กล้องสามารถแสดงผลข้อมูลแฟลชสำหรับชุดแฟลช SB‑5000 และ SB‑500 ที่ติดตั้งกับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและถูกกำหนดให้เป็นแฟลชหลักสำหรับ AWL แบบออพติคอล รวมถึงสำหรับชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมผ่านทาง AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ โดยใช้ WR‑R10 ในการดูข้อมูลแฟลชระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ให้กดปุ่ม R เพื่อเปิดจอแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ( ปุ่ม R) จากนั้นกดปุ่ม R อีกครั้ง

จอแสดงผลโหมดควบคุมแฟลช

กลุ่มชุดแฟลช

1

สัญลักษณ์แฟลชพร้อมทำงาน 1

2

การควบคุมแฟลชรีโมต (การควบคุมแฟลชรีโมต)

สัญลักษณ์แสดง FP ( e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช )

3

โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2 (การควบคุมแฟลชรีโมต)

4

โหมดการควบคุมกลุ่มชุดแฟลช 3

โหมดกลุ่มชุดแฟลช (กลุ่มชุดแฟลช, กลุ่มชุดแฟลช)

การชดเชยแสงแฟลช/ระดับแฟลช (กำลังแฟลช; กลุ่มชุดแฟลช, กลุ่มชุดแฟลช)

5

ช่องสัญญาณ 2 (การสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย, กลุ่มชุดแฟลช)

6

โหมดลิงก์ 4 (โหมดลิงก์)

ควบคุมไร้สายแบบลัด

การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ

  1. แสดงผลใน AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ เมื่อชุดแฟลชทั้งหมดพร้อมใช้งาน

  2. AWL แบบออพติคอลแสดงด้วยสัญลักษณ์ Y, AWL แบบใช้คลื่นวิทยุแสดงด้วย Z, AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุแสดงด้วย Y และ Z ช่องสัญญาณ AWL แบบออพติคอลสำหรับ AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อใช้ SB‑500 เป็นแฟลชหลักเท่านั้น

  3. สัญลักษณ์ที่ปรากฏสำหรับแต่ละกลุ่มเมื่อใช้ AWL แบบรวมออพติคอลและคลื่นวิทยุ

  4. แสดงเฉพาะเมื่อใช้ AWL แบบใช้คลื่นวิทยุหรือ AWL แบบออพติคอลและแบบใช้คลื่นวิทยุร่วมกัน

ข้อมูลแฟลชและการตั้งค่ากล้อง

ส่วนแสดงผลข้อมูลแฟลชจะแสดงการตั้งค่าของกล้องที่เลือก ได้แก่ โหมดถ่ายภาพ ความไวชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO)

การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันตามชุดแฟลชและการตั้งค่าที่เลือกไว้ ท่านสามารถทดสอบยิงแฟลชได้เช่นกัน