ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกโดยแป้นหมุนเลือกโหมด

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ใช้งานได้ใน

I

[แฟลชลบเงา] (แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก)

ควรใช้โหมดนี้กับสถานการณ์ทั่วๆ ไป ในโหมด P และ A กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์โดยอัตโนมัติไปเป็นค่าระหว่าง 1/200 วินาที (หรือ 1/8000 วินาที เมื่อใช้แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ) และ 1/60 วินาที

b, P, S, A, M, EFCT (ยกเว้น j และ m)

J

[ลดตาแดง] (การลดตาแดง)

ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล กล้องจะยิงแฟลชก่อนถ่ายภาพเพื่อลด “ตาแดง” (ต้องใช้ชุดแฟลชที่มีฟังก์ชั่นลดตาแดง) ไม่ควรใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือในสถานการณ์ที่ต้องใช้การตอบสนองของชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว ห้ามขยับกล้องขณะถ่ายภาพ

b, P, S, A, M, EFCT (ยกเว้น j และ m)

L

[แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ] (แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)

เหมือนกับ [แฟลชลบเงา] ยกเว้นความไวชัตเตอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ใช้เมื่อท่านต้องการจับทั้งภาพวัตถุและพื้นหลัง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น

P, A

K

[แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ + ตาแดง] (การลดตาแดงด้วยแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)

เหมือนกับ [ลดตาแดง] ที่กล่าวมาแล้ว ยกเว้นความไวชัตเตอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ใช้เมื่อท่านต้องการใส่แสงพื้นหลังในการถ่ายภาพบุคคล แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น

P, A

M

[แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง] (แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง)

แฟลชทำงานก่อนชัตเตอร์ปิดเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดแสงไฟสลัวด้านหลังของแหล่งกำเนิดแสงที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น การเลือก P หรือ A หลังจากเลือกตัวเลือกนี้จะตั้งโหมดแฟลชเป็นแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ

P, S, A, M

s

[ปิดแฟลช]

แฟลชไม่ทำงาน

b, P, S, A, M, EFCT

แสงแฟลชสตูดิโอ

แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองจะไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบแฟลชสตูดิโอได้ เพราะจะทำให้การซิงค์แฟลชไม่ถูกต้อง

การเลือกโหมดแฟลช

กดปุ่ม N (Y) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

  • ตัวเลือกที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ