ใช้ปุ่ม BKT เพื่อเลือกการเพิ่มระดับการถ่ายคร่อมและจำนวนภาพในโปรแกรมการถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมใช้เพื่อปรับค่าแสง ระดับแสงแฟลช ไวต์บาลานซ์ หรือ Active D‑Lighting (ADL) ในการถ่ายภาพหนึ่งชุด

  • หน้าที่ของปุ่ม BKT สามารถเลือกได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง]

ปุ่ม BKT

ปุ่ม BKT อาจถูกปิดใช้งานในบางโหมดถ่ายภาพหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง