การชดเชยแสงแฟลชใช้เพื่อเปลี่ยนกำลังแฟลชอย่างจงใจ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนความสว่างของวัตถุให้สัมพันธ์กับพื้นหลัง สามารถปรับเพิ่มกำลังแฟลชเพื่อให้วัตถุหลักสว่างขึ้น ปรับลดลงเพื่อป้องกันการเกิดแสงจ้า หรือปรับอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การปรับการชดเชยแสงแฟลช

กดปุ่ม N (Y) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย ตัวเลือกที่เลือกจะปรากฏในหน้าจอ แผงควบคุม และช่องมองภาพ

  • สามารถตั้งค่ากำลังแฟลชได้ตั้งแต่ –3 ถึง +1 EV

  • ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะเปลี่ยนกำลังแฟลชได้ครั้งละ 1/3 EV ระดับการเพิ่มสามารถเลือกได้โดยการใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 [ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง]

  • โดยทั่วไป เลือกค่าบวกสำหรับแสงที่สว่างขึ้น ค่าลบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุไม่สว่างเกินไป

  • ท่านสามารถเรียกคืนค่ากำลังแฟลชปกติได้โดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง