ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ และการแสดงภาพขนาดย่อ ปุ่ม Q/g (U) สามารถใช้ป้องกันภาพไม่ให้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟล์ที่มีการป้องกันจะไม่สามารถลบได้ด้วยปุ่ม O (Q) หรือรายการ [ลบ] ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบว่าภาพที่ป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ( ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ )

การป้องกันภาพ:

  1. เลือกภาพ

    แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรือการซูมแสดงภาพ หรือไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อ

  2. กดปุ่ม Q/g (U)

    ภาพจะมีสัญลักษณ์ P กำกับ ในการยกเลิกการป้องกันออกจากภาพเพื่อให้สามารถลบภาพได้ ให้แสดงภาพหรือไฮไลท์ภาพดังกล่าวในรายการภาพขนาดย่อ แล้วกดปุ่ม Q/g (U)

การยกเลิกการป้องกันออกจากภาพทั้งหมด

ในการยกเลิกการป้องกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ปัจจุบันสำหรับ [โฟลเดอร์แสดงภาพ] ในเมนูแสดงภาพ ให้กดปุ่ม Q/g (U) และ O (Q) พร้อมกันประมาณสองวินาทีขณะแสดงภาพ