วิธีแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปบางอย่างอยู่ในรายการต่อไปนี้

  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหาสำหรับแอพ SnapBridge สามารถหาได้ในวิธีใช้ออนไลน์ของแอพ ซึ่งสามารถดูได้ที่:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 ดูได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ WT-7

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Wireless Transmitter Utility หรือ Camera Control Pro 2 โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของแอพพลิเคชั่นที่มีปัญหา

ปัญหา

วิธีแก้ไข

กล้องแสดงข้อผิดพลาด TCP/IP

ตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์หรือเราเตอร์ไร้สายแล้วปรับการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสม ( ตั้งค่าเครือข่าย )

กล้องแสดงข้อผิดพลาด “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ”

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การ์ดหน่วยความจำถูกต้อง ( การใส่การ์ดหน่วยความจำ )

การอัปโหลดหยุดกลางคันและไม่สามารถดำเนินการต่อได้

การอัปโหลดจะดำเนินการต่อหากปิดกล้อง แล้วเปิดกล้องใหม่ (อัปโหลดภาพ)

การเชื่อมต่อไม่มั่นคง

หากเลือก [อัตโนมัติ] ไว้สำหรับ [ช่องสัญญาณ] ให้เลือก [ปรับเอง] แล้วเลือกช่องสัญญาณด้วยตนเอง (การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi‑Fi)

หากกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในโหมด Infrastructure ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นช่องสัญญาณระหว่าง 1 ถึง 8 ( ตั้งค่าเครือข่าย )

[เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] และ [เชื่อมต่อกับ PC] จะเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้

ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อ WT-7 ปิด WT-7 ( Wireless Transmitter (WT-7) )