การแสดงผลจะแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ติดสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

ช่องมองภาพ

1

เส้นตาราง 1 ( d10: แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ )

2

จุดโฟกัส (การจัดองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ), โหมดพื้นที่ AF )

3

พื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

4

สัญลักษณ์แสดง Pitch 2, 3 ( f3: กำหนดการควบคุมเอง )

5

สัญลักษณ์แสดง Roll 2, 4 ( f3: กำหนดการควบคุมเอง )

6

ตรวจพบการกะพริบ ( ลดการกะพริบ )

7

สัญลักษณ์ “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ” (ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ)

8

กรอบพื้นที่ AF (การจัดองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ))

9

สัญลักษณ์แสดงโทนสีเดียว 5 (การใช้โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ, การประมวลผลภาพ (Picture Control))

10

สัญลักษณ์แสดงโหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ (การใช้โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ)

11

สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส (การจัดองค์ประกอบภาพในช่องมองภาพ (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ))

12

ระบบวัดแสง ( เลือกวิธีวัดค่าแสงของกล้อง )

13

การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE) ( การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ )

14

สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น ( โปรแกรมแบบยืดหยุ่น )

15

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ( โหมดโฟกัสอัตโนมัติ )

16

รูรับแสง (ค่ารูรับแสง; A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

รูรับแสง (จำนวนสต็อป; เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

17

สัญลักษณ์ HDR ( High Dynamic Range (HDR) )

18

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

19

คำเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

20

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

21

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

22

สัญลักษณ์แฟลชพร้อมทำงาน 6 ( การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง )

23

สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช ( ล็อคค่าแสงแฟลช )

24

สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช (ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช)

25

สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง (เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

26

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ค่าแสง ( สัญลักษณ์แสดงค่าแสง )

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

การถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

การถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

27

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

28

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

29

สัญลักษณ์แสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ( ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

30

ค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

สัญลักษณ์แสดงการบันทึกค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

ปริมาณ Active D‑Lighting ( Active D‑Lighting )

31

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

จำนวนภาพที่เหลือก่อนหน่วยความจำบัฟเฟอร์เต็ม (หน่วยความจำบัฟเฟอร์, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

ค่าการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

ค่าชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

สัญลักษณ์แสดงโหมด PC (ซอฟต์แวร์)

  1. แสดงเมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d10 [แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ]

  2. สามารถแสดงได้โดยการกดปุ่มที่ได้กำหนดให้ [ระนาบกล้องในช่องมองภาพ] โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง]

  3. ทำหน้าที่เหมือนกับสัญลักษณ์แสดง roll เมื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกล้องเพื่อถ่ายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล)

  4. ทำหน้าที่เหมือนกับสัญลักษณ์แสดง pitch เมื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกล้องเพื่อถ่ายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล)

  5. แสดงในโหมด j หรือเมื่อเลือก [โทนสีเดียว] Picture Control หรือ Picture Control ตาม [โทนสีเดียว]

  6. จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อชาร์จแฟลช

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

1

โหมดถ่ายภาพ (การเลือกโหมดถ่ายภาพ)

2

สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น ( โปรแกรมแบบยืดหยุ่น )

3

โหมด User Setting ( การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2 )

4

สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช (ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช)

5

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

6

สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง (เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

7

รูรับแสง (ค่ารูรับแสง; A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

รูรับแสง (จำนวนสต็อป; เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

8

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

สัญลักษณ์ HDR ( High Dynamic Range (HDR) )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน (การรวมการถ่ายภาพซ้อนในภาพถ่ายเดียว (การถ่ายภาพซ้อน))

9

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

10

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

สัญลักษณ์แสดงโหมด PC (ซอฟต์แวร์)

11

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ค่าแสง ( สัญลักษณ์แสดงค่าแสง )

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

การถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

การถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

12

ค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

13

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

สัญลักษณ์แสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ( ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

14

สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช ( ล็อคค่าแสงแฟลช )

15

การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE) ( การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ )

16

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

17

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

ค่าการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

1

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ ( เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ )

โหมดเครื่องบิน ( โหมดเครื่องบิน )

2

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ( เชื่อมต่อกับ PC )

3

สัญลักษณ์แสดงการลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานาน ( ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน )

4

สัญลักษณ์แสดงการควบคุมขอบมืด (ควบคุมขอบมืด)

5

ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( d5: ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ )

6

โหมดหน่วงเวลาถ่าย ( d4: โหมดหน่วงเวลาถ่าย )

7

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา (การถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนด (การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา))

สัญลักษณ์ t (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”) (สัญลักษณ์ t)

8

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

9

เสียง “บิ๊บ” ( ตัวเลือกเสียงเตือน )

10

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

11

พื้นที่แสดงเมนู i ( ปุ่ม i (เมนู i) )

12

คำแนะนำ

สัญลักษณ์ t

สัญลักษณ์ t ที่กะพริบแสดงว่านาฬิกาของกล้องถูกรีเซ็ต วันที่และเวลาที่บันทึกกับภาพที่ถ่ายใหม่จะไม่ถูกต้อง; ให้ใช้ตัวเลือก [โซนเวลาและวันที่] > [วันที่และเวลา] ในเมนูตั้งค่าเพื่อตั้งค่านาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง

การใช้เมนู i

ในการเข้าถึงเมนู i ให้กดปุ่ม i หรือแตะคำแนะนำในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ กดปุ่ม i อีกครั้งหรือกดปุ่ม R เพื่อกลับไปยังการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ไลฟ์วิว (การถ่ายภาพนิ่ง/ภาพยนตร์)

การถ่ายภาพนิ่ง

1

โหมดถ่ายภาพ (การเลือกโหมดถ่ายภาพ)

2

สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น ( โปรแกรมแบบยืดหยุ่น )

3

โหมด User Setting ( การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2 )

4

กรอบพื้นที่ AF (การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในจอภาพ (ไลฟ์วิว))

5

โหมดแฟลช ( ปุ่ม N (Y) , โหมดแฟลช )

6

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา (การถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนด (การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา))

สัญลักษณ์ t (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”) (สัญลักษณ์ t)

สัญลักษณ์ “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ” (ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ)

7

AF ติดตามวัตถุ ( AF ติดตามวัตถุ )

8

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (การถ่ายภาพไลฟ์วิว)

9

โหมดพื้นที่ AF (การถ่ายภาพไลฟ์วิว)

10

Active D‑Lighting ( Active D‑Lighting )

11

Picture Control (การประมวลผลภาพ (Picture Control))

12

สัญลักษณ์แสดงข้อมูลบอกตำแหน่ง ( ข้อมูลบอกตำแหน่ง )

13

ไวต์บาลานซ์ (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

14

คุณภาพของภาพ ( การปรับคุณภาพของภาพ )

15

พื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

16

ขนาดภาพ ( การเลือกขนาดภาพ )

17

การปรับค่าแสงตัวแปลงภาพฟิล์มเนกาทีฟ ( การถ่ายด้วยฟิล์มเนกาทีฟ (ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ) )

18

สัญลักษณ์ i ( ปุ่ม i (เมนู i) )

19

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

สัญลักษณ์ HDR ( High Dynamic Range (HDR) )

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน (การรวมการถ่ายภาพซ้อนในภาพถ่ายเดียว (การถ่ายภาพซ้อน))

20

ตำแหน่งเฟรมปัจจุบันเมื่อกล้องอยู่ในฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

ตำแหน่งเฟรมปัจจุบันเมื่อกล้องอยู่ในฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

ตำแหน่งเฟรมปัจจุบันเมื่อกล้องอยู่ในฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน; การรวมการถ่ายภาพซ้อนในภาพถ่ายเดียว (การถ่ายภาพซ้อน))

21

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ค่าแสง ( สัญลักษณ์แสดงค่าแสง )

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ ( การปรับค่าแสงหรือไวต์บาลานซ์ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง (การถ่ายคร่อม) )

22

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ ( เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ )

โหมดเครื่องบิน ( โหมดเครื่องบิน )

23

สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน* ( การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง )

24

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

25

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

26

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ( เชื่อมต่อกับ PC )

27

ค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

28

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

สัญลักษณ์แสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ( ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

29

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

30

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

31

รูรับแสง (ค่ารูรับแสง; A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

รูรับแสง (จำนวนสต็อป; เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

32

สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง (เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

33

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

34

สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช (ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช)

35

สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส ( การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ )

36

สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช ( ล็อคค่าแสงแฟลช )

37

ระบบวัดแสง ( เลือกวิธีวัดค่าแสงของกล้อง )

38

การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE) ( การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ )

39

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

40

ค่ารูรับแสงสูงสุด ( f3: กำหนดการควบคุมเอง )

41

ตรวจพบการกะพริบ ( ลดการกะพริบ )

42

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ( ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง) )

ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( d5: ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ )

43

โหมดหน่วงเวลาถ่าย ( d4: โหมดหน่วงเวลาถ่าย )

44

ถ่ายภาพแบบสัมผัส ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )

45

สัญลักษณ์การแสดงผลไฮไลท์ ( g5: แสดงไฮไลท์ )

46

คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ (หน้าจอนับถอยหลัง)

เวลาไลฟ์วิวที่เหลือ (หน้าจอนับถอยหลัง)

  • จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อชาร์จแฟลช

คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ
  • หากอุณหภูมิของกล้องสูงขึ้น คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิและเวลานับถอยหลังจะแสดงขึ้น เมื่อเวลานับถอยหลังถึงศูนย์ จอภาพจะปิด

  • เวลานับถอยหลังจะกลายเป็นสีแดงเมื่อเหลือเวลาสามสิบวินาที ในบางกรณี ตัวนับเวลาอาจจะแสดงขึ้นมาทันทีหลังจากเปิดกล้อง

ถ่ายภาพยนตร์

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

สัญลักษณ์แสดง “No movie” (จุดที่ควรทราบเมื่อบันทึกภาพยนตร์)

2

ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก (การเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก HDMI)

สัญลักษณ์แสดง N-Log (การเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก HDMI)

3

ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ ( ขนาดเฟรม/อัตราเฟรมและคุณภาพภาพยนตร์ )

4

เวลาที่เหลือ ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

5

ไทม์โค้ด ( ไทม์โค้ด )

6

ชื่อไฟล์ ( การตั้งชื่อไฟล์ )

7

ลดเสียงรบกวนจากลม ( ลดเสียงรบกวนจากลม )

8

ความดังของหูฟัง ( ความดังของหูฟัง )

9

โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง; การถ่ายภาพขณะถ่ายภาพยนตร์)

10

ระดับเสียง ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

11

ความไวของไมโครโฟน ( ความไวของไมโครโฟน )

12

การตอบสนองความถี่ ( การตอบสนองความถี่ )

13

สัญลักษณ์แสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ )

แผงควบคุม

1

ความไวชัตเตอร์ ( S (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง) , M (ปรับเอง) )

2

สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง (เลนส์ชนิดไม่มี CPU, เลนส์ชนิดไม่มี CPU ที่รองรับ )

3

รูรับแสง ( A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) , M (ปรับเอง) )

4

สัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำ (ช่องที่ 1; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

5

สัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำ (ช่องที่ 2; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

6

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

7

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

สัญลักษณ์แสดงโหมด PC (ซอฟต์แวร์)

8

ค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ( โหมดโฟกัสอัตโนมัติ )

9

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

10

ระบบวัดแสง ( เลือกวิธีวัดค่าแสงของกล้อง )

11

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) (การปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่าง (ค่าความไวแสง (ISO)))

สัญลักษณ์แสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ( ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

1

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ ( เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ )

2

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ( เชื่อมต่อกับ PC )

3

อุณหภูมิสี ( การเลือกอุณหภูมิสี )

4

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน (การรวมการถ่ายภาพซ้อนในภาพถ่ายเดียว (การถ่ายภาพซ้อน))

5

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

6

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

7

สัญลักษณ์แสดง B (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”) (สัญลักษณ์ B (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”) )

8

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ( การปรับค่าแสงหรือไวต์บาลานซ์ในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง (การถ่ายคร่อม) )

9

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ค่าแสง ( สัญลักษณ์แสดงค่าแสง )

การชดเชยแสง ( การชดเชยแสง )

การถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช ( การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช )

ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ ( การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ )

การถ่ายคร่อม ADL ( การถ่ายคร่อม ADL )

10

สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช (ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช)