ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (LAN) โดยใช้ Wi‑Fi ในตัวกล้องและวิธีการใช้คุณสมบัติเครือข่ายเมื่อเชื่อมต่อแล้ว ประเภทของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานได้กับกล้องและอุปกรณ์เสริมแสดงอยู่ด้านล่าง

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 ดูได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ WT-7