กดปุ่ม K เพื่อดูภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้อง

 1. กดปุ่ม K
  • ภาพถ่ายจะแสดงในจอภาพ

  • การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพที่กำลังแสดงอยู่จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์

 2. กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม
  • สามารถแสดงรูปภาพเพิ่มเติมได้โดยการปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบนจอแสดงผล ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )

  • หากต้องการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [แสดงภาพทันทีที่ถ่าย] ในเมนูแสดงภาพ ภาพจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติบนหน้าจอหลังการถ่ายภาพโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องกดปุ่ม K

การดูภาพยนตร์

ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1 แตะสัญลักษณ์ a ในหน้าจอหรือกดปุ่ม J เพื่อเริ่มแสดงภาพ (แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงตำแหน่งโดยประมาณของท่านในภาพยนตร์)

1

สัญลักษณ์ 1

2

ความยาว

3

สัญลักษณ์ a

4

ตำแหน่งปัจจุบัน/ความยาวทั้งหมด

5

แถบสถานะ

6

ความดัง

7

คำแนะนำ

การเล่นภาพยนตร์

ไปที่

คำอธิบาย

หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม 3 เพื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราว

เล่นต่อ

กดปุ่ม J เพื่อแสดงภาพยนตร์ต่อหลังจากที่หยุดชั่วคราว หรือระหว่างย้อนกลับ/เดินหน้า

ย้อนกลับ/เดินหน้า

 • กดปุ่ม 4 เพื่อย้อนกลับ และกดปุ่ม 2 เพื่อไปข้างหน้า ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม จาก 2 เท่า เป็น 4 เท่า เป็น 8 เท่า เป็น 16 เท่า

 • กดปุ่ม 4 หรือ 2 ค้างไว้เพื่อข้ามไปยังเฟรมแรกหรือเฟรมสุดท้ายตามลำดับ

 • เฟรมแรกจะแสดงด้วย h ที่มุมบนขวาของจอแสดงผล ส่วนเฟรมสุดท้ายจะแสดงด้วย i

เริ่มการเล่นภาพสโลว์โมชัน

กดปุ่ม 3 ขณะที่หยุดเล่นภาพยนตร์ชั่วคราวเพื่อเริ่มการเล่นภาพสโลว์โมชัน

ย้อนกลับ/เดินหน้าช้าๆ

 • กดปุ่ม 4 หรือ 2 ขณะที่หยุดเล่นภาพยนตร์ชั่วคราวเพื่อย้อนกลับหรือเดินหน้าครั้งละหนึ่งเฟรม

 • กดปุ่ม 4 หรือ 2 ค้างไว้เพื่อย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข้าม 10 วินาที

หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหนึ่งขั้นเพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 10 วินาที

ข้ามไปยังภาพสุดท้ายหรือภาพแรก

หากภาพยนตร์ไม่มีดัชนี ท่านสามารถข้ามไปที่เฟรมแรกหรือเฟรมสุดท้ายได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ข้ามไปยังดัชนี

หากภาพยนตร์มีดัชนี การหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจะนำท่านไปยังดัชนีก่อนหน้าหรือถัดไป

 • สามารถเพิ่มหรือลบดัชนีได้จากเมนู [ตัดต่อภาพยนตร์] ซึ่งสามารถแสดงได้โดยหยุดการแสดงภาพชั่วคราวแล้วกดปุ่ม i

ปรับความดัง

กดปุ่ม X (T) เพื่อเพิ่มเสียง กดปุ่ม W (Y) เพื่อลดเสียง

ตัดภาพยนตร์

หากต้องการแสดงเมนู [ตัดต่อภาพยนตร์] หยุดการแสดงภาพชั่วคราวแล้วกดปุ่ม i

ออก

กดปุ่ม 1 หรือ K เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ

ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกจากการแสดงภาพ และกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ

ดัชนี

สามารถเพิ่มดัชนีได้เมื่อหยุดการแสดงภาพชั่วคราวโดยกดปุ่ม i แล้วเลือก [เพิ่มดัชนี] ท่านสามารถข้ามไปยังตำแหน่งที่ทำดัชนีไว้ได้อย่างรวดเร็วระหว่างการแสดงภาพและการแก้ไข ดัชนีจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ p ในการแสดงภาพเต็มจอ

การลบภาพที่ไม่ต้องการ

สามารถลบภาพได้ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าเมื่อลบภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

 1. แสดงภาพ
  • กดปุ่ม K เพื่อเริ่มแสดงภาพ แล้วกดปุ่ม 4 หรือ 2 จนกระทั่งภาพที่ต้องการแสดงขึ้น

  • ตำแหน่งของภาพปัจจุบันจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

 2. ลบภาพ
  • กดปุ่ม O (Q); ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพแล้วกลับไปที่การแสดงภาพ

  • หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม K