หากต้องการดูเมนูรีทัช ให้เลือกแท็บ N ในเมนูกล้อง

รายการในเมนูรีทัชสามารถใช้ตัดส่วนหรือรีทัชภาพที่มีอยู่

การสร้างสำเนาภาพรีทัช

 1. เลือกรายการในเมนูรีทัช

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการ แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือก

 2. เลือกภาพ
  • ไฮไลท์ภาพโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง

  • ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X (T) ค้างไว้

  • กดปุ่ม J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลท์

 3. เลือกตัวเลือกรีทัช

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนของรายการที่เลือก

  • หากต้องการออกโดยไม่สร้างสำเนาภาพรีทัช ให้กดปุ่ม G เมนูรีทัชจะปรากฏขึ้น

 4. สร้างสำเนาภาพรีทัช
  • กดปุ่ม J เพื่อสร้างสำเนาภาพรีทัช

  • สำเนาภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ์ p กำกับไว้

การรีทัชภาพปัจจุบัน

หากต้องการสร้างสำเนาภาพรีทัชของภาพปัจจุบัน ให้กดปุ่ม i แล้วเลือก [รีทัช]

รีทัช
 • กล้องอาจไม่สามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่ถ่ายหรือรีทัชโดยใช้กล้องอื่นหรือที่ถูกรีทัชบนคอมพิวเตอร์

 • หากไม่มีการใช้งานกล้องในชั่วขณะหนึ่ง หน้าจอจะดับลงและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะหายไป ในการเพิ่มช่วงเวลาให้เปิดหน้าจอไว้ ให้เลือกเวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4 [หน่วงเวลาปิดจอภาพ] > [เมนู]

การรีทัชสำเนา
 • ตัวเลือกส่วนใหญ่จะสามารถใช้กับภาพใหม่ที่สร้างจากตัวเลือกรีทัชอื่น แม้ว่าการแก้ไขภาพหลายครั้งอาจส่งผลให้คุณภาพของภาพลดลงหรือสีจางลง

 • ยกเว้น [ตัดภาพยนตร์] ตัวเลือกแต่ละตัวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว

 • บางตัวเลือกอาจใช้ไม่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ใช้ในการสร้างสำเนา

 • ตัวเลือกที่ไม่สามารถใช้กับภาพปัจจุบันจะปรากฏเป็นสีเทาและไม่สามารถใช้งานได้

คุณภาพของภาพ
 • สำเนาที่สร้างจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกที่ [คุณภาพของภาพ] แบบ [JPEG Finem]

 • สำเนาที่สร้างจากภาพ JPEG นั้น จะมีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ

 • ในกรณีที่บันทึกภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำเดียวกันที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพ NEF + JPEG กล้องจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เท่านั้น

ขนาดภาพ

ยกเว้นในกรณีของสำเนาที่สร้างด้วย [โปรเซสภาพ NEF (RAW)], [ตัดส่วน] และ [ย่อขนาด] สำเนาจะมีขนาดเท่ากันกับภาพต้นฉบับ