ค่าความไวแสง (ISO)

สามารถปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่างได้ตามปริมาณแสงสว่างที่มี เลือกจากการตั้งค่าได้ตั้งแต่ ISO 100 ถึง ISO 51200 ในกรณีพิเศษ สามารถเลือกใช้ค่าความไวแสงต่ำกว่า ISO 100 ได้ตั้งแต่ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และค่าความไวแสงเกิน ISO 51200 ได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 2 EV ค่าความไวแสง (ISO) ที่สูง จะต้องการแสงในการถ่ายภาพน้อย ทำให้สามารถใช้ความไวชัตเตอร์ที่สูงหรือรูรับแสงที่แคบได้

ปรับค่าความไวแสง (ISO)

กดปุ่ม S (Q) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

 • ตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ

 • โหมด b และโหมด EFCT ทั้งหมดนอกเหนือจากโหมด j ยังสามารถใช้ค่าความไวแสง (ISO) X ([อัตโนมัติ])ได้ เมื่อเลือก X ไว้ กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ

 • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะเปลี่ยนได้ครั้งละ 1/3 EV ระดับการเพิ่มสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 [ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง]

ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)]

สามารถปรับค่าความไวแสง (ISO) ได้โดยใช้รายการ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] ในเมนูถ่ายภาพ

ค่าความไวแสง (ISO) สูง

ค่าความไวแสง (ISO) ยิ่งสูง ยิ่งต้องการแสงน้อยลงสำหรับการถ่ายภาพ ช่วยให้ถ่ายภาพได้เมื่อสภาพแสงไม่ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ภาพพร่ามัวเมื่อวัตถุเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ายิ่งค่าความไวแสงสูง ภาพก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับผลกระทบจาก “สัญญาณรบกวน” ในรูปแบบของจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น

 • “สัญญาณรบกวน” สามารถลดได้โดยการเปิดใช้งานการลดสัญญาณรบกวนที่ความไวแสงสูง การลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูงสามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้รายการ [ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง] ในเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์

Hi 0.3–Hi 2

การตั้งค่าของ [Hi 0.3] ตรงกับค่าความไวแสง (ISO) ที่สูงกว่า ISO 51200 (ISO 64000) ประมาณ 0.3 EV และ [Hi 2.0] ค่าความไวแสง (ISO) ที่สูงกว่าประมาณ 2 EV (ISO 204800) โปรดทราบว่าภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่าเหล่านี้มักจะมี “สัญญาณรบกวน” ในรูปแบบจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้าหรือเส้น

Lo 0.3–Lo 1

การตั้งค่า [Lo 0.3] ถึง [Lo 1.0] ตรงกับค่าความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ำกว่า ISO 100 (เทียบเท่ากับ ISO 80–50) ใช้สำหรับรูรับแสงขนาดใหญ่ขึ้นหรือความไวชัตเตอร์ช้าลงเมื่อมีแสงสว่างจ้า ส่วนที่สว่างอาจสว่างมากเกินไป ในกรณีทั่วๆ ไป แนะนำให้ใช้ค่าความไวแสง (ISO) ISO [100] หรือสูงกว่า

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติหากค่าที่ผู้ใช้เลือกนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่ดีที่สุดได้ในโหมด P, S, A และ M

เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

 1. เลือก [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] ในเมนูถ่ายภาพ ไฮไลท์ [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม 2
 2. เลือก [เปิด]
  • ไฮไลท์ [เปิด] แล้วกดปุ่ม J เพื่อเปิดการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ หากใช้แฟลช ค่าความไวแสง (ISO) จะถูกปรับอย่างเหมาะสม

  • หากเลือก [ปิด] ไว้ ค่าความไวแสงจะถูกล็อคไว้ตามค่าที่ผู้ใช้เลือกไว้

 3. ปรับการตั้งค่า

  • ปรับการตั้งค่าการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

   ตัวเลือก

   คำอธิบาย

   [ความไวแสงสูงสุด]

   เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้นสูงเกินไป ท่านสามารถเลือกค่าจำกัดสูงสุดสำหรับการควบคุมความไวแสง (ISO); เลือกจากค่าได้ตั้งแต่ ISO 200 ถึง Hi 2 ค่าต่ำสุดที่เลือกโดยใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติคือ ISO 100

   [ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย c]

   เลือกค่าความไวแสง (ISO) สูงสุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช; ช่วงตัวเลือกมีตั้งแต่ ISO 200 ถึง Hi 2 การเลือก [เหมือนกับไม่ใช้แฟลช] จะตั้งค่าความไวแสง (ISO) สูงสุดสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชเป็นค่าที่เลือกปัจจุบันสำหรับ [ความไวแสงสูงสุด]

   [ ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด]

   ในโหมด P และ A การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจะมีผลเฉพาะเมื่อความไวชัตเตอร์ที่จำเป็นสำหรับค่าแสงที่ดีที่สุดจะต่ำกว่าค่านี้; เลือกการตั้งค่าได้จาก 1/4000 วินาที ถึง 30 วินาที หากเลือก [อัตโนมัติ] ไว้ กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ (เลนส์ CPU เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำสุดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภาพพร่ามัวจากการสั่นสะเทือนของกล้องเมื่อติดตั้งเลนส์ยาว

   • หากต้องการดูตัวเลือกการเลือกความไวชัตเตอร์อัตโนมัติ ให้ไฮไลท์ [อัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม 2 สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอร์อัตโนมัติอย่างละเอียดได้โดยการเลือกค่าต่ำสุดให้เร็วขึ้นหรือช้าลง การตั้งค่าที่เร็วขึ้นสามารถใช้เพื่อลดความพร่ามัวเมื่อถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว

   • ความไวชัตเตอร์อาจจะลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่เลือกไว้หากไม่สามารถใช้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ค่าความไวแสง (ISO) ที่เลือกไว้สำหรับ [ความไวแสงสูงสุด]

  • กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] สัญลักษณ์ ISO AUTO จะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ เมื่อไฟแสดงสถานะเหล่านี้ติดสว่าง (ไม่กะพริบ) ภาพจะถูกถ่ายที่ความไวแสงที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าความไวแสง (ISO)] เมื่อค่าความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ผู้ใช้เลือก สัญลักษณ์ ISO AUTO จะกะพริบและค่าที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
 • หากค่าที่ถูกเลือกปัจจุบันสำหรับ [ค่าความไวแสง (ISO)] สูงกว่าค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ความไวแสงสูงสุด] ค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าความไวแสง (ISO)] จะถูกใช้เป็นค่าจำกัดสูงสุดสำหรับการควบคุมความไวแสง (ISO)

 • ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช ความไวชัตเตอร์จะถูกจำกัดตามช่วงที่กำหนดโดยค่าที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 [ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช] และ e2 [ความไวชัตเตอร์ของแฟลช] หากค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด] ไม่อยู่ในช่วงนี้ ค่าที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e2 [ความไวชัตเตอร์ของแฟลช] จะถูกใช้เป็นความไวชัตเตอร์ต่ำสุด

 • หากใช้เลนส์ที่ไม่มี CPU โดยไม่มีข้อมูลเลนส์ ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดจะถูกล็อคไว้ที่ 1/30 วินาที

 • หากติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอกไว้ ค่าความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติร่วมกับโหมดแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้กล้องเลือกความไวชัตเตอร์ต่ำ ( การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง , โหมดแฟลช )

การเปิดหรือปิดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปิดหรือปิด [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] ได้โดยการกดปุ่ม S (Q) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย ( เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )