หากต้องการดู [เมนูของฉัน] ให้เลือกแท็บ O ในเมนูกล้อง

O เมนูของฉัน: การสร้างเมนูแบบกำหนดเอง

เมนูของฉันสามารถใช้เพื่อสร้างและแก้ไขรายการที่กำหนดค่าไว้สูงสุด 20 รายการจากเมนูแสดงภาพ, เมนูถ่ายภาพ, เมนูถ่ายภาพยนตร์, เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง, เมนูตั้งค่า และเมนูรีทัช สามารถเพิ่ม ลบ และจัดลำดับรายการใหม่ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเพิ่มรายการลงในเมนูของฉัน

 1. เลือก [เพิ่มรายการ] ใน [O เมนูของฉัน]

  ไฮไลท์ [เพิ่มรายการ] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกเมนู

  ไฮไลท์ชื่อเมนูที่มีรายการที่ท่านต้องการเพิ่มแล้วกดปุ่ม 2

 3. เลือกรายการ

  ไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J

 4. วางตำแหน่งรายการใหม่

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่แล้วกดปุ่ม J เพื่อเพิ่มไปยังเมนูของฉัน

 5. เพิ่มรายการอื่นๆ
  • รายการที่แสดงอยู่ในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเครื่องหมายถูก (L) กำกับไว้

  • รายการที่มีสัญลักษณ์ V กำกับไว้จะเลือกใช้ไม่ได้

  • ทำขั้นตอนที่ 1–4 ซ้ำเพื่อเลือกรายการเพิ่ม

การลบรายการจากเมนูของฉัน

 1. เลือก [ลบรายการ] ใน [O เมนูของฉัน]

  ไฮไลท์ [ลบรายการ] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกรายการ
  • ไฮไลท์รายการแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือก (M) หรือยกเลิกการเลือก

  • ดำเนินการต่อจนกระทั่งเลือกรายการทั้งหมดที่ท่านต้องการลบ (L)

 3. ลบรายการที่เลือก

  กดปุ่ม J; ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม J อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว้

การลบรายการขณะอยู่ในเมนูของฉัน

สามารถลบรายการได้โดยการไฮไลท์ใน [O เมนูของฉัน] แล้วกดปุ่ม O (Q); ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว้

การเรียงลำดับรายการในเมนูของฉัน

 1. เลือก [จัดลำดับ] ใน [O เมนูของฉัน]

  ไฮไลท์ [จัดลำดับ] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกรายการ

  ไฮไลท์รายการที่ท่านต้องการย้ายแล้วกดปุ่ม J

 3. วางตำแหน่งรายการ
  • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อย้ายรายการขึ้นหรือลงในเมนูของฉันแล้วกดปุ่ม J

  • ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อวางตำแหน่งรายการที่เพิ่มใหม่

 4. ออกไปยัง [O เมนูของฉัน]

  กดปุ่ม G เพื่อกลับไปยัง [O เมนูของฉัน]

การแสดงค่าที่เพิ่งตั้ง

 1. เลือก [เลือกแท็บ] ใน [O เมนูของฉัน]

  ไฮไลท์ [เลือกแท็บ] แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือก [m ค่าที่เพิ่งตั้ง]
  • ไฮไลท์ [m ค่าที่เพิ่งตั้ง] ในเมนู [เลือกแท็บ] แล้วกดปุ่ม J

  • ชื่อของเมนูจะเปลี่ยนจาก [เมนูของฉัน] เป็น [ค่าที่เพิ่งตั้ง]

m ค่าที่เพิ่งตั้ง: การเข้าถึงการตั้งค่าที่เพิ่งใช้งาน

วิธีเพิ่มรายการลงในค่าที่เพิ่งตั้ง

รายการเมนูถูกเพิ่มเข้าในด้านบนของเมนูค่าที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกใช้งาน การตั้งค่าล่าสุดยี่สิบรายการจะแสดง

การลบรายการออกจากเมนูค่าที่เพิ่งตั้ง

ในการลบรายการออกจากเมนู [ค่าที่เพิ่งตั้ง] ให้ไฮไลท์รายการ แล้วกดปุ่ม O (Q); ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว้

แสดงเมนูของฉัน

การเลือก [เลือกแท็บ] ในเมนูค่าที่เพิ่งตั้งจะแสดงรายการที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ของ “การแสดงค่าที่เพิ่งตั้ง” (การแสดงค่าที่เพิ่งตั้ง) ไฮไลท์ [O เมนูของฉัน] แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูเมนูของฉัน