หากต้องการดูเมนูถ่ายภาพ ให้เลือกแท็บ C ในเมนูกล้อง

เมนูถ่ายภาพประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

รายการ

0

[รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ]

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ

[โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล]

โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล

[การตั้งชื่อไฟล์]

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

[หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2]

หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2

[พื้นที่ภาพ]

พื้นที่ภาพ

[คุณภาพของภาพ]

คุณภาพของภาพ

[ขนาดภาพ]

ขนาดภาพ

[การบันทึก NEF (RAW)]

การบันทึก NEF (RAW)

[ตั้งค่าความไวแสง (ISO)]

ตั้งค่าความไวแสง (ISO)

[ไวต์บาลานซ์]

ไวต์บาลานซ์

[ตั้งค่า Picture Control]

ตั้งค่า Picture Control

[จัดการ Picture Control]

จัดการ Picture Control

[พื้นที่สี]

พื้นที่สี

[Active D‑Lighting]

Active D‑Lighting

[ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน]

ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน

[ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง]

ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง

[ควบคุมขอบมืด]

ควบคุมขอบมืด

[ชดเชยการเลี้ยวเบน]

ชดเชยการเลี้ยวเบน

[ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ]

ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ

[ลดการกะพริบ]

ลดการกะพริบ

[การควบคุมแฟลช]

การควบคุมแฟลช

[ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ]

ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

[การถ่ายภาพซ้อน]

การถ่ายภาพซ้อน

[HDR (High Dynamic Range)]

HDR (High Dynamic Range)

[การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา]

การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

[ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]

ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

[ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส]

ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

[การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง]

การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง