หมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์เพื่อเลือกการทำงานเมื่อลั่นชัตเตอร์

การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์

กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ที่ด้านบนของกล้องแล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์

โหมด

คำอธิบาย

S

ถ่ายทีละภาพ

กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

Cl

การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ

ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กล้องจะถ่ายภาพประมาณ 3 ภาพต่อวินาที ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

  • สามารถเลือกความเร็วในการถ่ายภาพได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d1 [ความเร็วการถ่ายในโหมด CL] เลือกจากค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ภาพต่อวินาที อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใด ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดระหว่างไลฟ์วิวคือ 3 ภาพต่อวินาที

Ch

การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

กล้องจะถ่ายภาพประมาณ 7 ภาพต่อวินาที ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

  • เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] ในเมนูถ่ายภาพระหว่างไลฟ์วิว ความเร็วในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [การบันทึก NEF (RAW)] > [ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)] ในเมนูถ่ายภาพ เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดประมาณ 8 ภาพต่อวินาที เมื่อเลือก [14 บิท] หรือประมาณ 12 ภาพต่อวินาที เมื่อเลือก [12 บิท]

Q

ลั่นชัตเตอร์แบบเงียบ

เหมือนกับการถ่ายทีละภาพ แต่เสียงลั่นชัตเตอร์จะเบาลง

Qc

ลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่องแบบเงียบ

กล้องจะถ่ายภาพประมาณ 3 ภาพต่อวินาทีขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์; เสียงลั่นชัตเตอร์จะเบาลง

E

ตั้งเวลาถ่าย

ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลาถ่าย

Mup

ยกกระจกขึ้น

กระจกยกขึ้นก่อนถ่ายภาพเพื่อลดความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น