เมื่อติดตั้งชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB‑5000, SB‑500, SB‑400 หรือ SB‑300) ไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง สามารถดูข้อมูลแฟลชได้ในหน้าจอกล้อง ในการดูข้อมูลแฟลชระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ให้กดปุ่ม R เพื่อเปิดจอแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ (การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ) จากนั้นกดปุ่ม R อีกครั้ง

จอแสดงผลโหมดควบคุมแฟลช

TTL

1

สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน ( การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง )

2

สัญลักษณ์แสดงแสงแฟลชสะท้อน (จะแสดงหากหัวแฟลชหันขึ้น ซ้าย หรือขวา)

3

คำเตือนตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัว (จะแสดงหากตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัวไม่ถูกต้อง)

4

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

สัญลักษณ์แสดง FP ( e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช )

5

ชดเชยแสงแฟลช (TTL; ชดเชยแสงแฟลช )

6

โหมดแฟลช ( โหมดแฟลช )

7

สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช ( ล็อคค่าแสงแฟลช )

8

ชดเชยแสงแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

1

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

สัญลักษณ์แสดง FP ( e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช )

2

การชดเชยแสงแฟลชภายนอกอัตโนมัติ ( ชดเชยแสงแฟลช )

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

1

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

สัญลักษณ์แสดง FP ( e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช )

2

ชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง; ชดเชยแสงแฟลช )

3

ระยะทาง ( โหมดควบคุมแฟลช )

ปรับเอง

1

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

สัญลักษณ์แสดง FP ( e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช )

2

ระดับแฟลช ( ชดเชยแสงแฟลช )

การยิงแฟลชซ้ำ

1

โหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช )

2

ระดับแฟลช (กำลังแฟลช; โหมดควบคุมแฟลช )

3

จำนวนที่ปล่อย (จำนวนครั้ง; โหมดควบคุมแฟลช )

ความถี่ ( โหมดควบคุมแฟลช )

ข้อมูลแฟลชและการตั้งค่ากล้อง

ส่วนแสดงผลข้อมูลแฟลชจะแสดงการตั้งค่าของกล้องที่เลือก ได้แก่ โหมดถ่ายภาพ ความไวชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO)

การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันตามชุดแฟลชและการตั้งค่าที่เลือกไว้ ท่านสามารถทดสอบยิงแฟลชได้เช่นกัน