดอื่นนอกเหนือจาก P, S, A และ M กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์ให้โดยอัตโนมัติตามฉาก

ตัวเลือก (K *)

คำอธิบาย

4 [อัตโนมัติ]

กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ เมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก ไวต์บาลานซ์จะถูกปรับตามแสงที่มาจากแฟลช

i [รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)] (3500–8000 K)

กำจัดโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้

j [รักษาบรรยากาศโดยรวม] (3500–8000 K)

รักษาโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้ไว้เล็กน้อย

k [รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น] (3500–8000 K)

รักษาโทนสีอบอุ่นที่เกิดจากไฟของหลอดไส้

D [ ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ] (4500–8000 K)

เมื่อใช้ภายใต้แสงธรรมชาติ ตัวเลือกนี้จะสร้างสีที่ใกล้เคียงกับสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่สุด

H [ แสงอาทิตย์] (5200 K)

ใช้กับวัตถุที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

G [ เมฆมาก] (6000 K)

ใช้ถ่ายภาพตอนกลางวันในสภาพท้องฟ้ามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม

M [ ในร่ม] (8000 K)

ใช้ถ่ายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยู่ในร่มเงา

J [ หลอดไส้] (3000 K)

ใช้ภายใต้แสงไฟแบบหลอดไส้

I [ ฟลูออเรสเซนต์]

ใช้ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์; เลือกชนิดของหลอดไฟตามประเภทของแหล่งกำเนิดแสง

[หลอดไอโซเดียม] (2700 K)

[วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์] (3000 K)

[ไวต์ฟลูออเรสเซนต์] (3700 K)

[คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์] (4200 K)

[เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์] (5000 K)

[เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์] (6500 K)

[ไอปรอทอุณหภูมิสูง] (7200 K)

5 [ แฟลช] (5400 K)

ใช้กับแสงแฟลชสตูดิโอและชุดแฟลชขนาดใหญ่อื่นๆ

K [ เลือกอุณหภูมิสี] (2500–10000 K)

เลือกอุณหภูมิสีจากรายการค่าที่มีหรือกดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

L [ ตั้งค่าเอง]

วัดค่าไวต์บาลานซ์ของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสง (กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการวัดโดยตรง, ตั้งค่าเอง ) คัดลอกไวต์บาลานซ์จากภาพถ่ายที่มี หรือเลือกจากค่าที่มีโดยการกดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 • อุณหภูมิสี ค่าทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณและไม่ส่งผลต่อการปรับละเอียด (ถ้าเลือกไว้)

4 ([อัตโนมัติ])

ข้อมูลภาพสำหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติแสดงอุณหภูมิสีที่เลือกโดยกล้องในขณะที่มีการถ่ายภาพ ท่านสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อเลือกค่าสำหรับ [เลือกอุณหภูมิสี]

 • เพื่อดูข้อมูลการถ่ายภาพในระหว่างการแสดงภาพ ไปที่ [ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพแล้วเลือก [ข้อมูลการถ่ายภาพ]

การเลือกตัวเลือกไวต์บาลานซ์

กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

หากมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าที่เลือก สามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

แสงแฟลชสตูดิโอ

4 ([อัตโนมัติ]) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้กับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ่ โปรดใช้ไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองหรือตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไปที่ 5 ([แฟลช]) แล้วใช้การปรับอย่างละเอียดเพื่อปรับค่าไวต์บาลานซ์

ตัวเลือก [ไวต์บาลานซ์]

สามารถปรับไวต์บาลานซ์ได้ผ่านรายการ [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้เช่นกัน

D ([ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ])

D ([ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ]) อาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการภายใต้แสงประดิษฐ์ เลือก 4 ([อัตโนมัติ]) หรือตัวเลือกที่ตรงกับแหล่งกำเนิดแสง

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

การใช้ปุ่ม

หากพิกัดปรากฏขึ้นตามที่แสดง ท่านสามารถกดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

 • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียดบนแกนสีเหลืองอำพัน-สีน้ำเงินและ 1 หรือ 3 เพื่อปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียดบนแกนสีเขียว-สีม่วงแดง

 • การตั้งค่าที่เลือกไว้จะมีผลเมื่อปล่อยปุ่ม Q/g (U) แล้ว

การใช้เมนู

 1. เลือก [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพ ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 2 เท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียดไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง โปรดดู “การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าแบบละเอียด” (การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด)

 2. การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อจัดตำแหน่งเคอร์เซอร์บนเส้นตาราง เคอร์เซอร์สามารถเลื่อนได้สูงสุดหกขั้นตอนจากกึ่งกลางไปตามแกน A (สีเหลืองอำพัน)–B (สีน้ำเงิน) และ G (สีเขียว)–M (สีม่วงแดง) ค่าที่เลือกจะปรากฏทางขวาของเส้นตาราง

  • แกน A (สีเหลืองอำพัน)–B (สีน้ำเงิน) จะสอดคล้องกับอุณหภูมิสีและถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 การเปลี่ยนแปลง 1 ลำดับขั้นเทียบเท่าประมาณ 5 ไมเรด

  • แกน G (สีเขียว)–M (สีม่วงแดง) มีผลฟิลเตอร์ชดเชยสีที่คล้ายกันและถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 การเปลี่ยนแปลง 1 ลำดับขั้นเทียบเท่าประมาณ 0.05 หน่วยความหนาแน่นแบบแพร่กระจาย

 3. กดปุ่ม J

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่เมนูถ่ายภาพ

การปรับไวต์บาลานซ์ในเมนู i

หากต้องการดูตัวเลือกไวต์บาลานซ์ ให้ไฮไลท์ [ไวต์บาลานซ์] ในเมนู i แล้วกดปุ่ม J หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก [เลือกอุณหภูมิสี] สามารถปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียดได้โดยการเลือกตัวเลือกแล้วกดปุ่ม 3 จนกว่าตัวเลือกการปรับอย่างละเอียดจะแสดงขึ้น ผลลัพธ์ของการปรับอย่างละเอียดจะแสดงตัวอย่างอยู่ในหน้าจอ

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเป็นสีเชิงสัมพัทธ์ ไม่ใช่สีตายตัว ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ B (สีน้ำเงิน) เมื่อเลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์เป็น “สีอบอุ่น” เช่น J ([หลอดไส้]) จะทำให้ภาพถ่ายดู “เย็นลง” เล็กน้อย แต่จะไม่ทำให้กลายเป็นสีน้ำเงิน

“ไมเรด”

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำต่ออุณหภูมิสีจะสร้างความแตกต่างที่อุณหภูมิสีต่ำได้มากกว่าที่อุณหภูมิสีสูง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทำให้เกิดความแตกต่างในสีที่ 3000 K ได้มากกว่าที่ 6000 K มาก ค่าไมเรดซึ่งคำนวณโดยการนำ 106 คูณกับส่วนกลับของอุณหภูมิสีนั้น คือการวัดอุณหภูมิสีที่ได้คำนึงถึงความแปรผันดังกล่าวนี้ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยที่ใช้ในฟิลเตอร์ชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอย่าง:

 • 4000 K–3000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=83 ไมเรด

 • 7000 K–6000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=24 ไมเรด

การเลือกอุณหภูมิสี

การใช้ปุ่ม (สีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงินเท่านั้น)

เพื่อปรับอุณหภูมิสีเมื่อเลือก [เลือกอุณหภูมิสี] ไว้สำหรับไวต์บาลานซ์ ให้กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วใช้ปุ่มเลือกคำสั่งหรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 • กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกอุณหภูมิสีเป็นไมเรด

 • เพื่อไฮไลท์ตัวเลข ให้กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อแก้ไขตัวเลขที่ไฮไลท์ไว้

 • การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับแกน A (สีเหลืองอำพัน)–B (สีน้ำเงิน)

 • การตั้งค่าที่เลือกไว้จะมีผลเมื่อปล่อยปุ่ม Q/g (U) แล้ว

เลือกอุณหภูมิสี

โปรดทราบว่ากล้องจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้แสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ เลือก c ([แฟลช]) หรือ I ([ฟลูออเรสเซนต์]) สำหรับแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ให้ถ่ายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาว่าค่าที่เลือกเหมาะสมหรือไม่

อุณหภูมิสี

สีที่เห็นจากแหล่งกำเนิดแสงจะแตกต่างกันออกไปตามสายตาของผู้มองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหล่งกำเนิดแสง โดยระบุการอ้างอิงกับอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการทำให้วัตถุร้อนเพื่อให้แสงแผ่รังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในย่านใกล้เคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเป็นสีขาว แต่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ำกว่านั้น เช่น แสงจากหลอดไส้ จะปรากฏเป็นสีออกเหลืองหรือแดง (q) แหล่งกำเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกว่านี้จะมีโทนสีออกน้ำเงิน (w)

โดยทั่วไป ให้เลือกค่าที่ต่ำลงถ้าภาพถ่ายของท่านมีสีไปทางโทนแดงหรือต้องการให้สีของภาพเย็นลง เลือกค่าที่สูงขึ้นถ้าภาพของท่านมีสีไปทางโทนน้ำเงินหรือต้องการให้สีของภาพร้อนขึ้น

การใช้เมนู

สามารถเลือกอุณหภูมิสีได้โดยใช้ตัวเลือก [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพ ป้อนค่าแกนสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดง ตามที่อธิบายด้านล่าง

 1. เลือก [เลือกอุณหภูมิสี]

  เลือก [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ [เลือกอุณหภูมิสี] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกค่าสำหรับสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดง

  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลขบนแกนสีเหลืองอำพัน (A)–สีน้ำเงิน (B) แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า

  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ค่าสำหรับแกนสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M) แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า

 3. กดปุ่ม J

  • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเมนูถ่ายภาพ

  • หากเลือกค่าอื่นที่ไม่ใช่ 0 สำหรับแกนสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ์ K

การเลือกอุณหภูมิสีในเมนู i

หากต้องการดูตัวเลือกไวต์บาลานซ์ ให้ไฮไลท์ [ไวต์บาลานซ์] ในเมนู i แล้วกดปุ่ม J เมื่อเลือก [เลือกอุณหภูมิสี] ไว้ สามารถดูตัวเลือกอุณหภูมิสีได้โดยการกดปุ่ม 3

ตั้งค่าเอง

ฟังก์ชั่นตั้งค่าเองจะใช้เพื่อบันทึกและเรียกใช้การตั้งค่าไวต์บาลานซ์แบบกำหนดเองสำหรับการถ่ายภาพภายใต้สภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหล่งกำเนิดแสงที่มีแสงสีเข้ม กล้องจะสามารถบันทึกค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองได้ถึงหกค่า ตั้งแต่ d-1 ถึง d-6 ทั้งนี้ จะสามารถตั้งค่าไวต์บาลานซ์เองได้สองวิธี:

วิธี

คำอธิบาย

การวัดโดยตรง

วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไว้ภายใต้แสงที่จะใช้ในการถ่ายภาพและสำหรับให้กล้องวัดค่าไวต์บาลานซ์ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ) ระหว่างไลฟ์วิว จะสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ในพื้นที่ที่เลือกของกรอบภาพได้ (ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด, ไลฟ์วิว (ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด) )

คัดลอกจากภาพที่มีอยู่

คัดลอกไวต์บาลานซ์จากภาพถ่ายในการ์ดหน่วยความจำ (การคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพ)

การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

ก่อนการวัดค่าไวต์บาลานซ์:

 • วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไว้ภายใต้สภาพแสงที่จะใช้ถ่ายภาพจริง ในการตั้งค่าสตูดิโอ สามารถใช้แผ่นสีเทามาตรฐาน 18% เป็นวัตถุอ้างอิงได้

 • โปรดทราบว่าค่าแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดค่าไวต์บาลานซ์โดยใช้วัตถุสีเทากลางหรือสีขาวอ้างอิง ในโหมด M ให้ปรับค่าแสงเพื่อให้สัญลักษณ์แสดงค่าแสงแสดงเป็น ±0 ( สัญลักษณ์แสดงค่าแสง )

 1. กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือก L

 2. เลือกค่าที่ตั้งเอง

  กดปุ่ม Q/g (U) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) ที่ต้องการปรากฏบนหน้าจอ

 3. เลือกโหมดการวัดโดยตรง

  • ปล่อยปุ่ม Q/g (U) ชั่วครู่แล้วกดปุ่มซ้ำจนกว่าสัญลักษณ์ D ในแผงควบคุมและช่องมองภาพเริ่มกะพริบ

  • ในโหมดการวัดโดยตรง จุดโฟกัสจะเปลี่ยนไปที่เป้าหมายไวต์บาลานซ์ตามที่แสดงและอยู่ในกึ่งกลางของกรอบภาพ

 4. ก่อนที่สัญลักษณ์ D จะหยุดกะพริบ ให้ถ่ายภาพวัตถุอ้างอิง

  • วางตำแหน่งวัตถุอ้างอิงในเป้าหมายไวต์บาลานซ์แล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์และเก็บไว้ในค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2

  • กล้องจะไม่บันทึกภาพถ่ายไว้; ท่านสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้อย่างแม่นยำแม้ไม่ได้ปรับโฟกัสกล้อง

 5. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

  • ถ้ากล้องสามารถวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ได้ สัญลักษณ์ C จะกะพริบในแผงควบคุม ในขณะที่สัญลักษณ์ a จะกะพริบในช่องมองภาพ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

  • ถ้าสภาพแสงมืดหรือสว่างเกินไป กล้องอาจไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้ สัญลักษณ์ ba จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและช่องมองภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 และวัดค่าไวต์บาลานซ์อีกครั้ง

ข้อจำกัดด้านเวลาของการวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้า (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ ในระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพในขณะที่สัญลักษณ์กะพริบอยู่ โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

การวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้า (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าได้ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เหลื่อมเวลา หรือขณะที่กำลังถ่ายภาพซ้อน

ค่าที่ตั้งเองที่มีการป้องกัน

หากมีการป้องกันค่าที่ตั้งเองปัจจุบัน กล้องจะไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าได้; ความพยายามใดๆ ในการวัดค่าไวต์บาลานซ์สำหรับค่าที่ตั้งเองที่มีการป้องกันจะมีสัญลักษณ์ 3 กะพริบในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

การเลือกค่าที่ตั้งเอง
 • การเลือก [ตั้งค่าเอง] สำหรับ [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพจะแสดงค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง; ไฮไลท์ค่าที่ตั้งเองแล้วกดปุ่ม J

 • หากค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้ในขณะนั้นไม่มีค่าใดๆ กล้องจะกำหนดค่าไวต์บาลานซ์เป็น 5200 K เท่ากับค่าของ [แสงอาทิตย์]

การวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองในเมนู i

การเลือกตั้งค่าเองสำหรับไวต์บาลานซ์ ให้แสดงเมนู i ไฮไลท์ [ไวต์บาลานซ์] แล้วกดปุ่ม J ค้างไว้เพื่อวางกล้องในโหมดการวัดโดยตรง

ไลฟ์วิว (ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด)

ในระหว่างไลฟ์วิว จะสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้จากวัตถุสีขาวหรือสีเทาในพื้นที่ที่เล็กของกรอบภาพมากกว่าที่จะเป็นไปได้ในการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ลดขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุอ้างอิงหรือการเปลี่ยนเลนส์ในระหว่างการถ่ายภาพเทเลโฟโต้

 • เมื่อวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ให้ใช้ช่องมองภาพตามที่อธิบายไว้ใน “การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ” (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

 1. กดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือก L

 2. เลือกค่าที่ตั้งเอง

  กดปุ่ม Q/g (U) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (d-1 ถึง d-6) ที่ต้องการปรากฏบนหน้าจอ

 3. เลือกโหมดการวัดโดยตรง

  ปล่อยปุ่ม Q/g (U) ชั่วครู่แล้วกดปุ่มซ้ำจนกว่าสัญลักษณ์ L ในหน้าจอจะเริ่มกะพริบ

 4. ขณะที่สัญลักษณ์ L กะพริบ ให้วางตำแหน่งเป้าหมายไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด (r) บนพื้นที่สีขาวหรือสีเทาของวัตถุ
  • การซูมเข้าพื้นที่รอบๆ เป้าหมาย (r) เพื่อการจัดตำแหน่งภาพที่แม่นยำมากขึ้น ให้กดปุ่ม X (T)

  • ท่านยังสามารถจัดตำแหน่งเป้าหมาย (r) ได้โดยแตะที่วัตถุบนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะเป็นการวางตำแหน่งเป้าหมาย (r) และวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตำแหน่งที่เลือก หลังจากวัดค่าไวต์บาลานซ์ ให้ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 6

 5. วัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองทั้งโดยการกดปุ่ม J หรือโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด
  • หากกล้องสามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้ ค่าใหม่จะแสดงขึ้นในหน้าจอ

  • หากกล้องไม่สามารถวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ได้ จะปรากฏข้อความขึ้นและกล้องจะกลับสู่ขั้นตอนที่ 4 วัดค่าไวต์บาลานซ์อีกครั้งหลังจากวางตำแหน่งเป้าหมายไวต์บาลานซ์ใหม่ (r) หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน

 6. กดปุ่ม Q/g (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง

  สามารถดูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองได้โดยการเลือก [ตั้งค่าเอง] สำหรับ [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ ตำแหน่งของเป้าหมายที่ใช้เพื่อวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองจะแสดงบนค่าที่ตั้งที่บันทึกไว้ระหว่างไลฟ์วิว

ข้อจำกัดด้านเวลาของการวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้า (ไลฟ์วิว)

ระยะเวลาที่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ได้คือเวลาที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 [หน่วงเวลาปิดจอภาพ] > [ไลฟ์วิว]

การวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้า (ไลฟ์วิว)

ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าได้ขณะที่กำลังถ่ายภาพซ้อน

การคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพ

ถ้าต้องการเลือกใช้ค่าไวต์บาลานซ์จากภาพที่ถ่ายไว้แล้วเป็นค่าที่ตั้งเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือก [ตั้งค่าเอง]

  เลือก [ไวต์บาลานซ์] ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ [ตั้งค่าเอง] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกปลายทาง

  ไฮไลท์ค่าที่ตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แล้วกดปุ่ม X (T)

 3. เลือก เลือกภาพ

  ไฮไลท์ [เลือกภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

 4. ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ

  ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X (T) ค้างไว้

 5. คัดลอกไวต์บาลานซ์

  • กดปุ่ม J เพื่อคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์สำหรับภาพถ่ายที่ไฮไลท์ไว้ไปยังค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้

  • ถ้าภาพถ่ายที่ไฮไลท์มีคำอธิบาย คำอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคำอธิบายของค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้

การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด

ค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้สามารถปรับแบบละเอียดได้โดยเลือก [ปรับอย่างละเอียด] แล้วปรับไวต์บาลานซ์ตามที่ได้อธิบายไว้ใน “การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด” (การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด)

แก้ไขคำอธิบาย

การป้อนคำอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สำหรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองในปัจจุบัน ให้เลือก [แก้ไขคำอธิบาย] ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าแล้วป้อนความคิดเห็น (การป้อนข้อความ)

ป้องกัน

หากต้องการป้องกันไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองในปัจจุบัน โปรดเลือก [ป้องกัน] ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเอง จากนั้นไฮไลท์ [เปิด] แล้วกดปุ่ม J ค่าที่ตั้งเองที่ป้องกันไว้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้