วิธีแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปบางอย่างอยู่ในรายการต่อไปนี้

แบตเตอรี่/การแสดงผล

กล้องเปิดอยู่แต่ไม่ตอบสนองการทำงาน:
 • รอให้การบันทึกและการทำงานอื่นๆ เสร็จสิ้นก่อน

 • หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ปิดกล้อง

 • หากปิดกล้องไม่ได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่

 • หากท่านใช้อะแดปเตอร์ AC ให้ถอดสายไฟออกแล้วเสียบสายไฟเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC ใหม่

  • ข้อมูลที่ทำการบันทึกในขณะนั้นจะสูญหาย

  • ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

ช่องมองภาพไม่อยู่ในโฟกัส:
 • หมุนปุ่มปรับแก้สายตาเพื่อปรับโฟกัสช่องมองภาพ

 • หากการปรับโฟกัสช่องมองภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตั้งโหมดโฟกัสอัตโนมัติเป็น AF‑S และโหมดพื้นที่ AF เป็น [AF จุดเดียว] จากนั้น เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง เลือกวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง แล้วโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ เมื่อกล้องปรับโฟกัสได้แล้ว ให้ใช้ปุ่มปรับแก้สายตาเพื่อทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัสในช่องมองภาพ

 • หากจำเป็น สามารถปรับโฟกัสช่องมองภาพได้อีกโดยใช้เลนส์ปรับแก้สายตาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

ช่องมองภาพมืด:

ได้ชาร์จแบตเตอรี่หรือไม่? ช่องมองภาพอาจมืดลงหากแบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ใส่

การแสดงผลในช่องมองภาพ แผงควบคุม หรือจอภาพปิดโดยไม่มีการเตือน:

เลือกการหน่วงเวลาที่ยาวขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย] หรือ c4 [หน่วงเวลาปิดจอภาพ]

จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือช่องมองภาพมืดลงและไม่ตอบสนอง:

เวลาการตอบสนองและความสว่างของหน้าจอจะแตกต่างกันตามอุณหภูมิ

รูปแบบที่ปรากฏในช่องมองภาพ:

การแสดงผลในช่องมองภาพอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงไฮไลท์จุดโฟกัส แต่ถือเป็นเรื่องปกติของช่องมองภาพชนิดนี้และไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

การถ่ายภาพ

กล้องใช้เวลานานในการเปิดการทำงาน:

เวลาในการหาไฟล์อาจนานขึ้น หากการ์ดหน่วยความจำมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก

ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้:
 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้วหรือยัง หากใส่แล้ว มีพื้นที่ว่างหรือไม่?

 • การ์ดหน่วยความจำใช้การป้องกันการบันทึกข้อมูลทับหรือไม่?

 • สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) แสดงหรือไม่?

 • เมื่อติดตั้งเลนส์ CPU ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ G หรือ E จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้เว้นแต่วงแหวนปรับรูรับแสงจะล็อคที่รูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด) หากสัญลักษณ์ B ปรากฏในแผงควบคุม ให้เลือก [วงแหวนปรับรูรับแสง] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f5 [แป้นหมุนเลือกคำสั่ง] > [การตั้งค่ารูรับแสง] แล้วปรับรูรับแสงโดยใช้วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส์

 • หากท่านเลือกโหมด S หลังจากเลือกความไวชัตเตอร์ A (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ % (เวลา) ในโหมด M เลือกความไวชัตเตอร์อื่น

 • เลือก [ล็อคชัตเตอร์] ไว้สำหรับ [ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด] ในเมนูตั้งค่าหรือไม่?

กล้องตอบสนองต่อปุ่มกดชัตเตอร์ช้า:

เลือก [ปิด] สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d4 [โหมดหน่วงเวลาถ่าย]

ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดไม่สามารถใช้ได้:

การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดสามารถใช้ร่วมกับ HDR ได้

ภาพไม่อยู่ในโฟกัส:
 • กล้องอยู่ในโหมดแมนวลโฟกัสหรือไม่? หากต้องการเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ ให้หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF

 • โฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ไม่ดีในสภาวะต่อไปนี้ ในกรณีเหล่านี้ ให้ใช้แมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ไม่ดีหาก: ระหว่างวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสต์น้อยมากหรือไม่มีเลย, จุดโฟกัสมีวัตถุอยู่ในระยะห่างต่างๆ กันจากตัวกล้อง, วัตถุมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่, จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง, วัตถุพื้นหลังดูมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ หรือวัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำนวนมาก

เสียงเตือนไม่ดัง:
 • เสียงเตือนจะไม่ดังเมื่อเลือก AF‑C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF‑A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C

 • เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] สำหรับ [ตัวเลือกเสียงเตือน] > [เปิด/ปิดเสียงเตือน] ในเมนูตั้งค่า

ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ไม่ครบทุกค่า:

การใช้แฟลชจะจำกัดช่วงความไวชัตเตอร์ที่ใช้ได้ ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชสามารถตั้งค่าเป็น 1/2001/60 วินาทีโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 [ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช] เมื่อใช้ชุดแฟลชที่รองรับแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ ให้เลือก [1/200 วินาที (Auto FP)] เพื่อให้ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ทุกค่า

โฟกัสไม่ล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง:

หากเลือก AF‑C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติหรือเลือก AF‑A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF‑C สามารถล็อคโฟกัสได้โดยการกดปุ่ม A

การเลือกจุดโฟกัสจะไม่สามารถทำได้:
 • ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสอยู่ในตำแหน่ง L (ล็อค) หรือไม่?

 • การเลือกจุดโฟกัสจะไม่สามารถทำได้เมื่อเลือก [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] ไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF

 • การเลือกจุดโฟกัสจะไม่สามารถทำได้ในโหมดแสดงภาพหรือกำลังใช้งานเมนูอยู่

 • หมดเวลาสแตนด์บายแล้วใช่หรือไม่? กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดใช้การเลือกจุดโฟกัส

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได้:

ตั้ง [คุณภาพของภาพ] เป็น [NEF (RAW)]

กล้องทำงานช้าในการบันทึกภาพถ่าย:

เลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน] ในเมนูถ่ายภาพหรือไม่?

“สัญญาณรบกวน” (จุดสว่าง จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) ปรากฏบนภาพ:
 • เพื่อลดสัญญาณรบกวน ให้ปรับการตั้งค่า อย่างเช่น ค่าความไวแสง (ISO), ความไวชัตเตอร์ หรือ Active D‑Lighting

 • ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง สัญญาณรบกวนอาจเห็นได้ชัดขึ้นในการเปิดรับแสงนานหรือการบันทึกภาพขณะที่กล้องมีอุณหภูมิสูง

ภาพถ่ายและภาพยนตร์อาจจะมีค่าแสงไม่เหมือนกับที่แสดงการดูตัวอย่างภาพในหน้าจอระหว่างไลฟ์วิว:

การเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอระหว่างไลฟ์วิวจะไม่มีผลต่อภาพที่บันทึกด้วยกล้อง

การกะพริบถี่หรือแถบปรากฏขึ้นในจอแสดงผลระหว่างการบันทึกภาพยนตร์:

เลือก [ลดการกะพริบ] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC ในพื้นที่นั้น

พื้นที่สว่างหรือแถบสว่างปรากฏในไลฟ์วิว:

บริเวณหรือแถบสว่างอาจเกิดขึ้นหากมีการใช้แสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหว่างไลฟ์วิว

รอยเปื้อนปรากฏบนภาพถ่าย:
 • มีรอยเปื้อนที่ชิ้นส่วนเลนส์ด้านหน้าหรือด้านหลัง (ด้านเมาท์) หรือไม่?

 • มีสิ่งแปลกปลอมบน Low-pass filter หรือไม่? ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์

ภาพได้รับผลกระทบจากแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์แบบสังเกตเห็นได้:

ท่านอาจสังเกตเห็นแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์ในภาพที่มีดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ สามารถลดเอ็ฟเฟ็กต์เหล่านี้ลงได้โดยการติดเลนส์ฮูดหรือโดยการจัดองค์ประกอบภาพที่มีแหล่งกำเนิดแสงจ้าให้พ้นจากกรอบภาพ ท่านยังสามารถลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การถอดฟิลเตอร์เลนส์, การเลือกความไวชัตเตอร์อื่น หรือใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

ไลฟ์วิวสิ้นสุดโดยไม่คาดคิดหรือไม่เริ่มทำงาน:
 • ไลฟ์วิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเสียหายต่อวงจรภายในของกล้องถ่ายรูป ตัวอย่างเช่นหากว่า

  • อุณหภูมิโดยรอบสูง

  • ใช้กล้องในโหมดไลฟ์วิวหรือใช้บันทึกภาพยนตร์มาเป็นเวลานาน

  • ใช้กล้องในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 • หากกล้องกำลังร้อนและไลฟ์วิวไม่เริ่มทำงาน ให้รอจนกว่าวงจรภายในกล้องจะเย็นลงแล้วลองอีกครั้ง โปรดทราบว่ากล้องอาจอุ่นเมื่อแตะ แต่ไม่ได้เป็นสัญญาณการทำงานผิดปกติ

“สัญญาณรบกวน” (จุดสว่าง จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) ปรากฏระหว่างไลฟ์วิว:
 • จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือจุดสว่างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกล้องระหว่างไลฟ์วิว ออกจากไลฟ์วิวเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้อง

 • จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า เส้น หรือสีที่ผิดเพี้ยนอาจปรากฏหากท่านกดปุ่ม X (T) เพื่อซูมเข้าภาพผ่านทางเลนส์ระหว่างไลฟ์วิว

 • ในภาพยนตร์ จำนวนและความผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า และจุดสว่างที่เป็นผลกระทบจากตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์

 • โปรดทราบว่าการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนในจอภาพอาจแตกต่างจากภาพที่ถ่ายออกมา

กล้องไม่สามารถวัดค่าสำหรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเอง:

วัตถุสว่างหรือมืดเกินไป

ภาพบางภาพไม่สามารถเลือกภาพเป็นแหล่งต้นทางตั้งค่าไวต์บาลานซ์ได้:

ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องประเภทอื่นๆ ไม่สามารถใช้เป็นต้นทางไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองได้

ไม่สามารถถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ (WB):
 • การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์จะเลือกใช้ไม่ได้เมื่อเลือกตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF + JPEG ไว้สำหรับคุณภาพของภาพ

 • การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดการถ่ายภาพซ้อนและโหมด HDR

เอ็ฟเฟ็กต์ของ [ตั้งค่า Picture Control] ของแต่ละภาพแตกต่างกัน:

เลือก [อัตโนมัติ] ไว้สำหรับ [ตั้งค่า Picture Control] หรือเป็นพื้นฐานสำหรับสร้าง Picture Control แบบกำหนดเองโดยใช้ [จัดการ Picture Control] หรือเลือก [A] (อัตโนมัติ) ไว้สำหรับ [เพิ่มความคมชัดอย่างเร็ว], [คอนทราสต์] หรือ [ความอิ่มตัวของสี] เพื่อให้ได้ผลที่สม่ำเสมอกับภาพถ่ายทั้งชุด ให้เลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [A] (อัตโนมัติ)

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับระบบวัดแสงได้:

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับระบบวัดแสงได้ขณะล็อคค่าแสง

ไม่สามารถปรับการชดเชยแสงได้:

การเปลี่ยนแปลงการชดเชยแสงในโหมด M จะมีผลเฉพาะกับสัญลักษณ์แสดงค่าแสงและไม่มีผลต่อความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสง

แสงเงาที่ไม่สม่ำเสมออาจปรากฏในภาพที่ถ่ายโดยใช้การเปิดรับแสงนาน:

แสงเงาที่ไม่สม่ำเสมออาจปรากฏในภาพที่ถ่ายโดยใช้การเปิดรับแสงนานที่ความไวชัตเตอร์ A (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ % (เวลา) สามารถลดเอ็ฟเฟ็กต์ลงได้โดยการเลือก [เปิด] สำหรับ [ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน] ในเมนูถ่ายภาพ

ภาพยนตร์ที่บันทึกไม่มีเสียง:

เลือก [ปิดไมโครโฟน] ไว้สำหรับ [ความไวของไมโครโฟน] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์หรือไม่?

แสดงภาพ

กล้องไม่เห็นภาพ NEF (RAW) ระหว่างการแสดงภาพ:

กล้องแสดงเฉพาะสำเนา JPEG ที่ถ่ายโดยเลือก [NEF (RAW) + JPEG Finem], [NEF (RAW) + JPEG Fine], [NEF (RAW) + JPEG Normalm], [NEF (RAW) + JPEG Normal], [NEF (RAW) + JPEG Basicm] หรือ [NEF (RAW) + JPEG Basic] ไว้สำหรับ [คุณภาพของภาพ]

ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะไม่ปรากฏขึ้น:

ภาพที่บันทึกด้วยกล้องประเภทอื่นอาจไม่สามารถแสดงภาพได้อย่างถูกต้อง

ไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดได้ระหว่างการแสดงภาพ:

เลือก [ทั้งหมด] สำหรับ [โฟลเดอร์แสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพ

ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) แสดงใน “แนวกว้าง” (ภาพทิวทัศน์):
 • เลือก [ปิด] ไว้สำหรับ [หมุนแนวตั้ง] ในเมนูแสดงภาพหรือไม่?

 • การหมุนภาพอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างที่แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

 • การปรับทิศทางของกล้องอาจไม่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องในภาพที่ถ่ายด้วยกล้องที่ชี้ขึ้นหรือลง

ไม่สามารถลบภาพได้:

มีการป้องกันภาพไว้หรือไม่?

ไม่สามารถรีทัชภาพได้:
 • ไม่สามารถทำการแก้ไขภาพด้วยกล้องนี้ได้

 • มีพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำไม่เพียงพอต่อการบันทึกสำเนาภาพรีทัช

กล้องแสดงข้อความ [ไม่มีภาพในโฟลเดอร์]:

เลือก [ทั้งหมด] สำหรับ [โฟลเดอร์แสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพ

ภาพไม่แสดงบนอุปกรณ์ HDMI:

ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI อย่างถูกต้องหรือไม่

ตัวเลือกภาพลบฝุ่นใน NX Studio ไม่ให้ผลตามที่ต้องการ:

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพเปลี่ยนตำแหน่งฝุ่นละอองบน Low-pass filter และจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการหาก:

 • สามารถนำข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้หลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพมาใช้กับภาพที่ถ่ายก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

 • สามารถนำข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพมาใช้กับภาพที่ถ่ายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพแล้ว

เอ็ฟเฟ็กต์ของ [ตั้งค่า Picture Control], [Active D‑Lighting] หรือ [ควบคุมขอบมืด] ไม่สามารถมองเห็นได้:

ในกรณีของภาพ NEF (RAW) สามารถดูเอ็ฟเฟ็กต์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Nikon เท่านั้น ดูภาพ NEF (RAW) โดยใช้ NX Studio

ไม่สามารถคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้:

ท่านอาจไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้ คัดลอกรูปภาพจากการ์ดหน่วยความจำไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอ่านการ์ดหรืออุปกรณ์อื่น

บลูทูธ และ Wi‑Fi (เครือข่ายไร้สาย)

สมาร์ทดีไวซ์ไม่แสดง SSID ของกล้อง (ชื่อเครือข่าย):
 • ไปยังเมนูตั้งค่าและตรวจสอบทั้งสองอย่างว่าเลือก [ไม่ใช้] ไว้สำหรับ [โหมดเครื่องบิน] และเลือก [เปิดใช้] ไว้สำหรับ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] > [การเชื่อมต่อบลูทูธ]

 • ลองปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายบนสมาร์ทดีไวซ์อีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องไปยังเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ:

กล้องไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

เบ็ดเตล็ด

วันที่ที่บันทึกภาพไม่ถูกต้อง:

ตั้งนาฬิกากล้องถูกต้องหรือไม่? นาฬิกากล้องมีความเที่ยงตรงน้อยกว่านาฬิกาข้อมือและนาฬิกาในบ้านส่วนใหญ่; โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอและตั้งเวลาใหม่หากจำเป็น

ไม่สามารถเลือกรายการในเมนูได้:
 • บางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าบางรูปแบบ

 • รายการ [ข้อมูลแบตเตอรี่] ในเมนูตั้งค่าจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อกล้องใช้ไฟจากปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม