ในการเชื่อมต่อกล้องจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (ด้านล่าง “สมาร์ทดีไวซ์”) ให้ดาวน์โหลดแอพ SnapBridge

แอพ SnapBridge

ใช้แอพ SnapBridge สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างกล้องและสมาร์ทดีไวซ์

แอพ SnapBridge มีให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน Apple App Store® และ Google Play โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nikon สำหรับข่าว SnapBridge ล่าสุด

ประโยชน์จากการใช้ SnapBridge

ในการใช้แอพ SnapBridge ท่านสามารถ:

 • ดาวน์โหลดภาพจากกล้อง

  ดาวน์โหลดภาพที่มีอยู่หรือดาวน์โหลดภาพใหม่ทันทีที่ถ่าย

 • ควบคุมกล้องจากระยะไกล (การถ่ายภาพจากระยะไกล)

  ควบคุมกล้องและถ่ายภาพจากสมาร์ทดีไวซ์

สำหรับรายละเอียด โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของแอพ SnapBridge:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

การเชื่อมต่อไร้สาย

ในการใช้แอพ SnapBridge ท่านสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi‑Fi ( การเชื่อมต่อผ่าน Wi‑Fi (โหมด Wi‑Fi) ) หรือบลูทูธ (การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ) การเชื่อมต่อโดยใช้แอพ SnapBridge ช่วยให้ท่านตั้งนาฬิกากล้องและอัพเดทข้อมูลบอกตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสมาร์ทดีไวซ์ การเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธจะทำให้สามารถอัปโหลดภาพโดยอัตโนมัติทันทีที่ถ่าย

Wi‑Fi

บลูทูธ

การเชื่อมต่อผ่าน Wi‑Fi (โหมด Wi‑Fi)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับกล้องผ่าน Wi‑Fi

ก่อนการเชื่อมต่อ

ก่อนการเชื่อมต่อ ให้เปิดใช้งาน Wi‑Fi บนสมาร์ทดีไวซ์ (สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจำของกล้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ในกล้องและสมาร์ทดีไวซ์ชาร์จเต็มแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ปิดโดยไม่คาดคิด

 1. สมาร์ทดีไวซ์: เข้าใช้แอพ SnapBridge

  หากนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าใช้แอพ ให้แตะ [Skip (ข้าม)] หากท่านเคยเข้าใช้แอพมาก่อน ท่านสามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 แทน

 2. เปิดแท็บ แล้วแตะ > [Wi‑Fi mode (โหมด Wi‑Fi)]

 3. สมาร์ทดีไวซ์: แตะ [Wi‑Fi connection (การเชื่อมต่อ Wi‑Fi)] เมื่อมีข้อความปรากฏ
 4. กล้อง/สมาร์ทดีไวซ์: เปิดกล้อง

  สมาร์ทดีไวซ์จะแนะนำให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อม เปิดกล้อง ห้ามแตะ [Next (ถัดไป)] จนกว่าท่านจะเสร็จสิ้นขั้นตอนถัดไป

 5. กล้อง: เปิดใช้งาน Wi‑Fi

  เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [การเชื่อมต่อ Wi‑Fi] ในเมนูตั้งค่า จากนั้นไฮไลท์ [เชื่อมต่อ Wi‑Fi] แล้วกดปุ่ม J

  กล้องจะแสดง SSID และรหัสผ่าน

  เปิดใช้งาน Wi‑Fi

  ท่านยังสามารถเปิดใช้งาน Wi‑Fi ได้โดยเลือก [การเชื่อมต่อ Wi‑Fi] > [เชื่อมต่อ Wi‑Fi กับอุปกรณ์สมาร์ท] ในเมนู i สำหรับโหมดถ่ายภาพ

 6. สมาร์ทดีไวซ์: แตะ [Next (ถัดไป)]

  แตะ [Next (ถัดไป)] เมื่อท่านเปิดใช้งาน Wi‑Fi บนกล้องตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

 7. สมาร์ทดีไวซ์: หลังจากอ่านคำแนะนำ ให้แตะ [Open the device settings app (เปิดแอพการตั้งค่าอุปกรณ์)]
  • อุปกรณ์ Android: การตั้งค่า Wi‑Fi จะปรากฏขึ้น

  • อุปกรณ์ iOS: แอพ “การตั้งค่า” จะเปิดขึ้นมา แตะ [< Settings (การตั้งค่า)] เพื่อเปิดแอพ “การตั้งค่า” จากนั้น เลื่อนขึ้นแล้วแตะ [Wi‑Fi] ซึ่งท่านจะพบใกล้กับด้านบนของรายการการตั้งค่า

 8. สมาร์ทดีไวซ์: ป้อน SSID ของกล้องและรหัสผ่าน

  • ป้อน SSID ของกล้องและรหัสผ่านที่กล้องแสดงในขั้นตอนที่ 5

   • อุปกรณ์ Android (การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกัน)

   • อุปกรณ์ iOS (การแสดงผลจริงอาจแตกต่างกัน)

  • ท่านจะไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านเมื่อท่านเชื่อมต่อกับกล้องในครั้งถัดไป

 9. สมาร์ทดีไวซ์: กลับไปที่แอพ SnapBridge

  หลังจากสร้างการเชื่อมต่อ Wi‑Fi แล้ว ตัวเลือกโหมด Wi‑Fi จะปรากฏขึ้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพ SnapBridge ได้ที่วิธีใช้ออนไลน์

  การสิ้นสุดโหมด Wi-Fi

  ในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi‑Fi ให้แตะ เมื่อสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น ให้แตะ แล้วเลือก [Exit Wi‑Fi mode. (ออกจากโหมด Wi‑Fi)]

การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเป็นครั้งแรก ท่านจะต้องจับคู่กล้องและสมาร์ทดีไวซ์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง คำแนะนำในการจับคู่สำหรับ Android และ iOS จะแตกต่างกันเล็กน้อย

ก่อนการจับคู่

ก่อนเริ่มการจับคู่ ให้เปิดใช้งานบลูทูธบนสมาร์ทดีไวซ์ (สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจำของกล้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ในกล้องและสมาร์ทดีไวซ์ชาร์จเต็มแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ปิดโดยไม่คาดคิด

Android: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่กล้องด้วยอุปกรณ์ iOS โปรดดู “iOS: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่)” (iOS: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่))

 1. กล้อง: เตรียมกล้องให้พร้อม

  เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] ในเมนูตั้งค่า จากนั้นไฮไลท์ [เริ่มจับคู่] แล้วกดปุ่ม J

  …เพื่อแสดงชื่อกล้อง

 2. อุปกรณ์ Android: เข้าใช้แอพ SnapBridge
  • หากนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าใช้แอพ ให้แตะ [Connect to camera (เชื่อมต่อกับกล้อง)] และดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 3

  • หากท่านเคยเข้าใช้แอพมาก่อน ให้เปิดแท็บ แล้วแตะ [Connect to camera (เชื่อมต่อกับกล้อง)]

 3. อุปกรณ์ Android: เลือกกล้อง

  แตะชื่อกล้อง

 4. กล้อง/อุปกรณ์ Android: ตรวจสอบรหัสระบบความปลอดภัย

  ตรวจสอบว่ากล้องและอุปกรณ์ Android แสดงรหัสระบบความปลอดภัยเหมือนกัน (วงกลมในภาพประกอบ)

 5. กล้อง/อุปกรณ์ Android: เริ่มการจับคู่

  • กล้อง: กดปุ่ม J

  • อุปกรณ์ Android: แตะปุ่มที่ระบุในภาพประกอบ (ฉลากอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Android ที่ท่านใช้)

  การจับคู่ผิดพลาด

  หากท่านใช้เวลานานเกินไประหว่างที่กดปุ่มบนกล้องและแตะปุ่มบนอุปกรณ์ Android อาจทำให้การจับคู่ล้มเหลวและมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้น

  กล้อง: กดปุ่ม J แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 1

  อุปกรณ์ Android: แตะ [OK (ตกลง)] แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 2

 6. กล้อง/อุปกรณ์ Android: ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

  • กล้อง: กดปุ่ม J กล้องจะแสดงข้อความระบุว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่

  • อุปกรณ์ Android: การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ แตะ [OK (ตกลง)] เพื่อออกไปที่แท็บ

   จับคู่เป็นครั้งแรก

   ครั้งแรกที่ท่านจับคู่อุปกรณ์ Android กับกล้องหลังจากติดตั้งแอพ SnapBridge ท่านจะได้รับข้อความให้เลือกตัวเลือกเชื่อมต่ออัตโนมัติ (อัปโหลดอัตโนมัติและนาฬิกาอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์ตำแหน่ง) ข้อความนี้จะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง แต่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ตลอดเวลาโดยใช้ [Auto link (เชื่อมต่ออัตโนมัติ)] ในแท็บ

การจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ครั้งต่อไปที่ท่านใช้แอพ SnapBridge ท่านสามารถเชื่อมต่อตามที่อธิบายไว้ใน “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่” (การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่)

การปิดใช้งานบลูทูธ

ในการปิดใช้งานบลูทูธ ให้เลือก [ไม่ใช้] สำหรับ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] > [การเชื่อมต่อบลูทูธ] ในเมนูตั้งค่ากล้อง

iOS: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่กล้องด้วยอุปกรณ์ Android โปรดดู “Android: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่)” (Android: เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก (การจับคู่))

 1. กล้อง: เตรียมกล้องให้พร้อม

  เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] ในเมนูตั้งค่า จากนั้นไฮไลท์ [เริ่มจับคู่] แล้วกดปุ่ม J

  …เพื่อแสดงชื่อกล้อง

 2. อุปกรณ์ iOS: เข้าใช้แอพ SnapBridge
  • หากนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าใช้แอพ ให้แตะ [Connect to camera (เชื่อมต่อกับกล้อง)] และดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 3

  • หากท่านเคยเข้าใช้แอพมาก่อน ให้เปิดแท็บ แล้วแตะ [Connect to camera (เชื่อมต่อกับกล้อง)]

 3. อุปกรณ์ iOS: เลือกกล้อง

  แตะชื่อกล้อง

 4. อุปกรณ์ iOS: อ่านคำแนะนำ

  อ่านคำแนะนำในการจับคู่อย่างละเอียดแล้วแตะ [Understood (เข้าใจ)]

 5. อุปกรณ์ iOS: เลือกอุปกรณ์เสริม

  เมื่อมีข้อความเตือนให้เลือกอุปกรณ์เสริม แตะชื่อของกล้องอีกครั้ง

 6. กล้อง/อุปกรณ์ iOS: เริ่มการจับคู่

  • กล้อง: กดปุ่ม J

  • อุปกรณ์ iOS: แตะปุ่มที่ระบุในภาพประกอบ (ฉลากอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iOS ที่ท่านใช้)

   การจับคู่ผิดพลาด

   หากท่านใช้เวลานานเกินไประหว่างที่กดปุ่มบนกล้องและแตะปุ่มบนอุปกรณ์ iOS อาจทำให้การจับคู่ล้มเหลวและมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้น

   กล้อง: กดปุ่ม J แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 1

   อุปกรณ์ iOS: ปิดแอพ SnapBridge แล้วตรวจสอบว่าไม่ได้ทำงานอยู่พื้นหลัง จากนั้นเปิดแอพ “การตั้งค่า” ของ iOS และทำให้ iOS “ลืม” กล้องตามที่แสดงในภาพประกอบก่อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2

 7. กล้อง/อุปกรณ์ iOS: ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

  • กล้อง: กดปุ่ม J กล้องจะแสดงข้อความระบุว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่

  • อุปกรณ์ iOS: การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ แตะ [OK (ตกลง)] เพื่อออกไปที่แท็บ

   จับคู่เป็นครั้งแรก

   ครั้งแรกที่ท่านจับคู่อุปกรณ์ iOS กับกล้องหลังจากติดตั้งแอพ SnapBridge ท่านจะได้รับข้อความให้เลือกตัวเลือกเชื่อมต่ออัตโนมัติ (อัปโหลดอัตโนมัติและนาฬิกาอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์ตำแหน่ง) ข้อความนี้จะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง แต่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ตลอดเวลาโดยใช้ [Auto link (เชื่อมต่ออัตโนมัติ)] ในแท็บ

การจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ครั้งต่อไปที่ท่านใช้แอพ SnapBridge ท่านสามารถเชื่อมต่อตามที่อธิบายไว้ใน “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่” (การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่)

การปิดใช้งานบลูทูธ

ในการปิดใช้งานบลูทูธ ให้เลือก [ไม่ใช้] สำหรับ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] > [การเชื่อมต่อบลูทูธ] ในเมนูตั้งค่ากล้อง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ที่จับคู่กับกล้องแล้วทำได้ง่ายและรวดเร็ว

 1. กล้อง: เปิดใช้งานบลูทูธ

  ในเมนูตั้งค่า เลือก [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] > [จับคู่ (บลูทูธ)] > [การเชื่อมต่อบลูทูธ] จากนั้นไฮไลท์ [เปิดใช้] แล้วกดปุ่ม J

 2. สมาร์ทดีไวซ์: เข้าใช้แอพ SnapBridge

  การเชื่อมต่อบลูทูธจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ