ใช้รายการ [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพที่ช่วงเวลาที่เลือกจนกระทั่งได้บันทึกตามจำนวนภาพที่ระบุ เลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ที่ไม่ใช่ E และ Mup เมื่อใช้การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

ตัวเลือกการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เริ่ม]

เริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา หลังจาก 3 วินาที (เลือก [ทันที] ไว้สำหรับ [เลือกวัน/เวลาเริ่ม]) หรือในวันที่และเวลาที่เลือก [เลือกวัน/เวลา] การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้จนกระทั่งกล้องถ่ายภาพทั้งหมด

[เลือกวัน/เวลาเริ่ม]

เลือกตัวเลือกในการเริ่ม การเริ่มถ่ายภาพทันที ให้เลือก [ทันที] การเริ่มถ่ายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว้ ให้เลือก [เลือกวัน/เวลา]

[ช่วงเวลาห่าง]

เลือกช่วงเวลาห่าง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) ระหว่างภาพ

[จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา]

เลือกค่าช่วงเวลาห่างและจำนวนภาพต่อช่วงเวลา

[ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน]

การเลือก [เปิด] ทำให้กล้องสามารถปรับค่าแสงให้เข้ากับภาพที่ถ่ายก่อนหน้า

 • การเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างฉับพลันระหว่างการถ่ายภาพอาจทำให้ภาพที่ปรากฏแตกต่างออกไป ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการลดช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ

 • ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากันจะไม่มีผลในโหมด M หากเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพ

[ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

เลือก [เปิด] เพื่อปิดเสียงชัตเตอร์และกำจัดการสั่นที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายภาพ

 • การเลือก [เปิด] จะไม่ปิดเสียงกล้องอย่างสมบูรณ์ อาจยังคงได้ยินเสียงของกล้องอยู่ เช่น ระหว่างที่โฟกัสอัตโนมัติหรือปรับรูรับแสง ในกรณีหลังจะสังเกตได้ชัดที่สุดที่รูรับแสงที่แคบกว่า (หมายถึงค่ารูรับแสงสูงขึ้น) f/5.6

[เน้นช่วงเวลาห่าง]

 • [เปิด]: เลือก [เปิด] เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ในโหมด P และ A

  • ปิดใช้งานการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

  • จำนวนภาพตั้งไว้ที่ 1 แม้ว่าจำนวนภาพที่เลือกสำหรับ [จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา] เป็น 2 หรือมากกว่า

  • หากเลือก AF‑S ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ หรือหากเลือก AF‑A ไว้แล้วถ่ายภาพโดยใช้ AF‑S ให้เลือก [การถ่าย] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 [เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑S] หากเลือก AF‑C ไว้ หรือหากเลือก AF‑A ไว้แล้วถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C ให้เลือก [การถ่าย] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a1 [เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑C]

  • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] และเวลาที่เลือกไว้สำหรับ [ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด] นานกว่าช่วงเวลาห่าง เวลาที่เลือกสำหรับช่วงเวลาห่างจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าความไวชัตเตอร์ที่เลือก

 • [ปิด]: เลือก [ปิด] เพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามปกติ

[โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ]

หากเลือก [เปิด] ไว้ กล้องจะโฟกัสก่อนการถ่ายภาพหลังจากครั้งแรก

[ตัวเลือก]

รวมการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาเข้ากับตัวเลือกอื่นๆ

 • [ถ่ายคร่อม AE]: ถ่ายคร่อมค่าแสงระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

 • [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]: ใช้ภาพที่ถ่ายระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาเพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาด้วยสัดส่วนภาพ 16:9 กล้องบันทึกทั้งภาพถ่ายและภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

  • การเลือก [1:1 (24×24)] สำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพจะทำให้ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้

  • ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] จะถูกบันทึกในพื้นที่สีแบบ [sRGB] โดยไม่ขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [พื้นที่สี] ในเมนูถ่ายภาพ

 • [ปิด]: ห้ามดำเนินการเพิ่มเติมระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น]

ไฮไลท์ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก:

 • [โฟลเดอร์ใหม่]: โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับภาพใหม่แต่ละชุด

 • [รีเซ็ตหมายเลขไฟล์]: หมายเลขไฟล์จะถูกรีเซ็ตเป็น 0001 ทุกครั้งที่มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ก่อนการถ่ายภาพ
 • ก่อนเริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ให้ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน

 • เลือก [โซนเวลาและวันที่] ในเมนูตั้งค่าและโปรดแน่ใจว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง

 • เราขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR) ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องก่อนเริ่มถ่ายภาพ

 • เพื่อไม่ให้การถ่ายภาพถูกขัดจังหวะ ท่านจะต้องชาร์จแบตเตอรี่กล้องจนเต็ม หากไม่แน่ใจ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน หรือใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

 • ในการถ่ายภาพโดยไม่แนบตาเข้ากับช่องมองภาพแล้วเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] ให้ถอดขอบยางรองตาแล้วปิดช่องมองภาพด้วยฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มาเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าทางช่องมองภาพรบกวนการถ่ายภาพหรือค่าแสง (ปิดช่องมองภาพ)

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

 1. ไฮไลท์ [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2
 2. การปรับการตั้งค่าเว้นช่วงเวลา

  ปรับการตั้งค่าแบบเว้นช่วงเวลาตามที่อธิบายด้านล่าง

  • การเลือกวันและเวลาเริ่ม:

   ไฮไลท์ [เลือกวัน/เวลาเริ่ม] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • การเริ่มถ่ายภาพทันที ให้เลือก [ทันที] การเริ่มถ่ายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว้ ให้เลือก [เลือกวัน/เวลา] จากนั้นให้เลือกวันที่และเวลา แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ:

   ไฮไลท์ [ช่วงเวลาห่าง] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกช่วงเวลาห่าง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกจำนวนภาพต่อช่วงเวลา:

   ไฮไลท์ [จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา] แล้วกดปุ่ม 2

   เลือกจำนวนครั้งและจำนวนช็อตต่อช่วงเวลา แล้วกดปุ่ม J

   • ในโหมด S (ถ่ายทีละภาพ) ภาพถ่ายสำหรับแต่ละช่วงเวลาจะถูกถ่ายด้วยอัตราสำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์

    Ch

   • เมื่อเลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] ค่าช่วงเวลาห่างสูงสุดจะแตกต่างกันตามจำนวนภาพต่อช่วงเวลาห่าง

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน:

   ไฮไลท์ [ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

   • หากเลือก [เปิด] ไว้ เวลาที่จะได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือกระจกคือเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปิดลงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการถ่ายภาพเท่านั้น

  • การเลือกตัวเลือกเน้นช่วงเวลาห่าง:

   ไฮไลท์ [เน้นช่วงเวลาห่าง] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • เลือกว่าจะให้กล้องโฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพหลังจากครั้งแรกหรือไม่:

   ไฮไลท์ [โฟกัสก่อนถ่ายแต่ละภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกดปุ่ม J

  • การเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม:

   ไฮไลท์ [ตัวเลือก] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ [ถ่ายคร่อม AE] หรือ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] แล้วกดปุ่ม 2

   • เลือก [จำนวนภาพ] และ [ระดับการเพิ่ม] ([ถ่ายคร่อม AE]) หรือ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] และ [ปลายทาง] ([ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา])

  • การเลือกตัวเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้น:

   ไฮไลท์ [โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น] แล้วกดปุ่ม 2

   ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการ

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ [เริ่ม] แล้วกดปุ่ม J กล้องจะถ่ายภาพชุดแรก ณ ช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที หากเลือก [ทันที] ไว้สำหรับ [เลือกวัน/เวลาเริ่ม] ในขั้นตอนที่ 2 การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้จนกระทั่งกล้องถ่ายภาพทั้งหมด

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา
 • เลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าเวลาถ่ายภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ด้วยความไวชัตเตอร์ที่คาดการณ์ไว้ โปรดทราบว่าระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจริง กล้องจะต้องไม่เพียงถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น แต่ต้องมีเวลาเพียงพอในการถ่ายภาพและดำเนินการต่างๆ เช่น การประมวลผลภาพ หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไปที่จะถ่ายภาพให้ได้ตามจำนวนที่เลือก กล้องอาจข้ามไปที่ช่วงเวลาถัดไปโดยไม่ถ่ายภาพ

 • หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป จำนวนภาพที่ถ่ายทั้งหมดอาจน้อยกว่าที่เลือกไว้สำหรับ [จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา]

 • หากท่านใช้แฟลช โปรดเลือกช่วงเวลาห่างให้นานกว่าเวลาที่จำเป็นสำหรับชาร์จแฟลช หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป แฟลชอาจยิงด้วยกำลังน้อยกว่าที่ต้องใช้สำหรับการรับแสงเต็มส่วน

 • หากไม่สามารถถ่ายภาพได้ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน เช่น หากตั้งความไวชัตเตอร์เป็น A (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ % (เวลา) ช่วงเวลาห่างจะเป็น [00:00'00"] หรือเวลาเริ่มต้นน้อยกว่าหนึ่งนาที การแจ้งเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

 • หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] หรือเลือก [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ไว้สำหรับ [ตัวเลือก] ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายจะไม่สิ้นสุดลงระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา โดยไม่ขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

 • ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะยังคงทำงานอยู่ แต่ภาพจะไม่ถูกถ่าย ใส่การ์ดหน่วยความจำอันใหม่แล้วถ่ายภาพต่อ (การหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาชั่วคราว)

 • การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะหยุดชั่วคราวหาก:

  • กล้องจะปิดแล้วเปิดอีกครั้ง (เมื่อปิดกล้อง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำได้โดยไม่ทำให้การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาสิ้นสุดลง)

  • เลือก E หรือ Mup ไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์

 • การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่นั้นจะทำให้การถ่ายภาพหยุดลงได้

โหมดลั่นชัตเตอร์

ไม่ว่าจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์หรือไม่ กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละช่วงเวลา

การปรับการตั้งค่าระหว่างการถ่ายภาพ

สามารถดูภาพและสามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพและเมนูได้ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม จอภาพจะปิดประมาณ 2 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา: ข้อจำกัด

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • ไลฟ์วิว

 • การบันทึกภาพยนตร์

 • การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา))

 • ตั้งเวลาถ่าย

 • การถ่ายคร่อม

 • การถ่ายภาพซ้อน

 • HDR (High Dynamic Range)

 • การเลื่อนโฟกัส

 • ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง]

การเลือก [เปิด] สำหรับ [ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง] จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • ค่าความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2

 • การถ่ายภาพด้วยแฟลช

 • โหมดหน่วงเวลาถ่าย

 • การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนาน

 • ลดการกะพริบ

การตั้งค่าการเว้นช่วงเวลา

การปิดกล้องหรือการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ใหม่จะไม่มีผลต่อการตั้งค่าการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ขณะถ่ายภาพ

ในระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะกะพริบ ทันทีก่อนที่ช่วงเวลาการถ่ายภาพถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอร์จะแสดงจำนวนช่วงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลค่ารูรับแสงจะแสดงจำนวนภาพที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน

 • ระหว่างการถ่ายภาพ ค่าช่วงเวลาห่างที่เหลือและจำนวนภาพในแต่ละช่วงเวลาได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

 • หากเลือก [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ไว้สำหรับ [ตัวเลือก] ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะติดสว่างระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

การหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาชั่วคราว

สามารถหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวได้โดยการกดปุ่ม J หรือโดยการเลือก [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ ให้ไฮไลท์ [หยุดชั่วคราว] แล้วกดปุ่ม J โปรดทราบว่าเมนูอาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม G หากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ [ช่วงเวลาห่าง] นั้นสั้นมาก

 • หากเลือก [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา] ไว้สำหรับ [ตัวเลือก] การกดปุ่ม J ระหว่างช่วงเวลาห่างจะสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาต่อ

สามารถกลับมาถ่ายภาพต่อได้โดยใช้รายการ [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ ขั้นตอนเป็นดังต่อไปนี้:

การถ่ายภาพต่อทันที:

ไฮไลท์ [เริ่มใหม่] แล้วกดปุ่ม J

การถ่ายภาพต่อในเวลาที่กำหนด:

สำหรับ [ตัวเลือกในการเริ่มใหม่] ให้ไฮไลท์ [เลือกวัน/เวลา] แล้วกดปุ่ม 2

เลือกวันและเวลาเริ่ม แล้วกดปุ่ม J

ไฮไลท์ [เริ่มใหม่] แล้วกดปุ่ม J

การสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาก่อนที่จะถ่ายภาพทั้งหมด ให้เลือก [ปิด] สำหรับ [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] โปรดทราบว่าเมนูอาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม G หากเวลาที่เลือกไว้สำหรับ [ช่วงเวลาห่าง] นั้นสั้นมาก ในกรณีนี้ท่านจะต้องกดปุ่ม J เพื่อหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไว้ชั่วคราวจากนั้นเลือก [การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ในเมนูถ่ายภาพ ให้ไฮไลท์ [ปิด] แล้วกดปุ่ม J