โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้เมื่อบันทึกภาพยนตร์:

 • ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเขียนของการ์ดหน่วยความจำ การถ่ายอาจสิ้นสุดลงก่อนถึงความยาวสูงสุด ( ขนาดเฟรม/อัตราเฟรมและคุณภาพภาพยนตร์ )

 • โปรดทราบว่าจำนวนวัตถุที่สามารถตรวจจับได้ใน AF หาหน้าจะลดลงขณะบันทึกภาพยนตร์

 • สัญลักษณ์ 0 จะแสดงว่าไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้

 • ไม่สามารถใช้ [วัดแสงเฉพาะจุด] ระหว่างที่บันทึกภาพยนตร์

 • ไม่สามารถใช้งานแสงแฟลชได้

การบันทึกภาพยนตร์: โหมดถ่ายภาพ
 • หากวัตถุมีแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในโหมด P หรือ S ให้ปิดการทำงานไลฟ์วิว แล้วเริ่มไลฟ์วิวอีกครั้ง หรือเลือกโหมด A แล้วปรับรูรับแสง

 • การตั้งค่าแสงต่อไปนี้สามารถปรับตั้งได้ระหว่างถ่ายภาพยนตร์:

  โหมด

  รูรับแสง

  ความไวชัตเตอร์

  ค่าความไวแสง (ISO) 2

  P, S 1

  3

  A

  4

  3

  M

  4

  4

  4 4

  โหมดถ่ายภาพอื่นๆ

  1. ค่าแสงสำหรับโหมด S จะเทียบเท่ากับโหมด P

  2. แม้จะใช้ตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ความไวแสงสูงสุด] หรือสำหรับ [ค่าความไวแสง (โหมด M)] ขีดจำกัดค่าสูงสุดเมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [VR แบบอิเล็กทรอนิกส์] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะเป็น ISO 51200

  3. สามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) โดยใช้รายการ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ความไวแสงสูงสุด] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์

  4. หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ท่านสามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดของค่าความไวแสง (ISO) ได้โดยใช้ [ความไวแสงสูงสุด]

การปรับไวต์บาลานซ์ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ไวต์บาลานซ์สามารถปรับระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้โดยกดปุ่ม Q/g (U) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก หากมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าที่เลือก สามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม Q/g (U) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย (เพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน (ไวต์บาลานซ์))

การบันทึกภาพยนตร์ในโหมด M

ในโหมด M ความไวชัตเตอร์สามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 1/25 วินาทีและ 1/8000 วินาที (ค่าความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่สามารถเลือกใช้ได้จะแตกต่างกันตามอัตราเฟรม; ขนาดเฟรม/อัตราเฟรมและคุณภาพภาพยนตร์ )

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สายและสายลั่นชัตเตอร์

หากเลือก [บันทึกภาพยนตร์] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 [กำหนดการควบคุมเอง] > [ปุ่มกดชัตเตอร์] สามารถกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งที่รีโมตคอนโทรลแบบไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมและสายลั่นชัตเตอร์เพื่อเริ่มต้นไลฟ์วิวหรือกดลงจนสุดเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร์

การใช้ไมโครโฟนภายนอก

สามารถใช้ไมโครโฟนสเตอริโอ ME‑1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือ ไมโครโฟนไร้สาย ME‑W1 เพื่อบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ได้