ใช้รายการ [การถ่ายภาพซ้อน] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพ NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเป็นภาพถ่ายภาพเดียว

ตัวเลือกการถ่ายภาพซ้อน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[โหมดการถ่ายภาพซ้อน]

 • [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)]: ถ่ายภาพซ้อนเป็นชุด เลือก [ปิด] เพื่อถ่ายภาพต่อตามปกติ

 • [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)]: ถ่ายภาพซ้อนหนึ่งภาพ

 • [ปิด]: ออกโดยไม่สร้างภาพซ้อนเพิ่ม

[จำนวนภาพ]

เลือกจำนวนภาพที่ต้องการรวมเพื่อสร้างเป็นภาพเดียว

[โหมดซ้อนภาพ]

 • [เพิ่ม]: การถ่ายภาพจะซ้อนกันโดยไม่ได้ปรับแต่ง; ไม่มีการปรับค่าเกน

 • [เฉลี่ย]: ก่อนถ่ายภาพซ้อน ค่าเกนของแต่ละภาพจะถูกแย่งตามจำนวนภาพทั้งหมดที่ถ่าย (ค่าเกนสำหรับถ่ายภาพแต่ละภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 1/2 สำหรับถ่ายภาพ 2 ภาพ, 1/3 สำหรับถ่ายภาพ 3 ภาพ ฯลฯ)

 • [เฉพาะส่วนสว่าง]: กล้องจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถ่ายแต่ละภาพและใช้ภาพที่สว่างที่สุด

 • [ทำให้มืดลง]: กล้องจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถ่ายแต่ละภาพและใช้ภาพที่มืดที่สุด

[บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)]

 • [เปิด]: บันทึกทั้งการถ่ายภาพซ้อนและภาพเดี่ยวที่ใช้สร้างภาพซ้อน; ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW)

 • [ปิด]: ทิ้งภาพเดี่ยวทุกภาพและบันทึกไว้เฉพาะภาพซ้อนเท่านั้น

[การซ้อนภาพขณะถ่าย]

 • [เปิด]: ภาพที่ถ่ายก่อนหน้าจะปรากฏซ้อนทับอยู่บนมุมมองผ่านเลนส์ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว ภาพที่ถ่ายก่อนหน้าจะช่วยจัดองค์ประกอบของภาพถัดไป

 • [ปิด]: ภาพที่ถ่ายก่อนหน้าจะไม่แสดงขณะกำลังถ่ายภาพ

[เลือกภาพแรก (NEF)]

เลือกภาพแรกจากภาพ NEF (RAW) ในการ์ดหน่วยความจำ

การสร้างภาพซ้อน

 1. เลือก [การถ่ายภาพซ้อน]

  ไฮไลท์ [การถ่ายภาพซ้อน] ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกโหมด
  • ไฮไลท์ [โหมดการถ่ายภาพซ้อน] แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

  • หากเลือก [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] หรือ [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] ไว้ สัญลักษณ์ n จะปรากฏบนแผงควบคุม

 3. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย
  • ไฮไลท์ [จำนวนภาพ] แล้วกดปุ่ม 2

  • กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะนำมารวมเป็นภาพเดียว แล้วกดปุ่ม J

 4. เลือกโหมดซ้อนภาพ

  ไฮไลท์ [โหมดซ้อนภาพ] แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 5. เลือกว่าจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม่
  • ไฮไลท์ [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] แล้วกดปุ่ม 2

  • ไฮไลท์ตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม 1 หรือ 3 แล้วกดปุ่ม J

  • ในการบันทึกทั้งภาพซ้อนและภาพเดี่ยวทุกภาพที่ใช้สร้างภาพซ้อน ให้เลือก [เปิด]; ภาพเดี่ยวจะถูกบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) ในการบันทึกเฉพาะภาพซ้อนเท่านั้น ให้เลือก [ปิด]

 6. เลือกว่าจะดูความคืบหน้าในหน้าจอหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะให้ภาพก่อนหน้าซ้อนทับมุมมองผ่านเลนส์เมื่อกำลังถ่ายภาพหรือไม่ (ไลฟ์วิวเท่านั้น) ให้ไฮไลท์ [การซ้อนภาพขณะถ่าย] แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 7. เลือกภาพแรก
  • ในการเลือกภาพแรกจากภาพ NEF (RAW) ที่มีอยู่ ให้ไฮไลท์ [เลือกภาพแรก (NEF)] แล้วกดปุ่ม 2

  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพที่ต้องการ

  • ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X (T) ค้างไว้

  • หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม J เพื่อออก

  • หากเลือกภาพ NEF (RAW) ไว้สำหรับภาพแรกถูกบันทึกที่ค่าความไวแสง (ISO) ตั้งแต่ Hi 0.3 ถึง Hi 2 ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ถูกใช้ระหว่างการถ่ายภาพซ้อนแม้ว่าจะเลือก [เปิดใช้] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d5 [ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์]

 8. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ
  • สัญลักษณ์ n จะเริ่มกะพริบเมื่อถ่ายภาพแรก

  • ถ่ายภาพตามจำนวนภาพที่เลือกไว้ หากคุณเลือกภาพ NEF (RAW) ที่มีอยู่เป็นภาพแรกโดยใช้ [เลือกภาพแรก (NEF)] ในขั้นตอนที่ 7 การถ่ายภาพจะเริ่มจากภาพที่สอง

  • จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการถ่ายภาพซ้อนปัจจุบันจะแสดงโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งระหว่างการถ่ายภาพ

  • ในโหมด [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] สัญลักษณ์ n จะหายไปจากจอแสดงผลและการถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อการถ่ายภาพซ้อนเสร็จสมบูรณ์

  • ในโหมด [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] การถ่ายภาพซ้อนจะดำเนินต่อไปจนกว่าท่านจะเลือก [ปิด] สำหรับ [โหมดการถ่ายภาพซ้อน]

NEF (RAW)

ภาพซ้อนที่ถ่ายด้วยตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG ที่เลือกไว้สำหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG

การถ่ายภาพซ้อน
 • หากหน้าจอปิดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใช้งานเมนู และไม่ใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที จะทำให้การถ่ายภาพสิ้นสุดลงและกล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่ได้บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น สามารถยืดเวลาที่ใช้บันทึกค่าแสงถัดไปโดยการเลือกเวลาให้นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 [ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

 • การถ่ายภาพซ้อนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น)

 • ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะบันทึกภาพทั้งหมดในการถ่ายครั้งเดียว หากเลือก [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] ไว้ การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงหลังจากบันทึกการถ่ายภาพซ้อนครั้งแรกเสร็จแล้ว หากเลือก [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] ไว้ ภาพซ้อนจะถูกบันทึกเพิ่มในแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

 • ในโหมดตั้งเวลาถ่าย ( โหมดตั้งเวลาถ่าย (E) ) กล้องจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจำนวนที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 [ตั้งเวลาถ่าย] > [จำนวนภาพ]; อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 [ตั้งเวลาถ่าย] > [ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ]

 • การตั้งค่าการถ่ายภาพและข้อมูลภาพถ่ายสำหรับการถ่ายภาพซ้อนเป็นการตั้งค่าสำหรับภาพแรก

 • อย่าลบหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำในขณะที่บันทึกภาพซ้อน

 • ขณะถ่ายภาพซ้อน การ์ดหน่วยความจำจะฟอร์แมตไม่ได้ และเมนูบางรายการจะปรากฏเป็นสีเทา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าเมนูดังกล่าวไม่ได้

ปุ่ม BKT

หากเลือก [การถ่ายภาพซ้อน] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง] > [ปุ่ม BKT] ท่านสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับ [โหมดการถ่ายภาพซ้อน] โดยกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก และค่าสำหรับ [จำนวนภาพ] โดยกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

 • กดปุ่ม BKT ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจาก a ([ปิด]), 1 ([เปิด (ถ่ายภาพเดียว)]) และ b ([เปิด (ถ่ายเป็นชุด)])

 • กดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจำนวนภาพ

การถ่ายภาพซ้อน: ข้อจำกัด

ไม่สามารถใช้การถ่ายภาพซ้อนร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • โหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด P, S, A และ M

 • การบันทึกภาพยนตร์

 • การถ่ายคร่อม

 • HDR (High Dynamic Range)

 • การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

 • การเลื่อนโฟกัส

 • ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

การใช้ปุ่ม i

สามารถดูภาพได้โดยกดปุ่ม K ขณะที่กำลังถ่ายภาพซ้อน ภาพล่าสุดในการถ่ายภาพซ้อนปัจจุบันจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ o; การกดปุ่ม i เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นจะแสดงเมนู i การถ่ายภาพซ้อน

 • ใช้หน้าจอสัมผัสหรือค้นหาเมนูโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[ดูความคืบหน้า]

ดูตัวอย่างที่สร้างขึ้นจากภาพที่บันทึกไว้จนถึงจุดปัจจุบัน

[ถ่ายภาพสุดท้ายอีกครั้ง]

ถ่ายภาพล่าสุดอีกครั้ง

[บันทึกแล้วออก]

สร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถ่ายไว้จนถึงจุดปัจจุบัน

[ทิ้งแล้วออก]

ออกโดยไม่บันทึกภาพซ้อน หากเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] ภาพเดี่ยวจะถูกเก็บไว้

การสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อน

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อนก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ ให้เลือก [ปิด] สำหรับโหมดการถ่ายภาพซ้อนหรือกดปุ่ม K แล้วตามด้วยปุ่ม i แล้วเลือก [บันทึกแล้วออก] หรือ [ทิ้งแล้วออก] อย่างใดอย่างหนึ่ง หากการถ่ายภาพสิ้นสุดลงหรือท่านเลือก [บันทึกแล้วออก] ก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ กล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถูกบันทึกไว้ถึงจุดนั้น หากเลือก [เฉลี่ย] สำหรับ [โหมดซ้อนภาพ] ค่าเกนจะปรับเพื่อแสดงให้เห็นจำนวนภาพที่บันทึกจริง โปรดทราบว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:

 • มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม

 • ปิดกล้อง

 • แบตเตอรี่หมด