การเก็บรักษา

เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน นำแบตเตอรี่ออก ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบว่ากล้องปิด

อย่าเก็บกล้องไว้ในสถานที่ที่:

 • ถ่ายเทระบายอากาศไม่ดีหรือมีความชื้นเกินกว่า 60%

 • ใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ

 • มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C หรือต่ำกว่า –10 °C

การทำความสะอาด

ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามชิ้นส่วนที่ต้องทำความสะอาด ขั้นตอนมีตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

ตัวกล้อง

ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง แล้วใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดเบาๆ หลังจากใช้กล้องตามชายหาดหรือริมทะเลแล้ว ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แล้วปล่อยให้กล้องแห้งสนิท

ข้อสำคัญ: ฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเข้าไปภายในตัวกล้องอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ความเสียหายเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปภายในตัวกล้องไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

เลนส์, กระจก และช่องมองภาพ

ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้วเหล่านี้ชำรุดเสียหายได้ง่าย: ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออก ถ้าใช้สเปรย์ทำความสะอาด ให้ตั้งกระป๋องในแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลออกมาที่อาจสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนที่ทำจากแก้วได้ ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ให้หยดน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้านุ่มและค่อยๆ เช็ดทำความสะอาด

จอภาพ

ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ให้ใช้ผ้านุ่มหรือผ้าชามัวร์เช็ดหน้าจอเบาๆ อย่าใช้แรงกด เนื่องจากอาจทำให้จอภาพเสียหายหรือทำงานผิดปกติ

Low-Pass Filter

ฝุ่นหรือผงที่เข้ามาในกล้องระหว่างที่เปลี่ยนเลนส์หรือถอดฝาปิดตัวกล้องอาจติดอยู่ใน Low-pass filter และส่งผลกระทบต่อรูปภาพของท่าน ตัวเลือก “ทำความสะอาดเซ็นเซอร์” จะสั่นฟิลเตอร์ให้ฝุ่นออก

สามารถทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้ตลอดเวลาจากเมนู หรือสามารถทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดหรือปิดกล้อง

การใช้เมนู

 • เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ให้ถือกล้องในทิศทางปกติ (ด้านฐานลง)

 • เลือก [ทำความสะอาดเซ็นเซอร์] ในเมนูตั้งค่า จากนั้นไฮไลท์ [ทำความสะอาดทันที] แล้วกดปุ่ม J เพื่อเริ่มทำความสะอาด

 • ไม่สามารถใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวกล้องได้ขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่ ห้ามถอดหรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงาน

 • เมนูตั้งค่าจะปรากฏขึ้นเมื่อการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพเมื่อเปิดและ/หรือปิดกล้อง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

5

[ทำความสะอาดเมื่อเปิด]

กล้องจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดกล้อง

6

[ทำความสะอาดเมื่อปิด]

กล้องจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพโดยอัตโนมัติในขณะปิดการทำงานทุกครั้งที่ปิดกล้อง

7

[ทำความสะอาดเมื่อเปิดและปิด]

กล้องจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดและปิดการทำงานของกล้อง

[ไม่ต้องทำความสะอาด]

ปิดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก [ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด] สำหรับ [ทำความสะอาดเซ็นเซอร์]

  การกดปุ่ม 2 เมื่อไฮไลท์ [ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด] จะแสดงตัวเลือก [ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด]

 2. ไฮไลท์ตัวเลือก

  กดปุ่ม J เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ
 • การใช้ปุ่มควบคุมของกล้องจะรบกวนการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพใดๆ ที่เริ่มขึ้นตามการทำงานของสวิทช์เปิดปิดการทำงาน

 • การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพอาจไม่ได้กำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดออกจากฟิลเตอร์อย่างสมบูรณ์ ทำความสะอาดฟิลเตอร์ด้วยตนเอง ( การทำความสะอาดด้วยตนเอง ) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • ถ้ามีการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพอาจหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อป้องกันวงจรภายในกล้อง โดยจะสามารถทำความสะอาดได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปชั่วครู่

การทำความสะอาดด้วยตนเอง

ถ้าไม่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจาก Low-pass filter ได้โดยใช้ตัวเลือก “ทำความสะอาดเซ็นเซอร์” ( Low-Pass Filter ) จะสามารถทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้ด้วยตนเองตามที่อธิบายด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เนื่องจากฟิลเตอร์เปราะบางและเสียหายได้ง่าย เราจึงแนะนำให้เฉพาะตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดด้วยตนเอง

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานระหว่างการทำงาน ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

 • การทำความสะอาดด้วยตนเองต้องใช้รายการ [ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด] ในเมนูตั้งค่า รายการ [ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด] จะใช้ไม่ได้ที่ระดับแบตเตอรี่ J หรือต่ำกว่า หรือหากเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านบลูทูธหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน USB

 1. ปิดการทำงานของกล้องและถอดเลนส์ออก

  หลังจากถอดเลนส์ออกแล้ว ให้เปิดกล้อง

 2. ไฮไลท์ [ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด] ในเมนูตั้งค่า แล้วกดปุ่ม 2

  กล้องจะเตรียมยกกระจกขึ้น

 3. กดปุ่ม J

  • กระจกจะยกขึ้นและม่านชัตเตอร์จะเปิด

  • การแสดงผลในแผงควบคุมจะกะพริบ การแสดงผลในช่องมองภาพจะดับลง

  • เมื่อต้องการกลับสู่การทำงานปกติโดยไม่ตรวจสอบ Low-pass filter ให้ปิดการทำงานของกล้อง

 4. ถือกล้องเพื่อให้แสงไฟสามารถส่องไปในกล้องได้ ตรวจสอบฟิลเตอร์ว่ามีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองหรือไม่

  ถ้าไม่พบวัตถุแปลกปลอม ให้ทำขั้นตอนที่ 6 ต่อไป

 5. ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองออกจาก Low-pass filter
  • อย่าใช้แปรงของลูกยางเป่าลม ขนแปรงอาจทำให้ฟิลเตอร์เสียหาย

  • ฝุ่นละอองที่ไม่สามารถขจัดออกด้วยลูกยางเป่าลมจะสามารถขจัดออกได้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ห้ามสัมผัสหรือเช็ดฟิลเตอร์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 6. ปิดกล้องและเปลี่ยนเลนส์

  กระจกจะลดตำแหน่งลงและม่านชัตเตอร์จะปิด

ใช้แหล่งพลังงานที่มีไฟพอเพียง

ม่านชัตเตอร์มีความบอบบางและชำรุดเสียหายได้ง่าย ถ้ากล้องปิดลงขณะที่กระจกยกขึ้น ม่านชัตเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อม่านชัตเตอร์ที่เกิดจากการปิดชัตเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการใช้งาน ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

 • อย่าปิดการทำงานของกล้องในขณะที่กระจกยกขึ้น

 • อย่าถอดหรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานในขณะที่กระจกยกขึ้น

 • ถ้าแบตเตอรี่อ่อนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบ ม่านชัตเตอร์จะปิดและกระจกจะปิดลงในอีกประมาณสองนาที; ให้หยุดการทำความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที

สิ่งแปลกปลอมบน Low-Pass Filter

อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในกล้องเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้อง (หรืออาจมีสารหล่อลื่นหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกล้องเอง ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย) ติดอยู่ที่ Low-pass filter ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถ่ายภาพในบางสภาพ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเมื่อติดตั้งฝาปิดตัวกล้องหรือเปลี่ยนเลนส์ ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำจัดฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจติดอยู่กับเมาท์กล้อง เมาท์เลนส์ หรือฝาปิดตัวกล้อง เพื่อป้องกันกล้องขณะไม่ได้ใส่เลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดตัวกล้องที่ให้มา หากท่านพบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวเลือกทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ( Low-Pass Filter ) ทำความสะอาด Low-pass filter ตามที่อธิบายไว้ใน “การทำความสะอาดด้วยตนเอง” ( การทำความสะอาดด้วยตนเอง ) หรือทำความสะอาดฟิลเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถรีทัชภาพถ่ายที่ได้รับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่บนเซ็นเซอร์ได้โดยใช้ตัวเลือกการทำความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

การใช้บริการตรวจสภาพกล้องและอุปกรณ์เสริม

กล้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความแม่นยำและต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอ; Nikon แนะนำให้ท่านนำกล้องไปตรวจสภาพทุกหนึ่งถึงสองปีและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงห้าปี (โปรดทราบว่ามีค่าธรรมเนียมการบริการ)

 • แนะนำให้นำกล้องเข้ารับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นพิเศษหากใช้งานเป็นอาชีพ

 • ควรนำอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้กับกล้องเป็นประจำ เช่น เลนส์หรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เข้ารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพร้อมกล้องด้วย