เลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ เช่น ถ่ายทีละภาพ ถ่ายต่อเนื่อง หรือลั่นชัตเตอร์แบบเงียบ

ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์เพื่อให้ตัวชี้ตรงกันกับการตั้งค่าที่ต้องการ

โหมด

คำอธิบาย

S

ถ่ายทีละภาพ

กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

Cl

การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ

ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กล้องจะถ่ายภาพประมาณ 3 ภาพต่อวินาที ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

 • สามารถเลือกความเร็วในการถ่ายภาพได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d1 [ความเร็วการถ่ายในโหมด CL] เลือกจากค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ภาพต่อวินาที อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใด ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดระหว่างไลฟ์วิวคือ 3 ภาพต่อวินาที

Ch

การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะบันทึกภาพ 7 ภาพต่อวินาที ใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไหว

 • เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง] ในเมนูถ่ายภาพระหว่างไลฟ์วิว ความเร็วในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [การบันทึก NEF (RAW)] > [ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)] ในเมนูถ่ายภาพ เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดประมาณ 8 ภาพต่อวินาที เมื่อเลือก [14 บิท] หรือประมาณ 12 ภาพต่อวินาที เมื่อเลือก [12 บิท]

Q

ลั่นชัตเตอร์แบบเงียบ

เช่นเดียวกับการถ่ายทีละภาพ แต่กระจกจะไม่กระดกกลับเข้าที่ขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้จนสุด ผู้ใช้สามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกว่าในโหมดถ่ายทีละภาพ นอกจากนี้ เสียงเตือนจะไม่ดังไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าใดก็ตามสำหรับ [ตัวเลือกเสียงเตือน] > [เปิด/ปิดเสียงเตือน] ในเมนูตั้งค่า

Qc

ลั่นชัตเตอร์ Qc (ต่อเนื่องแบบเงียบ)

กล้องจะถ่ายภาพประมาณ 3 ภาพต่อวินาทีขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์; เสียงกล้องจะเบาลง

E

ตั้งเวลาถ่าย

ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลาถ่าย ( โหมดตั้งเวลาถ่าย (E) )

Mup

ยกกระจกขึ้น

เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกล้องให้เหลือน้อยที่สุดในการถ่ายภาพเทเลโฟโต้หรือการถ่ายระยะใกล้ หรือในสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกล้องเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ภาพเบลอได้ (โหมดยกกระจกขึ้น (Mup))

การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด
 • ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำอาจสว่างเป็นเวลาตั้งแต่สองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพและประสิทธิภาพของการ์ดหน่วยความจำ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำติดสว่างอยู่ ไม่เพียงแต่ภาพที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย แต่กล้องหรือการ์ดหน่วยความจำอาจเสียหายได้

 • ถ้าปิดสวิทช์กล้องขณะที่ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำติดสว่างอยู่ กล้องจะไม่ปิดการทำงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยู่ในบัฟเฟอร์

 • ถ้าแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยู่ในบัฟเฟอร์ ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงานและกล้องจะโอนย้ายภาพไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

หน่วยความจำบัฟเฟอร์
 • ขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะแสดงผลจำนวนภาพถ่ายที่สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขึ้นมา

 • เมื่อบัฟเฟอร์เต็ม หน้าจอจะแสดง t00 และอัตราการบันทึกภาพจะลดลง

 • หมายเลขที่แสดงนั้นเป็นค่าโดยประมาณ จำนวนภาพถ่ายที่สามารถเก็บในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ได้จริงจะแตกต่างกันตามการตั้งค่ากล้องและสภาพการถ่ายภาพ

 • ขนาดหน่วยความจำบัฟเฟอร์อาจลดลงในเวลาสั้นๆ ทันทีที่เปิดกล้อง

 • ขนาดหน่วยความจำบัฟเฟอร์สามารถดูได้ในหน้าจอระหว่างไลฟ์วิว

ความเร็วในการถ่ายภาพ

ตัวเลขสำหรับความเร็วในการถ่ายภาพที่ใช้ในโหมด S หรือ M ที่ความไวชัตเตอร์ 1/250 วินาทีหรือเร็วกว่าโดยเลือก AF‑C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติและการตั้งค่าอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น ความเร็วในการถ่ายภาพอาจช้า:

 • ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ

 • เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ] ในเมนูถ่ายภาพและค่าความไวแสง (ISO) ถูกกล้องเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อตั้งค่าความไวแสง (ISO) เป็นค่าตั้งแต่ Hi 0.3 ถึง Hi 2

 • หากตรวจพบการกะพริบโดยเลือก [เปิดใช้] ไว้สำหรับ [ลดการกะพริบ] > [ตั้งค่าการลดการกะพริบ] ในเมนูถ่ายภาพ

 • เมื่อใช้รูรับแสงที่เล็กมาก (ค่ารูรับแสงสูง)

 • เมื่อเปิดระบบลดภาพสั่นไหว (ใช้ได้ในเลนส์ VR)

 • เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ

 • ด้วยเลนส์บางตัว หรือ

 • หากใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU โดยเลือก [วงแหวนปรับรูรับแสง] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f5 [แป้นหมุนเลือกคำสั่ง] > [การตั้งค่ารูรับแสง]

โหมดตั้งเวลาถ่าย (E)

ฟังก์ชั่นตั้งเวลาถ่ายสามารถใช้ลดอาการกล้องสั่นหรือใช้ถ่ายภาพตัวเองได้

 1. เลือกโหมดตั้งเวลาถ่าย

  กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ E

 2. จัดองค์ประกอบภาพและโฟกัสภาพ

  การตั้งเวลาจะไม่เริ่มต้นหากกล้องไม่สามารถโฟกัสเมื่อเลือก AF‑S ไว้สำหรับโหมด AF หรือในสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้

 3. เริ่มการตั้งเวลา

  • กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มการตั้งเวลา; กล้องจะลั่นชัตเตอร์หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาที ในระหว่างที่ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะเริ่มกะพริบเป็นเวลาประมาณ 8 วินาทีจากนั้นจะสว่างขึ้นประมาณ 2 วินาที

  • หากต้องการปิดตัวตั้งเวลาถ่ายก่อนจะถ่ายภาพ ให้หมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ค่าอื่น

  • ระยะเวลาตัวตั้งเวลา จำนวนภาพที่จะถ่าย และช่วงเวลาห่างระหว่างภาพสามารถเลือกได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 [ตั้งเวลาถ่าย]

โหมดยกกระจกขึ้น (
Mup
)

เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเมื่อยกกระจก การใช้โหมดยกกระจกขึ้น ให้กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ Mup (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุ่มกดชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและค่าแสงแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกZ จะแสดงในแผงควบคุม; กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพ

ยกกระจกขึ้น

เมื่อกระจกยกขึ้น จะไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพได้ ส่วนโฟกัสอัตโนมัติและระบบวัดแสงจะไม่ทำงาน

โหมดยกกระจกขึ้น
 • ควรใช้ขาตั้งกล้อง

 • วิธีการป้องกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกล้อง ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์อย่างนุ่มนวล

 • กระจกจะปิดกลับเข้าที่เมื่อถ่ายภาพเสร็จสิ้น

 • กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

 • ในไลฟ์วิว ภาพจะถูกถ่ายครั้งแรกเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด